המסמכים שיש לצרף לתביעה

מי שטרם נבדק בעבר לצורך קבלת גמלת ניידות, קצבה לשירותים מיוחדים או קצבת נכות כללית – נדרש לצרף מסמכים רפואיים לתביעה, לשם קביעת אחוזי נכות.

מי שנולד מחוץ למדינת ישראל – נדרש לצרף מסמכים, שמעידים כי חלה בישראל.

מי שחלה בחו"ל – נדרש לצרף מסמכים, שמעידים כי עבר ניתוח בישראל עד לתאריך 1.1.1970 עקב מחלת הפוליו.

תפריט נגישות