איך נקבעת דרגת אי הכושר להשתכרות או לתפקוד במסגרת משק הבית?

איך נקבעת דרגת אי הכושר להשתכרות או לתפקוד במסגרת משק הבית?

פקיד תביעות של המוסד לביטוח לאומי יחליט האם המבוטח/ת הינו/ה "נכה" או "עקרת בית נכה", ויקבע את דרגת אי הכושר לאחר התייעצות עם רופא מוסמך ופקיד שיקום מטעם הביטוח הלאומי. האפשרויות בדרגות אי הכושר הינן: 60%, 65%, 74% ו 100%.

קביעת דרגת אי כושרו של אדם להשתכרות כוללת התחשבות במידת ההשפעה של ליקויו של המבוטח על כושר עבודתו והשתכרותו, מסוגלותו לחזור לעבודתו (עבודה חלקית או מלאה) ועל מסוגלותו לעבוד בעבודה אחרת או ללמידת מקצוע חדש (על פי כושרו הגופני, השכלתו ומצב בריאותו).

במסגרת הקביעה לגבי דרגת אי הכושר בתפקוד במשק בית תלקח בחשבון מידת ההשפעה של הליקוי של עקרת הבית על כושר תפקודה במסגרת משק בית רגיל. בדיקת כושר תפקוד של עקרת בית מתבצע במכונים המתמחים בהערכת תפקוד.

איך נקבעת דרגת אי הכושר להשתכרות או לתפקוד במסגרת משק הבית?

קביעה של דרגת אי כושר לפרק זמן מוגבל

במידה ומצבם התפקודי או הרפואי של עקרת הבית הנכה או של הנכה לא יציבים, או כל עוד טרם הסתיים הטיפול בנכה, הכרוך בשיקום המקצועי, פקיד התביעות רשאי לקבוע דרגת אי כושר לפרק זמן מוגבל, שלא יעלה על שנתיים. בסיום פרק זמן זה דרגת אי הכושר תיבדק בשנית. אובדן כושר שהינו פחות מ 50% לא יזכה בקצבה.

הסכומים בהתאם לדרגת אי הכושר שנקבעה:
• דרגה מלאה 100% קצבה חודשית מלאה (כולל קח"ן אחיד) בסך של 3,321 ש"ח
• דרגה חלקית בשיעור של 74% קצבה 2,242 ש"ח
• דרגה חלקית בשיעור של 65% 2,027 ש"ח
• דרגה חלקית בשיעור של 60% 1,908 ש"ח


מקבל קצבת נכות שאין לו הכנסה אחרת, פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי לתקופה בה הוא מקבל קצבה.
מקבל קצבת נכות שנקבעה לו דרגת אי כושר של 100% לצמיתות, או לתקופה זמנית של שנה לפחות, פטור מדמי ביטוח בעד הזמן בו מגיעה לו הקצבה, גם אם יש לו הכנסה אחרת. זאת למעט עובד עצמאי שעליו לשלם דמי פגיעה בעבודה. במקרה של עובד שכיר, תשלום זה יחול על המעביד.

ניתן לקבל תוספת קצבה עבור שני ילדים ראשונים במקרים הבאים:
תוספת עבור ילדים:
טרם מלאו להם 18 שנה; משרתים בצבא, או בשרות לאומי עד לגיל 24
עונים להגדרת ילד לפי ביטוח זקנה.

לפרטים נוספים בנושא זה צרו עימנו קשר ואנו ב MYINSPIRE נשמח לספק לכם את המידע המבוקש.

תפריט נגישות