הנחה בארנונה למקבלי גמלת סיעוד

הנחה בארנונה למקבלי גמלת סיעוד- במדינת ישראל יש לא מעט אנשים סיעודיים, הנתמכים על ידי גמלת סיעוד אותה הם מקבלים מהמוסד לביטוח לאומי בגין נכותם. בין שאר ההטבות להם הם זכאים, נכללת גם ההנחה בארנונה.
מן הראוי לציין כי שיעור ההנחה לה זכאים אנשים אלה היא 70% מגובה הארנונה אותה ישלם כל אזרח החי באותה הרשות המקומית או בעיר.

תהליך מימוש הזכות

  • ההנחה בארנונה אמורה להינתן אוטומטית על-ידי הרשות המקומית, המקבלת בסוף כל שנה מהמוסד לביטוח לאומי את רשימת הזכאים לגמלת סיעוד.
  • במקרים שבהם אושרה גמלת סיעוד אחרי שכבר נשלח חשבון הארנונה, ניתן לגשת לגזברות הרשות המקומית ולהציג אישור מהמוסד לביטוח לאומי על קבלת הגמלה (אם לא יוגש האישור, יהיה צורך לחכות להעברת רשימות הזכאים בסוף השנה).
  • הנחה רטרואקטיבית עשויה להינתן בחלק מהרשויות המקומיות, בהתאם לכללים שנקבעו בכל רשות.

ערעור

  • אם ברצונכם לערער על החלטת הרשות המקומית בנושא הארנונה, עליכם לפנות לגזבר הרשות המקומית.

חשוב לדעת

  • במקרים בהם מאושרת גמלת סיעוד לחודשים ספורים בלבד, חשוב לגשת לרשות המקומית ולהציג את האישור על קבלת הגמלה, כדי לא להפסיד את ההנחה בארנונה לחודשים אלו.
  • כלל האזרחים הוותיקים זכאים להנחות בארנונה, ובמקרה של ריבוי זכאויות תינתן ההנחה הגבוהה יותר. לפרטים על הזכאויות הקיימות ראו הנחה בארנונה לאזרחים ותיקים.

גורמים מסייעים

תפריט נגישות