העסקת עובד זר

 

אישור להעסקת עובד זר  ניתן בהתאם לזכאות שנקבעה לפי המוסד לביטוח לאומי או על ידי אגף ההיתרים בסיעוד של רשות האוכלוסין וההגירה.

הזכאות ניתנת לאחר עמידה בתנאים שמובאים במאמר זה  ומבחן תלות.

מי זכאי להעסיק עובד זר?

 • לאדם השוהה במוסד (בית חולים, מחלקה סיעודית/סיעודית מורכבת, בית אבות, מרכז שיקום וכו') לא יינתן אישור להעסקת עובד זר. קשיש השוהה במסגרת דיור מוגן ללא שירותי סיעוד או אדם הנמצא במסגרת של אשפוז יום כן זכאים להעסקת עובד זר.
 • התנאי הבסיסי לקבלת אישור העסקת עובד זר הוא הגעה לגיל פרישה, למעט נכה המקבל קצבת שר"ם מביטוח לאומי וכאן הגיל אינו גורם מגביל. על מבקש האישור לצבור לפחות 4.5 נקודות במבחן תלות שבוצע במסגרת התביעה לקבלת גמלת סיעוד (לפי חוק סיעוד של ביטוח לאומי). קשיש שחי לבד רשאי לקבל אישור העסקת עובד זר גם אם צבר רק 4 נקודות במבחן התלות וזאת מפני שמקבל ניקוד נוסף מתוקף היותו בודד. גם אדם שקיבל לפחות חצי נקודה על השגחה בתוספת ניקוד על בדידות זכאי לקבל אישור העסקה.
 • מקרים חריגים – במקרה ובו הקשיש מתגורר עם אדם נכה נוסף במשפחה או שלקשיש יש לפחות שלושה ילדים לפחות מתחת לגיל 16 ניתן לבקש אישור העסקה לעובד זר גם אם קיבל במבחן התלות 2.5-4 נקודות. בנוסף ניתן לבקש אישור עבור חולה במחלה ממארת או מחלה קשה, דבר המצריך טיפול והשגחה ברוב שעות היום.
 • אדם מגיל 90 ומעלה זכאי לאישור העסקת עובד זר גם אם בבדיקת התלות צבר 4 נקודות בלבד.
 • אדם העומד להשתחרר מבית החולים יכול לבקש רישיון להעסקת עובד זר באופן מיידי. לצורך קבלת האישור יש להציג אבחנה רפואית מטעם רופא בית החולים ובה ציון הצורך ברצף טיפולי וכמו כן את תאריך השחרור המשוער. בתנאים אלה ניתן להעסיק עובד זר הנמצא כבר בישראל ולא ניתן יהיה להביא עובד זר מחו"ל. האישור בתוקף לשלושה חודשים בלבד ולהארכתו יידרש המבקש לעמוד בתנאים הרגילים לקבלת אישור העסקת העובד.
 • במקרים חריגים (מעבר למה שהוזכר למעלה) אנשים אשר אינם עומדים בתנאים לקבלת אישור להעסקת עובד זר, יועברו לבדיקה של ועדה רפואית מייעצת יחד עם מסמכים מצורפים לבקשה והיא תמליץ בפני רשות האוכלוסין וההגירה על הצורך בהעסקת עובד זר.
 • לא ניתן להעסיק עובד זר באופן חלקי. האישור מיועד לאנשים הזקוקים לטיפול והשגחה ברוב שעות היום.

            לקריטריונים למתן היתר להעסקת עובד זר בענף הסיעוד 2014 – לחצו כאן.

      תהליך הגשת הבקשה להעסקת עובד זר

את הבקשה להעסקת עובד זר יש להגיש לרשות האוכלוסין וההגירה במשרד הפנים. מומלץ להיעזר בעו"ס מטעם חברת כוח האדם בעלת רישיון להשמת עובדים זרים )לשכה פרטית( שהיא זו שתספק לכם את העובד הזר בהמשך.

הוועדה המייעצת יכולה לבקש תוצאות בדיקה רפואית, חוות דעת רפואית או סוציאלית וכל מסמך רלוונטי אחר על מנת לדון בבקשה.

אישור הבקשה תלוי גם כן במבחן התלות שעורך המוסד לביטוח לאומי, תוצאות מבחן זה נמסרים ישירות על ידי ביטוח לאומי לרשות האוכלוסין וההגירה.

 

טפסים להורדה

בקשה למתן היתר להעסקת עובד במתן טיפול סיעודי.

תביעה לגמלת סיעוד.

בקשה לבדיקה מחדש של זכאי עקב טענת החמרה.

תביעה לקצבת שירותים מיוחדים.

טופס בקשה לביצוע מבחן הערכת תלות.

איגרת שירות עבור עובד זר סיעודי.

הצהרת מעסיק על העסקת עובד במשק בית לביטוח לאומי.

טופס בקשה להקפאת רישיון לעובד הזר.

טופס בקשה לביטול הקפאת הרישיון לעובד זר.

הגשת בקשה עבור אדם בעל הכנסות גבוהות

קשיש אשר לא נבדק במבחן התלות של ביטוח לאומי עקב גובה הכנסות גבוה יופנה באופן ישיר למבחן התלות על ידי היחידה המבצעת זאת. הליך זה כרוך בתשלום אגרת בקשה. הקשיש יהא זכאי לעובד זר אם צבר את הניקוד הנדרש במבחן התלות.

אישור להעסקת עובד זר שניתן בעבר מטעם רשות האוכלוסין וההגירה או מטעם שירות התעסוקה, שלפיו ישנו צורך בעזרה לצמיתות, ובנוסף בקשות של קשישים מגיל 85 ומעלה, יקבלו הארכה ללא צורך בדיון נוסף כל עוד ולא עברו למסגרת מוסד המספקת טיפול כחלק משירותיה.

איתור עובד זר

ניתן לאתר ולהעסיק עובד זר דרך חברות כוח אדם שמתמחות בעובדים סיעודיים ובעלות רישיון מהתמ"ת להשמת עובדים זרים או באמצעות סוכנויות לייבוא ותיווך עובדים זרים.

רשימת לשכות פרטיות לענף הסיעוד.

תנאי העסקה וזכויות של העובד הזר

עובד זר זכאי לכל תנאי העבודה כנהוג בחוק הישראלי וכל חוקי העבודה חלים עליו גם כן כמו עובד ישראלי.

רוב העובדים הזרים אינם מודעים לזכויותיהם בישראל ויש לתת להם את כל הזכויות הסוציאליות. מעסיק אשר אינו עומד בתנאי ההעסקה עלול להיענש בחומרה על ידי רשויות האכיפה של החוק בישראל.

תשלומים המגיעים לעובד הזר

משכורת הבסיס לעובד הזר הנה לפי שכר המינימום בישראל, אך כדאי לבדוק ולחקור בין חברות ההשמה השונות את משכורת העובד הזר. זכרו כי מספר שעות הזכאות להן זכאי המעסיק נקבעות לפי מבחן התלות של ביטוח לאומי. בנוסף ביטוח לאומי משתתף גם כן בתשלום שכרו של העובד הזר.

במקרה של ניצול שואה ישנה בדרך כלל השתתפות נוספת של קרן הרווחה.

שימו לב יש לתאם מראש את מטבע המשכורת מול העובד הזר על מנת למנוע אי נעימויות בהמשך.

לקריאה על הוצאות הכרוכות בהעסקת עובד זר לחצו כאן .

המרת שעות סיעוד מגמלת חוק סיעוד

ניתן להמיר את שעות הסיעוד מגמלת חוק סיעוד למשכורת לעובד הזר לכך יש שתי אופציות:

 • אדם הזכאי לגמלת סיעוד ומעסיק מטפל ל12 שעות ומעלה לשישה ימים, יכול לקבל את גמלת הסיעוד ישירות לחשבון הבנק לינק לבדיקתך – צריך להוסיף למאמרים  ללא החברה כמתווכת.
 • קבלת תשלום באמצעות חברת הסיעוד שמספקת את שירותי הסיעוד. לרשימת החברות המאושרות על ידי ביטוח לאומי כנסו לכאן. שימו לב לא תמיד חברות כוח אדם מוכרת כחברת סיעוד. במקרה כזה המשפחה המעסיקה צריכה להירשם גם אצל חברת הסיעוד לצורך העברת הגמלה לעובד.

דמי הבראה לעובד הזר­

לעובד הזר מגיעים דמי הבראה בסך חמישה ימים בשנה. ככל שהוותק בעבודה עולה כך גם עולים מספר ימי ההבראה הנזקפים לזכותו.

גובה דמי ההבראה מתפרסם מדי שנה. יש לזכור כי אם לא השלים עובד שנת עבודה מלאה אינו זכאי לקבלת דמי הבראה.

תשלום ביטוח לאומי לעובד הזר

המעסיק חייב לשלם עבור העובד הזר ביטוח לאומי המכסה אותו במקרה של תאונת עבודה, הריון וכו. גובה דמי הביטוח הלאומי אשר בהם חייבת המשפחה המעסיקה הנו 2% משכר העובד הזר.

על מנת להסדיר את התשלום והעברתו יש לפנות באופן ישיר לביטוח לאומי.

אדם המקבל גמלת סיעוד ומעסיק עובד זר דרך חברת סיעוד, פטור מתשלום ביטוח לאומי לעובד הזר, אך זאת בתנאי שפתח תיק לעובד הזר בביטוח הלאומי והחלק שלו במשכורתו החודשית של העובד הזר אינו עולה על 3000 ש״ח.

אם השלמת השכר עולה על 3000 ש״ח לחודש, מחויב המעסיק לדווח ולשלם את הביטוח הלאומי עבור חלקו בשכר.

זכויות ותנאים סוציאליים לעובד הזר

 • דמי כיס – בנוסף לזכויות המגיעות לו זכאי העובד הזר לדמי כיס שבועיים לפי סכום שיוגדר מראש.
 • פיצויי פיטורין – עובד זר שפוטר מעבודתו זכאי לפיצויי פיטורין לפי החוק – שכר חודש עבור כל שנת עבודה. לקריאה מפורטת אודות סיום העסקתו של עובד זר לחצו כאן.
 • חופשה שנתית – העובד הזר זכאי לחופשה שנתית בת שבועיים כל שנה וזאת לפי החוק. ניתן לנצל את ימי החופשה לאחר סיום שנת עבודה רצופה אצל המעביד. לא ניתן לפדות ימי חופשה בכסף וזאת כל עוד העובד הזר מועסק אצל קשיש. ישנה אופציה לפדות את ימי החופשה רק במידה ובמועד הפסקת העבודה נותרו לעובד הזר ימי חופש לא מנוצלים.
 • ימי מחלה – לפי חוק דמי המחלה לעובד הזר ישנה זכות לקבלת תשלום ממעסיקו בהיעדרות עקב מחלה. לכל עובד מגיע יום וחצי מחלה לחודש ניתן להגיע לצבירה של עד מקסימום  90 ימי מחלה. עבור יום המחלה הראשון לא יתקבל תשלום, אך מהיום השני והשלישי יקבל העובד הזר 50% משכרו הרגיל, מהיום הרביעי והלאה יקבל 75% משכרו הרגיל.
 • בנוסף לימי המחלה של העובד הזר קימיים בחוק אזכורים לגבי דמי מחלה בגין מחלת ילד, מחלת הורה, מחלת בן זוג ובדיקות הקשורות בהריון של בן הזוג. כל אלה מעניקים זכות להיעדרות בהתאם לתנאים והם יורדים ממכסת ימי המחלה שצבר העובד הזר.
 • חופשה בחגים – עובד זר זכאי לקבל 9 ימי חופשה בשנה בעת מועד חג במדינתו. מומלץ לסכם מראש ימים אלה על מנת למנוע עימותים. למאמר המלא על חופשות וחגים של עובד זר לחצו כאן.
 • ביטוח רפואי – העובד הזר צריך להיות מבוטח בביטוח רפואי מיוחד לעובדים זרים בכל תקופת שהותו בבית המעסיק. האחריות לעריכת הביטוח חלה על המעסיק (או על בני משפחתו) בלבד.
 • ביטוח רפואי לעובד הזר שתעשה מאמר עושים רק אצל מבטח בעל רשיון מקצועי בתוקף והוא חייב לכלול סל שירותים בסיסי לפי צו העובדים הזרים. יש לוודא עם המבטח את רשיונו – האם הוא בתוקף מטעם המפקח על הביטוח במשרד האוצר המאפשר לו להעינק ביטוח בריאות לעובדים זרים.
 • יום חופש שבועי – העובד הזר זכאי לקבל יום חופש שבועי, בדרך כלל יום ראשון או שבת. ביום זה העובד הזר לא חייב לעבוד בבית הקשיש, אך אם הוא עובד חייב לקבל תמורה נוספת בגין עבודה זו. הגדירו מראש את יום החופש, שעת היציאה והחזרה ממנו.
 • תנאי מחיה – לעובד הזר מגיע תנאי מחיה הוגנים – אוכל מתאים ומספק, פרטיות ולינה בבית המטופל.

העובד הזר יצא לחופשה?

אישור העסקת עובד זר מספק אשרת עבודה רק לעובד זר, ולכן אם העובד הזר יצא לחופש ניתן להעסיק עובד בעל אזרחות ישראלית, או להיעזר בחברה שסיפקה את העובד בד״כ יש לה מאגר של עובדים ישראליים. קיימת גם האפשרות לא להמיר את השעות השבועיות המגיעות מביטוח לאומי למימון שוטף של עובד זר ולהשתמש בהן בעת חופשת העובד.

מחויבות חברת כוח האדם בהבאת עובד זר

 • הדבר הכי חשוב לבדוק לפני הכול הוא רשיון ליבוא עובדים זרים על פי החוק וכמובן לבדוק במספר מקומות וחברות את מידת התאמת העובד הזר למטופל.
 • ישנם כמה קריטריונים שחשוב לשים אליהם לב:
 • עובד סוציאלי מטעם החברה צריך להגיע לבית הקשיש ולבדוק מקצועית את צרכיו והתנאים הקיימים כרגע. כך יהיה לו קל יותר להתאים עובד זר לפי צרכי הקשיש. מומלץ לבקש מהעו״ס לטפל גם בהגשות בקשות לקבלת רשיונות העסקה.
 • בררו עם החברה אם ניתן לבחור את העובד הזר מתוך מגוון אפשרויות עד למציאת העובד המתאים. זאת בהתאם למוצא, שפה, השכלה, רקע מקצועי ומשפחתי.
 • דרשו קורות חיים של עובדים זרים אשר עברו מיון וראיון כבר במדינות שלהם ועמדו בתנאי הכניסה לישראל, כולל כמובן בדיקות רפואיות, פסיכולוגיות ותעודת יושר.
 • בדקו שהחברה מספקת לעובד הזר קורס בסיסי בעברית ומנהגי הארץ, בנוסף להשתלמות הכוללת רקע תיאורטי, התנסות מעשית, עברית בסיסית וידע בהלכות הכשרות.
 • בקשו המלצות ממעסיקים קודמים אם ישנם.
 • בדקו האם העובד הזר דואג גם לצרכי משק הבית- בישול, נקיון ותיקונים מלבד שירותי הסיעוד האישי הכוללים רחצה, עזרה בהליכה לשירותים, עזרה בפיזיותרפיה וריפוי בעיסוק.
 • אם המקרה שלכם מורכב יותר מומלץ כי לעובד הזר יהיה נסיון רב.
 • בדקו האם מתקיימת בקרה על איכות השירות של העובד הזר לאורך כל תקופת החוזה. עו״ס אמור לבקר את המשפחה באופן סדיר לצורך בקרה על איכות הטיפול.
 • ניתן לקרוא את תפקיד החברה במאמר הבא.

תפריט נגישות