דיון מחודש לקצבת שירותים מיוחדים במקרה של החמרה במצב רפואי

דיון מחודש לקצבת שירותים מיוחדים במקרה של החמרה במצב

קצבת שירותים מיוחדים היא למעשה קצבה אשר נועדה עבור כל אותם תושבי ישראלי שעברו את גיל 18, תושבים אשר משלמים ביטוח לאומי על פי החוק וזקוקים לסיוע במגוון רחב של פעולות שגרתיות במהלך היום יום כדוגמת רחצה, הלבשה, תחזוקת הבית, היגיינה אישית ועוד מגוון רחב של פעולות שהאדם לא יכול לבצע בכוחות עצמו ולכן, צריך למעשה בעזרתו של אדם אחר. יש לציין קצבת שירותים מיוחדים עשויה להעניק לתובע קצבה חודשית לכל החיים וכן, אף הטבעות שונות ומגוונות במוסדות הממשלתיים וברשויות המקומיות.

התנאים לקבלת קצבת שירותים מיוחדים

מיותר לציין כי על מנת לקבל קצבת שירותים מיוחדים, יהיה עליכם לענות על מספר תנאים שונים:

• גיל העבודה – קצבת שירותים מיוחדים היא קצבה אשר ניתנת לתושבי מדינת ישראל החיל מגיל 18 ו-90 יום, ועד לפרק זמן של חצי שנה לאחר גיל הפרישה שכן, במידה ואכן יוחלט לאשר את הקבצה, הרי שקבלת הקצבה תמשיך גם לאחר גיל הפרישה.

• סביבת מגורים – ניתן לומר באופן חד משמעי כי קצבת שירותים מיוחדים אינה מיועדים עבור נכים המתגוררים במוסד המספק שירותי סיעוד, שיקום או לחילופין שירותי רפואה.

• מצב בריאותי – תובעי קצבת שירותים מיוחדים אשר נקבעה להם נכות רפואית בגובה של כ-40% לכל הפחות, או לחילופין כאלה שאינם מקבלים קצבת נכות מטעם המוסד לביטוח לאומי, אך טרם נקבעה עבורם נכות רפואית בגובה של 75% – יהיו זכאים לקצבת שירותים מיוחדים.

• בדיקת תלות – בדיקה שתפקידה העיקרי הינו לבדוק את רמת החומרה של התובע בקרב ביצוע פעולות שגרתיות כדוגמת בישול, רחצה, הלבשה, שתייה ואכילה, סידורים בבית וכיוצא בכך.

דיון מחודש לקצבת שירותים מיוחדים במקרה של החמרה במצב
ניתן לומר בצורה חד משמעית כי כל אותם אנשים שחל שינוי במצבם הרפואי לאחר דחייה של התביעה לקבלת קצבת שירותים מיוחדים, יהיה רשאי לבקש דיון חוזר של הוועדה במצבו הרפואי העדכני. הדיון החוזר יתקיים שישה חודשים ממועד דחיית קבלת הקצבה לכל הפחות, או לחילופין מהיום בו אושרה לתובע גמלת שירותים מיוחדים חלקית. על כן, יש לציין כי התנאי המרכזי לדיון חוזר הינו אישור רפואי אשר מצביע על העובדה כי מצבו הרפואי של התובע אכן הוחמר יחד עם חלוף הזמן. יחד עם זאת, חשוב לומר כי לא פעם ולא פעמיים ישנם מקרים בהם המצב הוחמר בצורה משמעותית במיוחד וכן, במקרים שכאלה, כם אם עדיין לא עברו שישה חודשים ממועד דחיית התביעה, ניכר שלרופא מוסמך מטעם המוסד לביטוח לאומי ישנה האפשרות להחליט האם ישנו מקום לחידוש הדיון במצבו העדכני של התובע, בהתאם למסמכים הרפואיים הרלוונטים.

מסלול מהיר לקצבת שירותים מיוחדים

על מנת להקל על חלק מהמטופלים אשר מעוניינים להגיש תביעה לקבלת קצבת שירותים מיוחדים, הומצא מסלול מקוצר ומהיר יותר מהמסלול הסטנדרטי. מדובר למעשה על מסלול המיועד עבור בעלי נכות קשה או לחילופין חולים הסובלים ממחלות ממאירות או מחלות סופניות. רופא מקצועי מטעם המוסד לביטוח לאומי יחליד על פי המשתנים הרפואיים האם אכן מדובר על מצב בו ניתן ליישם את המסלול המהיר וכן, האם המטופל אכן יצטרך להגיע ישירות לסניף של הביטוח הלאומי במטרה לקבל החלטה סופית בנוגע לקבלת קצבת שירותים מיוחדים. חשוב לציין כי תביעות במסלול המהיר יקבלו עדיפות עליונה על פני תביעות שיוגשו במסלול הסטנדרטי, והביטוח הלאומי מתחייב במאמצים לקבלת החלטה בתביעה תוך פרק זמן של עד 30 יום.

 

דיון מחודש לקצבת שירותים מיוחדים במקרה של החמרה במצב:

תובע שמצבו  הרפואי הוחמר מורשה לבקשת דיון חדש בעניין תביעתו לקצבת שירותים מיוחדים,

אחרי ששה חודשים מן המועד בו תביעתו נדחתה או מן המועד בו אושרה עבורו גמלה חלקית,

ומותנה בהמצאת אישור רפואי בדבר החמרת מצבו.

במקרי החמרה, גם בטרם עברו ששה חודשים, רופא מטעם המוסד לביטוח לאומי

מורשה להחליט האם ניתן לחדש את הדיון על פי המסמכים הרפואיים שהוגשו.

לתשומת לבכם, מעת לעת, מורשה המוסד לביטוח לאומי לבדיקה מחודשת של המצב התפקודי והרפואי.

לרשות אדם המקבל קצבאות נוספות מן המוסד לביטוח לאומי ישנו מחשבון לבדיקת זכאותו לקבלת למעלה מקצבה אחת מן הביטוח הלאומי.

תפריט נגישות