גיל פרישה בתחום הניידות

גיל פרישה בתחום הניידות ותנאי הזכאות

תחילה, חשוב לציין כי טרם פנייתכם את הוועדה הרפואית של ביטוח לאומי, יהיה עליכם למלא את טופס הבקשה הרלוונטי המיועד לשם ביצוע של בדיקה רפואית שכל תפקידה הינו לקבוע מוגבלות כזו או אחרת בניידות.

את הטופס מצרפים לצד מסמכים רלוונטים כדוגמת עותק של רישיון הנהיגה, אישור רכישה של כסא גלגלים וכיוצא בכך. את בקשת התביעה צריך להגיש ללשכת הבריאות המחוזית באזור הרלוונטי בו אתם מתגוררים. לאחר פרק זמן קצר ממועד הגשת הבקשה תקבלו זימון לוועדה הרפואית, ועדה שתקבע את מידת המוגבלות אליה אתם נתונים בניידות.

על כן, במידה והחליטה הוועדה הרפואית כי אתם אכן נתונים תחת אחוזי מוגבלות המזכים בגמלה, הרי שיהיה עליכם להגיש תביעה לגמלת ניידות למוסד לביטוח לאומי. במידה וזה לא המצב, תוכלו להגיש ערעור בפרק זמן של עד 60 יום ממועד קבלת ההחלטה.

בתום הוועדה הרפואית, במידה ואכן נקבעו אחוזי מוגבלות בניידות אשר מזכים בגמלה – יהיה עליכם לבצע מילוי של טופס 8200, לצרף מסמכים רלוונטיים ולהגיש לסניף הקרוב של ביטוח לאומי.

גמלת ניידות לאחר גיל פרישה

חשוב לציין כי הזכאות לקבלת גמלת ניידות מיועדת רק לאדם שלא עבר את גיל הפרישה, דבר שמעלה לא פעם ולא פעמיים את השאלה – מה למעשה קורה לאחר גיל הפרישה? ובכן, כל אותם אנשים שקיבלו גמלת ניידות טרם הגעתם אל גיל הפרישה יהיו זכאים בהמשך בקבלת גמלת ניידות במידה ואכן יענו על כלל התנאים הרלוונטיים לגמלת ניידות. יחד עם זאת, על אותו אדם לענות על אחד מהתנאים הבאים:

1. אדם אשר קיבל קצבת ניידות בסמוך למועד הפרישה.
2. אדם שקיבל הלוואה אשר עומדת בארבעת השנים האחרונות טרם מועד הפרישה.
3. אדם שקיבל הלוואה עומדת למטרת קנייה של רכב, רכב שעדיין נמצא בבעלותו.

אדם שמלאו לו גיל 65 טרם שנת 2002 ועונה על כלל התנאים הרלוונטיים, יקבל את ההטבות המתלוות אל גמלת הניידות. במטרה לקבל את אותן הטבות, על אותו אדם להחזיק ברישיון נהיגה בתוקף וכן, להחזיק באפשרות לנהוג ברכבו בצורה תקינה.

את גיל הפרישה קובעים על-פי תאריך הלידה.

חשוב לשים לב, כי לעניין הטבות בתחום הניידות, זהה גיל הפרישה של האישה לגיל פרישתו של הגבר.

גיל פרישה על-פי תאריך לידה

תאריך לידה

גיל פרישה

מתאריך

ועד תאריך

 

6/1939

שנים65

7/1939

8/1939

65 שנים ו 4 חודשים

9/1939

4/1940

65 שנים ו 8 חודשים

5/1940

12/1940

66

1/1941

8/1941

66 שנים ו 4 חודשים

9/1941

4/1942

66 שנים ו 8 חודשים

5/1942

ואילך

שנים67

תפריט נגישות