אופן הגשת התביעה

אופן הגשת התביעה-התביעה לגמלה תוגש באמצעות ההורה עימו נמצא הילד. במקרה והילד אינו בחסות הוריו, התביעה תוגש באמצעות האפוטרופוס שלו או מי המחזיק בו בפועל. התביעה תוגש לסניף המוסד לביטוח לאומי הסמוך למקום מגורי הילד- תביעה לגמלת ילד נכה. את התביעה ניתן להגיש גם באמצעות דואר, פקס או תיבת השירות בסניף.

את המסמכים הבאים, יש לצרף לתביעה:

1. סיכומי מחלה ותעודות רפואיות, שכוללים את מועדי תחילת המחלה ופירוט הטיפולים.

2. אישור מטעם הגן עבור ביקור בגן הילדים או בבית הספר שבו לומד הילד.

3. אישור עבור "טיפול התפתחותי" מטעם מנהל המכון בו בוצע הטיפול (פרטים לגבי הילד שאינו לומד וטרם מלאו לו 6 שנים – קיימים בתקנות או בסניפי המוסד).

בזמן הגשת התביעה נדרשת הצגת תעודת זיהוי של הורי הילד או תעודת זיהוי של של המחזיק בילד או של האפוטרופוס של הילד.

תפריט נגישות