בית הדין הארצי בירושלים

בית הדין הארצי בירושלים

ב1966 הסכימו מחלקות ההסתדרות והתאחדות התעשיינים במסגרת הסכם קיבוצי על הקמתה של מערכת בתי דין לעבודה שתכריע בשאלות העומדות על הפרק ביחסי העבודה.

מכוחה של הסכמה זו נחקק בשנת 1969 חוק בתי הדין לעבודה במטרה לרכז את הדיון וההכרעה בשאלות של משפט העבודה, ביטחון סוציאלי, זכות השביתה, יחסי עבודה, הסכמים קיבוציים וזכויות עובדים ומעסיקים.

מערכת זו  מורכבת משתי ערכאות, ערכאה דיונית וערכאת ערעור.

בערכאה הדיונית יש חמישה בתי דין אזוריים בירושלים, תל אביב, חיפה, נצרת ובאר שבע. בית הדין הארצי יושב בירושלים.

בנוסף לכך ערכאת ערעור לבתי הדין האזוריים הוא מטפל כערכאה ראשונה בתביעות הקשורות להסכם קיבוצי, לארגוני עובדים ומעבידים ורישוי של חברות כוח אדם ולשכות עבודה פרטיות.

אין ערכאת ערעור על פסקי דין של בית הדין הארצי לעבודה. עם זאת הם כפופים לביקורת בג"צ שמתערב בהחלטותיו רק במקרים מאד מיוחדים ונדירים.

השופטים בבתי הדין לעבודה מתמנים על ידי הוועדה לבחירת שופטים כמו השופטים במערכת השיפוטית הכללית. המותב מורכב משופטים לצד נציגי ציבור מטעם העובדים והמעסיקים.

נציגי הציבור מתמנים על ידי שר המשפטים ושר התעשייה המסחר והתעסוקה, לאחר התייעצות בארגוני העובדים והמעבידים.

על הנציגים לעמוד בתנאי כשירות הקבועים בחוק כגון: ניסיון של חמש שנים לפחות בתפקיד או בפעילות בתחום משפט העבודה, יחסי עבודה, רווחה, ביטחון סוציאלי, כלכלה או מנהל ציבורי, לרבות ניסיון בהוראה או במחקר בתחומים אלה במסגרת אקדמית ללא עבר פלילי והרשעה בעבירות משמעת חמורה שלא מאפשרת לו לייצג ציבור יש ביכולתו לייצוג אוכלוסיות שונות.

מינוי נציג ציבור הוא לארבע שנים. ניתן למנותו לתקופה נוספת כל עוד שלא עבר את גיל 75.

כתובת בית הדין הארצי לעבודה בירושלים: רח' קרן היסוד 20,  ירושלים מיקוד 9214906.

טלפונים: 
מרכז מידע ארצי של בתי המשפט: 077-2703333.
מזכירה ראשית – 02-6497702 נייד 050-6256727 (למקרים דחופים בלבד).
סגנית מזכירה ראשית- 02-6497706 נייד 050-6255162.

פקס מזכירות בית הדין: 08-64705533.

שעות קבלת קהל במזכירות בית הדין: ימים ראשון עד חמישי – 08:30-13:30.
בערבי חג, ימי שישי, יום הזיכרון אין קבלת קהל למעט במקרים של סעדים דחופים (08:00-12:30).

תפריט נגישות