הגשת ערר בעניין ההחלטה שנתנה על ידי ועדה רפואית

הגשת ערר בעניין ההחלטה שנתנה על ידי  ועדה רפואית- כשמגישים בקשה לקבל קצבת נכות, פיצוי בגין אובדן כושר עבודה או כל קצבה אחרת, מהליך בחינת הזכאות לרוב תתקיים ועדה רפואית ואפילו מספר ועדות רפואיות.

 ועדה רפואית מהי?

ועדה רפואית היא וועדה מטעם הגוף שממנו מבקשים לקבל את הזכויות המגיעות. וועדה זו מתכנסת לדון בשאלת הזכאות לקצבה. לאחר שהוועדה קיבלה לידיה את התיק הרפואי והתרשמה ממגיש הבקשה בעת שהופיע בפניה, היא זו שתקבל החלטה האם לאשר או לשלול את הזכאות. אם זו תחליט לאשר, הוועדה תקבע מה יהיה שיעור הזכאות שיתקבל. בדרך כלל הוועדה תמנה הרכב רופאים לתחום הרלוונטי שבו היא דנה.  

במקרים חריגים בהם נבצר ממגיש הבקשה להופיע בפניה, הוועדה היא זו שתגיע אליו.  

הגשת ערר בעניין ההחלטה שנתנה על ידי  ועדה רפואית

כיצד מתנהלת הועדה הרפואית?

הרופאים שישבו בוועדה הרפואית אינם הרופאים שאתם רגילים לפגוש בקופת החולים. מטרת המפגש עם הרופאים בוועדה היא אך ורק לצורך קבלת החלטה האם אתם זכאים לקצבה שביקשתם.

מי שנכח בוועדות רפואיות יודע שאורכה המשוער יכול לנוע בין חמש דקות לעד כרבע שעה בלבד. מאוד מהר אתם עלולים למצוא את עצמכם מחוץ לחדר מבלי שהספקתם לומר את שהיה בכוונתכם לומר.

לוועדה הרפואית יש יתרון גדול על האזרח הקטן. בוועדה יושבים רופאים עם בקיאות רבה בתקנות ובסעיפים הרפואיים הרלוונטיים, מה שאין כן למרבית האנשים.  בסופו של דבר ההסתכלות של הרופאים תהיה רפואית והם יקבלו החלטה בהתאם ל'חוקי הפורמט': ספר המבחנים של הביטוח הלאומי, תקנון קרן הפנסיה, פוליסת הביטוח ועוד.

היערכות לוועדה הרפואית

הועדה הרפואית אינה מסתמכת על דברים בעל פה שאין להם סימוכין רפואיים, או על גורמים חיצוניים נוספים כמו מצוקה כלכלית, הוצאות רפואיות. לכן, הימנעו מלהגרר בוועדה לשיח לא רלוונטי, שיסיט את הוועדה מלדון בעניינים המהותיים בהם היא צריכה לדון ועליהם היא צריכה לשמוע מכם. זכרו שלכל אשר תאמרו  יש משמעות רבה ולכן בררו אותם היטב עוד לפני שתיכנסו אל הוועדה.

חשוב שתגיעו אל הועדה הרפואית לאחר שבניתם את התיק הרפואי שלכם. בניית תיק רפואי משמעותה איסוף נכון ותיעוד של מכלול הליקויים הרפואיים, מיקוד לסעיפים, לפוליסה ולתקנות של הגוף הרלוונטי. לעתים כדאי שהוועדה תקבל חוות דעת רפואית בתחום זה או אחר, שתסכם ותחזק את המצב הרפואי והתפקודי.   

בתהליך שבו לכל אחוז ולכל מסמך יש משמעות, חשוב שתיקחו בחשבון את מכלול הליקויים הרפואיים שמהם אתם סובלים ושאיתם אתם מתמודדים. אל תבחרו להתעלם מליקוי רפואי אף שהשפעתו אינה מהותית בעינכם, יכול להיות שזה מה שישפיע על זכאותם או ההפך מכך.

הכינו את עצמכם לכל שתגידו בוועדה הרפואית. נסחו מראש בראשי פרקים את עיקרי הדברים שתרצו לומר. נסו להתעלם מהיחס של יושבי הועדה אליכם. יכול להיות שתיפגשו ביחס הגון ומתחשב ויכול להיות שתיפגשו ביחס שלדעתכם עוין ומשפיל. הניסיון מלמד, כי לא האופן שבו התייחסו אליכם משפיע על ההחלטה, כלל וכלל לא. לעתים היחס היה רחוק מלהיות נח ונעים והזכאות אושרה וכן להפך.

הגשת ערר בעניין ההחלטה שנתנה על ידי ועדה רפואית– במידה ולדעתך ההחלטה של הועדה הרפואית לא מספקת, נתנה לך הזכות לערעור לגבי ההחלטה בפני ועדת עררים. את הערר יש להגיש תוך 60 יום מן היום בו נמסרה לך החלטת הועדה הרפואית.
קיימת אפשרות לערער על החלטת ועדת העררים בפני בית הדין האזורי לענייני עבודה את הערעור יש להגיש תוך 60 יום מן היום בו נמסרה לך החלטת ועדת העררים.

תפריט נגישות