דמי מפתח

דמי מפתח הם כל תשלום עבור מגורים שאינו דמי שכירות, הניתן עבור שכירות של דירה מושכרת או לקבלת החזקה או החזרת החזקה בדירה מושכרת.

לאחר התשלום  הדייר עדיין ממשיך לשלם דמי שכירות מופחתים, דמי המפתח לא באים במקום דמי השכירות.

תמורת תשלום של חלק משווי הנכס מקבל הדייר זכות לגור בדירה באופן קבוע, כל עוד עומד בהתחייבותיו. גובה דמי המפתח יהיה בין 1/3 ל ½ משווי הנכס בשוק.

תנאים והגבלות

תשלום זה ישולם גם כאשר דייר קיים מבקש לעזוב את הדירה ואז ייחשב כדייר יוצא ומעביר את זכויות החזקה לדייר הנכנס במקומו – דייר מוצע.

במקרה כזה התשלום יחולק בין הדייר היוצא לבעל הבית בהתאם לתנאים הבאים:

  • לפני תאריך 14.08.1958 החלק בדמי המפתח לדייר היוצא יהיה 66.6%.
  • לאחר תאריך 14.08.1958 התשלום יתחלק באופן הבא:

◦ בשנה הראשונה לשכירות – החלק בתשלום הנ"ל מגיע לדייר היוצא יהיה 85%.

◦ לאחר השנה הראשונה לשכירות אך עד שנתיים שכירות בסך הכול – החלק בתשלום הנ"ל לדייר היוצא יהיה 75%.

◦ לאחר שנתיים שכירות אך לא יותר מחמש שנים – החלק מהתשלום לדייר היוצא יהיה 66.6%.

◦ לאחר חמש שנים שכירות – החלק המגיע לדייר היוצא יהיה 60%.

  •  במידה והדייר היוצא לא שילם את דמי המפתח כלל עבור הנכס, חלקו בדמי המפתח יחושב:

◦ בשנה הראשונה לשכירות  – הדייר היוצא זכאי ל 0% .

◦ לאחר השנה הראשונה לשכירות אך עד שנתיים שכירות בסך הכול – החלק בדמי מהפתח המגיע לדייר היוצא יהיה 22.5%.

◦ אחר שנתיים שכירות אך לא יותר משלוש שנים – החלק מדמי מהפתח לדייר היוצא יהיה 33.35%.

◦ לאחר שלוש שנים אך לא יותר מחמש שנים שכירות – החלק המגיע לדייר היוצא יהיה 50%.

◦ לאחר שכירות של חמש שנים –

▪ לפני תאריך 14.08.1958 החלק בסכום לדייר היוצא יעמוד על סך של 66.6%.

▪ אחרי תאריך 14.08.1958 החלק בסכום התשלום לדייר היוצא יעמוד על סך של 60%.

למידע נוסף בכל הנוגע לנושא זה, השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם האפשרי.

תפריט נגישות