החזר הוצאות עבור רכישה והתקנת אביזרים ברכב פרטי

החזר הוצאות עבור רכישה והתקנת אביזרים ברכב פרטי

תנאי זכאות

מוגבל בניידות יהיה זכאי להחזר הוצאות רכישה בגין אביזרים לרכב פרטי אשר הותקנו ברכבו, במידה ויתקיימו בו התנאים הבאים:
1. מקבל קצבת ניידות.

2. הינו בעל רישיון נהיגה בתוקף.

3. קבע המכון הרפואי לבטיחות בדרכים כי דרושים לו אביזרים לצורכי נהיגה, בטיחות נסיעה ושימוש ברכב, ואף קבע את פירוט האביזרים.

4. הרכב שקובע לגביו אינו רכב המותאם לאביזרים לעניין הלוואה מיוחדת לרכישת אביזרים או אביזרים מיוחדים ברכב ולהתקנתם.

5.המציא תוך 6 חודשים מיום ההתקנה קבלות מקוריות וחשבונית מס, שמפרטות את האביזרים אשר הותקנו ברכב.

6. שאינו זכאי לפי כל הסדר או חוק לקבלת אביזרים עבור רכב פרטי או מענק עבור רכישתם והתקנתם, ואם הינו זכאי – בחר לקבל אותם במסגרתו של הסכם הניידות.

7. לגבי החלפת רכב: אם חלפו מינימום 12 חודשים מיום שקיבל סיוע מסוג זה לאחרונה.

החזר הוצאות עבור רכישה והתקנת אביזרים ברכב פרטי

ביצוע תשלום

לאחר שהותקנו אביזרים ברכב, ימסור המוגבל בניידות למחלקת ניידות בסניף את הקבלות המקוריות ואת חשבונית המס המפרטות את האביזרים אשר הותקנו ברכב. זאת תוך 6 חודשים מיום ההתקנה. את החשבונית והקבלות ניתן לשלוח באמצעות הדואר.

שיעור התשלום

95% מן הסכום הכולל של עלות רכישת והתקנת האביזרים ברכב, על-פי המחירון אבזור פרטי(קובץ מצורף) או על-פי העלות בפועל – על-פי הערך נמוך מביניהם.

תפריט נגישות