הערכה קוגניטיבית לגיל השלישי

הערכה קוגניטיבית לגיל השלישי-במקרה של חשש לירידה קוגניטיבית אשר בדרך כלל נובעת מדמנציה עם דגש על מחלת האלצהיימר, עורכים מבחני זיכרון שמאפשרים להעריך את מצבו הקוגניטבי של הזקן.
 
מבחני הזיכרון מסייעים בהתאמת תכנית טיפול מתאימה לזקן ועוזרים לבני המשפחה להבין את מצבו.
 

סוגי מבחני הזיכרון

ישנו מגוון של מבחני זיכרון המתקיימים במרפאות הזיכרון השונות.
• MMSE – Mini Mental State Examination  – מבדק המיני מנטל הוא מבחן הזיכרון המקובל ביותר ברפואה הגריאטרית. במהלכו נשאל הזקן שאלות שנועדו לבחון את תפקודיו הקוגניטיביים מסוגים שונים:
◦ התמצאות במרחב ובזמן – באיזה חודש אנחנו, היכן אנחנו נמצאים )עיר או בית חולים(, מה השעה.
◦ קליטה וזיכרון מיידי – הבוחן מציין שלוש מילים אחת אחרי השנייה ועל הזקן לחזור אחריו באותו סדר ובנוסף לזכור אותן מפני שהבוחן ישאל אותו שאלות עליהן לאחר מכן.
◦ קשב וחישוב – החסרת המספר 7 ממאה ומכל מספר המתקבל לאחר מכן. היה והנבדק מסרב לתרגיל זה יצטרך לאיית מילה מההתחלה לסוף ולהיפך.
◦ זכירה – הנבחן צריך חזור על רצף המילים מהמבדק הקודם – כשלוש דקות לאחר הבחינה הראשונה.
◦ שיום – נקיבה בשמות של חפצים יומיומיים המוצגים בפני הנבדק.
◦ קריאה וביצוע הוראה בעלת שלושה שלבים.
◦ כתיבת משפט לפי רצו הנבדק או בנושא כללי לפי בקשת הבודק. המשפט צריך להיות בעל סדר הגיוני וברור.
◦ העתקת ציור של מחומשים.
◦ ביצוע הוראה כתובה, ללא הוראה בעל פה.
 
הניקוד המבדק זה נע בין 0-30, כאשר ציון 27 מעיד על תפקוד תקין.
 
• LOTCA – Loewenstein occupational assessment – מבחן זיכרון שפותח בבית לוינשטיין. מבחן זה מיועד לחולים עם חשש לנזק מוחי ועבור זקנים וחולים גריאטריים קיימת גרסה מיוחדת בשם LOTCA-G. גרסה זו כוללת:
◦ התמצאות במרחב ובזמן
◦ זיכרון קצר וארוך – יש לזהות חפץ אישי, חפצים יומיומיים ודמויות מפורסמות
◦ תפיסה חזותית – הצגת אובייקטים וצורת מזוויות רגילות ובלתי רגילות ועל הנבדק לזהות את שמם.
◦ תפיסה מרחבית – זיהוי כיוונים שונים ביחס לגופו ולחפצים שונים.
◦ פרקסיס – על הנבדק לחקות תנועות שונות אחרי הבודק ולהשתמש בחפצים הניתנים לו.
◦ ארגון חזותי – מוטורי – העתקת צורות, בניית דגם דו מיימדי מקוביות, בדידים ועוד לפי דוגמה והרכבת פאזל.
◦ תהליכי חשיבה – מיון לפי קבוצות, מיון כרטיסים לפי רצף עלילתי להשגת סיפור, המשך רצף הנדסי של צורות.
 
מבחן השעון – לעומת מבחנים אחרים זהו מבחן ספציפי יותר. במסגרת המבדק על הנבחן להשלים עיגול ריק לשעון. על ידי מיקום המספרים ברבע הנכון שלהם. לאחר מכן יתבקש להניח או לצייר מחוגים שיצביעו על שעה מדויקת ולקרוא את השעה. מבחן זה בודק ראייה מרחבית ויכולת חשיבה מופשטת.
 

היכן מבצעים אבחון קוגניטיבי

אבחון זה מתבצע במרפאות זיכרון המאוישות באנשי המקצוע הדרושים לכך. בארץ יש 26 מרפאות זיכרון עם מומחים מתחום הנוירולוגיה, פסיכיאטריה וגריאטריה. החולה עובר שם אבחון מקיף כדי שיוכלו לקבוע את סוג הדמנציה והשלב בה נמצאת.
 
 
 
 
 

תפריט נגישות