הליך הוצאת תעודת הזכאות לדיור

הליך הוצאת תעודת הזכאות לדיור-על מנת לקבל את הזכאות יש להכין את התעודות והמסמכים הנקובים למטה:

1.יש להצטייד בתעודת זהות כולל הספח שלה עם צילום נאמן למקור, הכולל גם את הילדים עד גיל 21
חוזה שכירות בתוקף (שלא קשור למשפחה מקרבה ראשונה), מסמך רשמי מהבנק בו מנוהל חשבונכם ובו מספר החשבון שלכם, מספר הסניף וכמובן מספר הבנק.
יש להשיג אישור על מס החודשים  בהם שירתם בצה"ל (אפשר גם שירות לאומי או אזרחי) של שני בני הזוג המבקשים.
על מנת לקבל אישור זה יש לפנות לקצין העיר וקבל אישור ועליו: מס' אישי, תקופת השירות, ופירוט התקופה במדויק בשנים חודשים וימים.

אם עשיתם שירות לאומי במקום גיוס לצה"ל, עליכם להשיג אישור זה על מנת להוכיח שירותכם.
אישור על שירות לאומי תוכלו לקבל באחד מהגופים האלה:
עמינדב אגודה תורנית להתנדבות, האגודה להתנדבות בעם ישראל, שלהבת, בת עמי, המרכז הרפואי שערי צדק ירושלים, עיריית ירושלים, משרד החינוך, משרד הביטחון, האגודה להתנדבות בישראל.

הליך הוצאת תעודת הזכאות לדיור

2. אם יש לכם אחים או אחיות (כולל אחים חורגים מאותו אם או אב) עליכם לצרף את צילום תעודות הזהות של כולם כולל הספח עם כתובתם, תעודת הזהות של האב או האם המשותפים (אחים חורגים) עם הספח בו רשומים כל האחים, ותצהיר של כל האחים והאחיות של מגיש הבקשה.
אם יש לכם אח או אחות שהלכו לעולמם, יש להציג גם את תעודת  הפטירה שלהם ואת תמצית מרשם האוכלוסין לגבי האח או האחות שנפטר.

3. כעת עליכם למלא טופס בקשת סיוע בדיור, באחד ממשרדי החברה שמספקת שירותי שכר דירה, אליה פניתם קודם לכן, והשתמשתם בשירותיה.
על מנת לקבל את תעודת הזכאות ועל מנת שינפיקו אותה עבורכם, יש לשלם עבורה 95 ₪ במשרדי החברה המספקת לכם שירותי שכ"ד (המחיר הנקוב נכון לחודש אוקטובר 2012).

4. כאשר תסתיימנה כל הבדיקות של משרד הבינוי והשיכון, וכאשר ימצא אתכם זכאים לקבלת הסיוע ולאחר התשלום, ינפיק עבורכם המשרד תעודת זכאות שתועבר אליכם באמצעות החברה שנעזרתם בשרותיה לקבלת תעודת הזכאות.

5. לאחר הנפקת תעודה זו וקבלתה בסניף החברה המסייעת בשיכון, עליכם לחתום על  כתב התחייבות מול החברה שסייעה לכם בדיור, ומכאן ואילך תוכלו להתחיל ולקבל את הסיוע .

 

תפריט נגישות