הפיצוי הניתן לנפגעי פוליו

הפיצוי הניתן לנפגעי פוליו

בראש ובראשונה, חשוב לציין כי חוק הפוליו אשר נחקק במדינת ישראל לפני מספר שנים מחליט כי אנשים אשר חלו בחלקת הפולו ונשארו עם נכויות בעקבות המחלה, הרי שאותם אנשים זכאים למגוון זכויות וכן גם לפיצויים כספיים. על כן, בתחילת דרכו התייחס חול הפוליו אך ורק לכל אותם מטופלים הסובלים ממחלת הפוליו אשר חלו בה במדינת ישראל וטופלו בה. חולי פוליו שחלו במהלך שהותם בארץ זכאים על פי החוק, לקבלת קצבאות מטעם המוסד לביטוח לאומי, קצבאות הניתנות לצד פיצויים ומענקים כספיים חד פעמיים שיוענקו למטופל בהתאם לאחוזי הנכות הרפואית שנקבעו לו בוועדה הרפואית של ביטוח לאומי.

יחד עם זאת, יש לציין כי הסכומים הכספיים המתקבלים עבור כלל ההטבות עשויות להגיע לעשות אלפי שקלים עבור כל אדם שנפגע ממחלת הפוליו. יחד עם המענקים הכספיים מעניקה מדינת ישראל לחולי פוליו רבים מגוון רחב של הטבות נוספות כדוגמת:

1.קצבת נכות כללית – קצבת נכות כללית היא למעשה קצבה אשר משולמת אחת לחודש לנפגעי הפוליו שנותרו נכים בעקבות המחילה וכן, מדובר על קצבה הנקבעת על פי אחוז הנכות אותו קיבל התובע מהמוסד לביטוח לאומי.

2.גמלת ניידות – ישנם חולי פולי אשר סובלים ממוגבלויות בגפיים התחתונות ובעקבות זאת, נותרת הניידות שלהם לקויה. גמלת ניידות היא למעשה גמלה הניתנת לכל אותם חולים כל חודש מהמוסד לביטוח לאומי וכן, מדובר על גמלה הכוללת בטובה מספר הטבות אחדות.

3.ביטוח במקרים של אובדן כושר עבודה – חברות הביטוח הפרטיות מעניקות לחולי פוליו את האפשרות לרכוש תוכניות ביטוח במצבים של אובדן כושר עבודה. במידה ובעקבות מחלת הפוליו איבדו המטופלים את הכושר לעבוד ולהתפרנס בכבוד, הרי שמגיע לאותם מטופלים פיצויים בהתאם לגובה המשכורת שלהם.

4.הקלות מס – יש לציין כי למגוון חולי פוליו רבים מגיעות הקלות כאלו ואחרות במס הכנסה, הקלות אשר ניתנות בהתאם לגובה אחוזי הנכות הרפואית אשר נקבעו לאותם מטופלים בוועדה הרפואית.

הצעת חוק להענקת פיצויים עבור חולי פוליו השוהים בחו"ל

במהלך שנת 2007 נחקק חוק הפוליו במדינת ישראל, חוק אשר תפקידו העיקרי הינו להעניק פיצויים כספיים עבור חולי פוליו אשר סובלים מהמחלה בארץ. כלל חולי הפוליו השונים הנתונים תחת הגדרה זו וכן, כאלה שנותרו נכים או מוגבלים בצורה כזו או אחרת כתוצאה מהמחלה, הרי שהם זכאים לקבל את הזכויות שנאמרו לעיל. על כן, חשוב לציין כי הרצון המרכזי הוא להביא לשוויון בזכויות של כל מטופלי הפוליו, בין אם מדובר על מטופלים שחלו בארץ ובין אם מדובר על מטופלים חלו בחו"ל טרם עלייתם למדינת ישראל, הביא לגיבוש הצעה חוק המתייחסת באופן ישיר לפיצויים הניתנים עבור חולי פוליו שסבלו מהמחלה במהלך שהות בחו"ל.

נוסף על האמור, חשוב לומר כי הצעת החוק אושרה בקריאה ראשונית והיא מכוונת באופן ישיר אל כל אותם אנשים אשר חלו במחלת הפוליו במהלך ילדותם כאשר התגוררו בחו"ל וכך למעשה, נגמרת האפליה אשר נוצרה בין חולי הפוליו השונים בכל הסובב סביב עניין הפיצויים הכספיים לצד שאר הזכויות השונות המגיעות להם וכן, גורמת לשוויון מלא בין המטופלים השונים. כיום, גם חולי פוליו אשר סבלו ממחלת הפוליו במהלך שהותם בחו"ל ורק לאחר מכן הגיעו ארצה במטרה לקבל טיפולים רפואיים, יהיו זכאים לקבלת קצבאות חודשיות בליווי מענקים כספיים כפי שמקבלים אותם חולים שסבלו מהמחלה בישראל. 

 

 

 

החל מן ה 1 בפברואר 2012, על פי התיקון בחוק, גם נפגע פוליו שהינו תושב ישראל, אשר חלה במחלת שיתוק ילדים מחוץ למדינת ישראל, ייתכן ויקבל זכאות לפיצוי, זאת בתנאי שהניתוח שעבר בוצע בישראל בעקבות המחלה עד לתאריך 1.1.1970.

לקבלת הפיצוי יש למלאטופס התביעה לפיצוי נפגעי פוליו התשסז 2007, ולשלוח אותו באמצעות הפקס או הדואר לסניף הקרוב למקום מגוריכם.

גם במקרה של הגשת תביעה בעבר לביטוח הלאומי, שנדחתה כיוון שמחלת הפוליו החלה בחו"ל, יש להגיש תביעה נוספת.

לתשומת לבכם:

למגישי תביעה מתאריך 2.12.2012 ועד לתאריך 1.3.2015 – ישולם הפיצוי רק החל ממועד הגשת התביעה. הגשת תביעה לאחר תאריך 1.3.2015 תידחה. לביטוח הלאומי ניתנת תקופה בת עשרה חודשים, על מנת להיערך לביצוע תשלומים בהתאם לתיקון בחוק. הודעה בדבר החלטה בעניין התביעה תשלח לתובע.

מטרתו של החוק לפיצוי נפגעי פוליו, התשס"ז 2007, הינו פיצוי נפגעי הפוליו, שהינם תושבי ישראל, אשר לקו במחלת שיתוק ילדים בישראל, או אלו שחלו מחוץ לישראל, ונותחו בשל המחלה בישראל עד לתאריך 1.1.1970.

על-פי החוק, למי שהינו מוכר כנפגע פוליו, ואשר נגרמה לו נכות בעקבות המחלה, ישנה זכאות לפיצוי חד-פעמי, ובנוסף, זכאות לקצבה חודשית או למענק כתחליף לקצבה, בהתאם לאחוזי המוגבלות בניידות או בהתאם לאחוזי הנכות.
לקצבה ולפיצוי, הניתנים לנפגעי פוליו, אין השפעה על יתר הקצבאות המשולמות להם.

לתשומת לבכם, מי שחלה בחו"ל נדרש להגיש תביעה לביטוח הלאומי, במשך פרק זמן מוגבל, כקבוע בחוק. ראו פירוט ב"מי שחלה בחו"ל במחלת פוליו” .

תפריט נגישות