המסמכים שעליך להגיש במסגרת התביעה

המסמכים שעליך להגיש במסגרת התביעה- להלן פירוט המסמכים שיש להגיש  לקצבה בתחום הניידות, עבור בעלי רכב ובמסגרת תביעה לקצבה בתחום הניידות לנטולי רכב.

הביטוח הלאומי מעניק הטבות לכל מי שיש להם ליקויים ברגליים המגבילים אותם בתחום הניידות, כדי לסייע להם להשתלב בקהילה ולפתח חיים עצמאיים. מרבית ההטבות ניתנות לבעלי רכב, אולם ניתנות הטבות גם למי שאינם בעלי רכב.

ההטבות משולמות מכספי משרד האוצר

בתביעה לקבלת קצבה בתחום הניידות לבעלי רכב:

 1. צילום רישיון נהיגה שהינו בתוקף, בצרוף פירוט מכלול ההגבלות בנהיגה.
 2. צילום פוליסת ביטוח מקיף, שהינה בתוקף.
 3. במקרה בו המוגבל בניידות משתכר, יש לצרף בנוסף תלושי שכר לתקופה של 3 החודשים האחרונים שהינם בסמוך לפני מועד הגשת התביעה.
 4. על חייל שהינו בשירות חובה להמציא אישור מהצבא בגין שירותו, וכן את מועד השחרור המשוער.
 5. כתב התחייבות חתום עבור מוגבל בניידות.

המסמכים שעליך להגיש במסגרת התביעה

בתביעה לקבלת קצבה בתחום הניידות לנטולי רכב:

 1. במידה והמוגבל בניידות משתכר, יהיה עליו לצרף בנוסף תלושי שכר לתקופת שלושת החודשים האחרונים אשר בסמוך לפני מועד ההגשה של התביעה.
 2. מי ששוהה במוסד יצרף לתביעה גם אישור בגין יציאותיו באמצעות רכב מנועי מהמוסד בו הוא שוהה, מינימום של 6 יציאות בחודש ופירוט מועדי יציאותיו.
 3. כתב התחייבות חתום למוגבל בניידות.

ההטבות בניידות ולכל הטבה תנאי זכאות שונים 

רוב ההטבות בניידות ניתנות לכל מי אשר בבעלותו וברשותו רכב, או למי שעומד לרכוש רכב ובתנאי שהוא עונה על התנאים הבאים:

 • למי שיש רישיון נהיגה תקף – ועדה רפואית של משרד הבריאות קבעה לו 40% מוגבלות בניידות לפחות.
 • למי שאין רישיון נהיגה תקף – ועדה רפואית של משרד הבריאות קבעה לו 60% מוגבלות בניידות לפחות, ויש לו מורשה נהיגה שמסיע אותו ברכב.

  מי נחשב למורשה נהיגה?
 • קרוב משפחה : בן/בת זוג, בן/בת ובני זוגם, אב, אם, לרבות הורה מאמץ וחורג, אח, אחות, אחיין, אחיינית, גיס, גיסה, דוד, דודה, בן/בת דוד, בן/בת דודה, סב או סבתא, נכד או נכדה, שיש להם רישיון נהיגה תקף.
 • הוא גר עם המוגבל בניידות בקביעות באותו בניין או שהם גרים בבניינים שהמרחק האווירי ביניהם אינו על 1,500 מטר.
 • הוא קיבל אישור מהביטוח הלאומי לשמש "מורשה נהיגה".

או
מי שאינו קרוב משפחה של המוגבל בניידות, והוא עונה על כל התנאים הבאים:

 • הוא סועד את המוגבל בניידות ברוב שעות היממה ובידו רישיון נהיגה תקף.
 • הוא גר עם המוגבל בניידות בקביעות באותו בניין או שהם גרים בבניינים שהמרחק האווירי ביניהם אינו על 1,500 מטר.
 • הוא דואג לצרכיו של המוגבל בניידות, מסוגל ומתחייב להסיעו באופן קבוע למען צרכיו היומיומיים.
 • הוא קיבל אישור מהביטוח הלאומי לשמש "מורשה נהיגה".

תפריט נגישות