איך מתבצע המעבר מקצבת הנכות לקצבת הזקנה?

איך מתבצע המעבר מקצבת הנכות לקצבת הזקנה?

מקבלי קצבת נכות כללית יקבלו את קצבת הנכות הכללית עד לגיל הפרישה (לינק פנימי). מגיל הפרישה יתחילו לקבל קצבת זקנה בלבד.

מי שקיבלו קצבת נכות כללית סמוך למועד שנעשו זכאים לקצבת זקנה, לא תפחת קצבת הזקנה שלהם משיעור קצבת הנכות החודשית האחרונה ששולמה להם, והיא תעודכן בשיעורים ובמועדים שבהם מתעדכנת קצבת נכות כללית.

 
 

 

 

ילון מונחים – גיל הפרישה

 

 

 

כשתגיע לגיל הפרישה תהיה/תהיי זכאי/ת לקצבת זקנה, בתנאי שאתה/את עומד/ת במבחן הכנסות (לינק פנימי).
כלומר:
בתנאי שהכנסתך מעבודה אינה עולה, או עולה במעט על סכום מסוים, והכנסתך שלא מעבודה, כגון הכנסה מנכסים או מריבית על השקעות אינה עולה, או עולה במעט על כפליים ההכנסה המרבית. ההכנסה מפנסיה אינה נלקחת בחשבון.

עד 30 ביוני 2004 גיל הפרישה היה 65 לגברים ו-60 לנשים.
החל ב–1 ביולי 2004 גיל הפרישה אינו אחיד כפי שהיה, והוא נקבע בהתאם לתאריך הלידה, כפי שמפורט בטבלאות הבאות:

גיל הפרישה לגברים 

תאריך הלידה

גיל הפרישה

מתאריך

עד תאריך

    –

6/1939

65

7/1939

8/1939

65 ו–4 חודשים

9/1939

4/1940

65 ו–8 חודשים

5/1940

12/1940

66

1/1941

8/1941

66 ו–4 חודשים

9/1941

4/1942

66 ו–8 חודשים

5/1942

ואילך

67

גיל הפרישה לנשים

תאריך הלידה

גיל הפרישה

מתאריך

עד תאריך

6/1944

60

7/1944

8/1944

60 ו–4 חודשים

9/1944

4/1945

60 ו–8 חודשים

5/1945

12/1945

61

1/1946

8/1946

61 ו–4 חודשים

9/1946

4/1947

61 ו–8 חודשים

5/1947

12/1949

62

נשים שנולדו מיום 1.1.1955 ואילך – גיל הפרישה שלהן יעלה בהדרגה, אלא אם כן יהיה שינוי בחקיקה.
לבדיקת גיל הזכאות שלכן לקצבת זקנה, לרשותכן מחשבון לחישוב גיל הזכאות לקצבת זקנה.

 

 

 

 

 

 

 

תנאי זכאות – 5. אתה/את עומד/ת במבחן הכנסות (מגיל הפרישה עד גיל הזכאות לקצבת זקנה)

 

זכאותך לקצבת זקנה מגיל פרישה עד גיל הזכאות לקצבת זקנה מותנית במבחן הכנסות. ההכנסות שנלקחות בחשבון לשם כך הן ההכנסות שלך בלבד (ולא הכנסותיו של בן הזוג) מעבודה ושלא מעבודה.

כשתגיע לגיל הזכאות לקצבת זקנה, תהיה זכאי לקצבה, בלי קשר להכנסותיך.

מי שקיבל קצבת נכות כללית לפני שהגיע לגיל הפרישה והוא ממשיך ל0קבל את קצבת הזקנה בסכום השווה לקצבת הנכות שקיבל  – הכנסותיו לא יילקחו בחשבון ולא ישפיעו על זכאותו לקצבת זקנה.

אם אינך מקבל קצבת זקנה בין גיל פרישה לגיל הזכאות לקצבת זקנה, בגלל הכנסות גבוהות, כשתגיע לגיל הזכאות לקצבת זקנה תהיה זכאי לתוספת דחיית קצבה לקצבת הזקנה שלך בשיעור של 5% עבור כל שנה.

 

       * מבחן הכנסות למי שיש לו הכנסות מעבודה בלבד

       * מבחן הכנסות למי שיש לו הכנסות שלא מעבודה בלבד

       * מבחן הכנסות למי שיש לו הכנסות מעבודה וגם שלא מעבודה

      

       מבחן הכנסות למי שיש הכנסות מעבודה בלבד

       למי שאין לו בן זוג (יחיד), או שיש לו בן זוג, אבל בן הזוג אינו עונה על הגדרת בן זוג /הגדרת בת זוג על פי חוק ביטוח זקנה:
– אם הכנסתך החודשית מעבודה נמוכה מ-  5,032 ש"ח (החל ב- 01.01.2013) – אתה עשוי להיות זכאי לקצבת זקנה מלאה.

– אם הכנסתך החודשית מעבודה גבוהה מ-  5,032 ש"ח (החל ב- 01.01.2013)  אבל נמוכה מ- 7,285 ש"ח (החל ב- 01.01.2013) – אתה עשוי להיות זכאי לקצבת זקנה חלקית.

– אם הכנסתך החודשית מעבודה גבוהה מ- 7,285 ש"ח (החל ב- 01.01.2013) – אתה עשוי להיות זכאי לקצבת זקנה חלקית או לא להיות זכאי לקצבת זקנה. עליך לפנות לסניף הקרוב למקום מגוריך לבדיקת זכאותך.

       למי שיש בן זוג העונה על הגדרת בן זוג /הגדרת בת זוג (לינק פנימי) על פי חוק ביטוח זקנה:

– אם הכנסתך החודשית מעבודה נמוכה מ-  6,709 ש"ח (החל ב- 01.01.2013)  –  אתה עשוי להיות זכאי לקצבת זקנה מלאה.

– אם הכנסתך החודשית מעבודה גבוהה מ- 6,709 ש"ח (החל ב- 01.01.2013) אבל נמוכה מ- 10,093 ש"ח (החל ב- 01.01.2013) – עשוי להיות זכאי לקצבת זקנה חלקית.

– הכנסתך החודשית מעבודה גבוהה מ- 10,093 ש"ח (החל ב- 01.01.2013) – אתה עשוי להיות זכאי לקצבת זקנה חלקית או לא להיות זכאי לקצבת זקנה. עליך לפנות לסניף הקרוב למקום מגוריך לבדיקת זכאותך.

הערה: אם יש עמך ילד – הסכומים של מבחן ההכנסות יהיו גבוהים יותר מאלה הרשומים למעלה .

 

 

 

 

 

 

 

מבחן הכנסות למי שיש הכנסות שלא מעבודה בלבד

 

למי שאין בן זוג (יחיד), או שיש לו בן זוג, אבל בן הזוג אינו עונה על הגדרת בן זוג  /הגדרת בת זוג (לינק פנימי) על פי חוק ביטוח זקנה:

– אם הכנסתך החודשית שלא מעבודה (כגון משכירות או מריבית על השקעות) נמוכה מ-  15,096 ש"ח (החל ב- 01.01.2013) -אתה עשוי להיות זכאי לקצבת זקנה מלאה.

– אם הכנסתך החודשית שלא מעבודה (כגון משכירות או מריבית על השקעות) גבוהה מ-  15,096 ש"ח (החל ב- 01.01.2013) -אתה עשוי להיות זכאי לקצבה חלקית או לא להיות זכאי לקצבה כלל, בהתאם לגובה הכנסתך.

למי שיש בן זוג העונה על הגדרת בן זוג /הגדרת בת זוג (לינק פנימי) על פי חוק ביטוח זקנה:

– אם הכנסתך החודשית שלא מעבודה נמוכה מ- 20,127 ש"ח (החל ב- 01.01.2013) (ההכנסה המרבית כפול 3) – אתה עשוי להיות זכאי לקצבת זקנה מלאה.

מבחן הכנסות למי שיש הכנסות מעבודה וגם שלא מעבודה

 

       למי שאין בן זוג (יחיד), או שיש לו בן זוג, אבל בן הזוג אינו עונה על הגדרת בן זוג /הגדרת בת זוג (לינק פנימ ( על פי חוק ביטוח זקנה:

– אם הכנסתך החודשית מעבודה נמוכה מ-  5,032 ש"ח (החל ב- 01.01.2013) והכנסתך החודשית שלא מעבודה (כגון משכירות או מריבית על השקעות) נמוכה מ-  10,064 ש"ח (החל ב- 01.01.2013) – אתה עשוי להיות זכאי לקצבת זקנה מלאה.

– אם הכנסותיך החודשיות גבוהות מהסכומים האלה, אתה עשוי להיות זכאי לקצבה חלקית או לא להיות זכאי לקצבה כלל, בהתאם לגובה הכנסותיך.

       למי שיש בן זוג העונה על הגדרת בן זוג /הגדרת בת זוג  (לינק פנימי)על פי חוק ביטוח זקנה:
– אם הכנסתך החודשית מעבודה נמוכה מ- 6,709 ש"ח (החל ב- 01.01.2013) , והכנסתך החודשית שלא מעבודה (כגון משכירות או מריבית על השקעות) נמוכה מ- 13,418 ש"ח (החל ב- 01.01.2013) – אתה עשוי להיות זכאי לקצבת זקנה מלאה.

– אם הכנסותיך החודשיות גבוהות מהסכומים האלה, אתה עשוי להיות זכאי לקצבה חלקית או לא להיות זכאי לקצבה כלל, בהתאם לגובה הכנסותיך.

הערה: אם יש עמך ילד – הסכומים של מבחן ההכנסות יהיו גבוהים יותר מאלה הרשומים למעלה.

 

 

 

 

 

ההכנסות האלה אינן מובאות בחשבון בבדיקת זכאותך לקצבת זקנה 

– הכנסה מקצבה המשולמת על פי חוק ישראלי או דיני חוץ, או על פי הסכם קיבוצי או חוזה עבודה  שנעשו בישראל או בחוץ לארץ (כגון פנסיה ממקום העבודה או פנסיה מגרמניה).
– הפרשי הצמדה על מלוות או על פקדונות או על תוכניות חיסכון, ובלבד שהם פטורים ממס הכנסה.

לתשומת לבך,

עליך להודיע לביטוח הלאומי על כל שינוי בהכנסותיך ובהכנסות בן/בת זוגך, עד הגיעך לגיל 70.

למקבל קצבאות נוספות

 

       לא ניתן לקבל עבור אותה תקופה קצבת נכות ואחת מהקצבאות הבאות: נכות מעבודה, שאירים.

       למקבל קצבת הבטחת הכנסה שנקבעה לו זכאות לקצבת נכות, מקוזזים תשלומי קצבת הנכות מקצבת הבטחת הכנסה.

       הזכאי עקב מאורע אחד לקצבת נכות ולתגמול או למענק לפי חוקים אחרים, יבחר באחת הקצבאות. ואלה החוקים: חוק הנכים, חוק המשטרה, חוק נפגעי פעולות איבה, חוק שירות בתי הסוהר, חוק נכי המלחמה בנאצים, חוק נכי רדיפות הנאצים, חוק תגמול לחייל, חוק שירות המדינה (סעיפים 63ז ו-63 ח').

לרשותך מחשבון שבאמצעותו תוכל לבדוק אם באפשרותך לקבל יותר מקצבה אחת מהביטוח הלאומי.(לינק חיצוני: https://www.btl.gov.il/Simulators/Pages/bdikatZakauutLshteGimlaoot.aspx)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תפריט נגישות