הגדרת תקופת זכאות לקצבת שירותים מיוחדים

הגדרת תקופת הזכאות לקצבת שירותים מיוחדים

קצבת שירותים מיוחדים היא למעשה קבצה אשר ניתנת עבור כל אותם נכים אשר מתגוררים בביתם וכן זקוקים ללא מעט עזרה של אדם נוסף במהלך פעולות היום יום, או לחילופין נכה אשר זקוק להשגחה באופן קבוע על מנת להבטיח מניעה של סכנת חיים כזו או אחרת, בין אם מדובר על סכנת חיים לציבור ובין אם מדובר על סכנת חיים עצמית של הנכה. חשוב לציין כי קצבת שירותים מיוחדים משולמת בנוסף לקצבת הנכות הכללית וכן, הקצבה נקבעת בהתאם לרמת התפקוד ומידת התלות בזולת. על מנת לסדר לכם את האוזן בכל הסובב סביב זכאות לקצבת שירותים מיוחדים, ריכזנו עבורכם את כל המידע הרלוונטי במאמר הבא.

מי זכאי לקבצת שירותים מיוחדים?

תחת האוכלוסייה השוררת על הספקטרום האוטיסטי, ניתן לומר כי רק כל אותם אנשים אשר מקבלים קצבת נכות כללית וכן, נקבעה עבורם נכות רפואית ברמה של 60% או אפילו יותר בנוסף, הרי שאותו אדם רשאי לשלוח בקשה לקבלת קצבת שירותים מיוחדים. על כן, חשוב לציין כי ההמלצה המרכזית תהיה להגיש את הבקשה לקצבת שירותים מיוחדים עם הבקשה לקצבת נכות כללית יחד. יחד עם האמור, חשוב לציין כי בוגר עם אוטיזם אשר מתגורר במסגרת חוץ ביתית אינו זכאי לקבלת הקצבה וכן, ישנם מספר תנאים נוספים שיש לעמוד בהם על מנת לקבל זכאות לקבצת שירותים מיוחדים:

1.על הבוגר להיות מבוטח במוסד לביטוח לאומי, להיות בטווח גילאים של בין 18 ו-90 יום עד לגיל הפרישה וכן, עליו להיות נוכח בישראל.

2.במידה והמבוגר מקבל קצבת נכות כללית מטעם המוסד לביטוח לאומי וכן נקבעה עבורו נכות רפואית העולה עד ל-60% או יותר, או לחילופין כאשר אינו מקבל קצבת נכות כללית אך כן נקבעה עבורו נכות רפואית בשיעור של 75% בכל הסובב סביב מחלקת השירותים המיוחד, יהיה המבוגר זכאי בתנאי שימלא את התנאים הבאים:

    • המבוגר לא מקבל הטבות בהתאם להסכם הניידות.
    • המבוגר לא מאושפז במוסד המעניק שירותי רפואה, שיקום או לחילופין סיעוד.

איך ולמי פונים?

לאחר שתקבלו את כל האישורים הרלוונטים לקצבת נכות כללית או לחילופין במקביל, יהיה עליכם לפנות לסניף של ביטוח לאומי בקרבת ביתכם במטרה להגיש טופס תביעה של קבצת שירותים מיוחדים או לחילופין לעשות זאת באמצעות טופס מקוון. כמו כן, לאור העובדה שזכאותם של הבוגרים לקצבה וכן גם גובה השיעור שלה, נקבעים באופן ישיר על בסיס פרמטרים תפקודיים ואבחון כשלעצמו אינו מזכה בגמלה. יחד עם האמור, יש לציין כי לטופס התביעה יש לצרף את המסמכים הבאים:

• תעודות רפואיות לצד כל מסמך רפואי רלוונטי בנושא, לרבות אישורים של טיפולים, נטילת תרופות וכדומה.
• דו"ח המציג את רמת התפקוד ממסגרות חינוכיות/טיפוליות/צבאיות במידה ואכן היה שירות.
• מסמכים רפואיים המעידים על קושי תפקודי שמצדיק את הזכאות לקצבה.
• כל מסמך רלוונטי שעשוי להצדיק את הזכאות לקצבת שירותים מיוחדים.
• פרטים של חשבון הבנק שלכם לצורך העברת הקצבה.
• במידה ואכן קיים, אישור של פתיחת תיק או לחילופין צו של אפוטרופסות.

לאחר הגשת טופס התביעה תזומנו לוועדה רפואית המורכבת מפסיכיאטר או נוירולוג לצד מזכיר הישיבה. על כן, חשוב לציין כי בחלק מהמקרים ייבדק התובע גם בביתו באמצעות איש מקצוע מטעם המוסד לביטוח לאומי, איש מקצוע שתפקידו העיקרי יהיה להעריך את רמת התלות של התובע בזולת.

תחילת הזכאות לקצבה הינה ב 1 בחודש בו הוגשה התביעה, אך לא בטרם חלפו 90 יום מהמועד בו הוגדרה זכאותו של אדם לקצבת נכות. במקרה של אדם שלא מקבל קצבת נכות – מן המועד בו נקבעו לו 75% נכות רפואית (בעניין שירותים מיוחדים לנכים).

למרות המצויין לעיל, רשאי רופא מטעם המוסד לקבוע זכאות עבור קצבה רטרואקטיבית, לתקופה מינימלית של 6 חודשים טרום הגשת התביעה (עבור תביעות אשר הוגשו מתאריך 1.1.06 והלאה), ומותנה בכך שהאדם יענה על כל התנאים הנדרשים לצורך זכאות לקצבה.

הגדרת תקופת הזכאות לקצבת שירותים מיוחדים

החל מחודש ספטמבר 2012 תשולם הקצבה לנכה, המוגדר כתלוי בעזרתו של אדם אחר, במהלך מינימום 6 חודשים רצופים, ונקבעה לו נכות רפואית בגובה של 75% (עבור שירותים מיוחדים) – אחרי שתמו 30 יום בלבד מן המועד בו הוגדרה זכאותו לקצבת נכות, ומותנה בכך שלא נערכה קבלת גמלת ילד נכה בתקופה האמורה.

החל מגיל פרישה – אין זכאות לקבלת קצבה עבור נשים וגברים, אלא במידה והגשת התביעה נערכה לכל היותר כעבור 6 חודשים ממועד גיל הפרישה, ובמידה ונקבע על ידי רופא מטעם המוסד, כי זכאותם לקצבת שירותים מיוחדים היתה תקפה גם לפני גיל הפרישה.

עבור הנמצא זכאי לקבל קצבת שירותים מיוחדים במועד הגיעו לגיל הפרישה, תשלום הקצבה יימשך לאחר גיל הפרישה, כל זמן שהינו נמצא מתאים להגדרת תנאי הזכאות.

תפריט נגישות