השכלה

השכלה לאנשים עם מוגבלויות- על מנת להעניק לכם רקע בסיסי בכל הסובב סביב השכלה לאנשים עם מוגבלויות, נתחיל בחלק קטן מתוך כלל הזכויות והעקרונות הכלליים בנגישות:

עקרון השילוב והשוויון – כחלק משמירה על כבודו של אדם, יש לבצע את השירות המותאם לאדם המתלווה אל מוגבלות כזו או אחרת אשר מהווה חלק בלתי נפרד מהשירותים המיועדים לציבור הרחב, ולא בנפרד מהם. יש לבצע הפרדה בשירותים אשר ניתנים לאוכלוסיות עם צרכים מיוחדים, רק בעת בה ההפרדה נחוצה לשם הענקת השירות בצורה אקטיבית באותה צורה בה השירות ניתן לכלל הציבור הרחב.

עקרון כבוד האדום – יש להתאים את השירות אשר ניתן לאדם עם מוגבלות ובאותה נשימה לשמור על כבודו ועל הפרטיות האישית שלו, זאת מתוך יחס מכובד ואדיב שמעניק לאותו אדם את האפשרות לקבל את השירות באופן עצמאי, בבטיחות ובצורה שוויונית.

נגישות לכיתות לימוד

בעת בה אנו מדברים על השכלה לאנשים עם מוגבלויות, הרי שהנגשת כיתות מהווה פרמטר משמעותי מכלל התהליך שכן, מוסדות לימוד גבוהים חייבים לעמוד במספר תקנות שונות, תקנות אשר תפקידן העיקרי הינו להבטיח את רווחתן של כל אותם סטודנטים שהם אנשים עם מוגבלות, אשר מקבלים או לחילופין מבקשים לקבל שירות כזה או אחר מהמוסד. מדובר למעשה על זכויות אשר מבוססות בעיקרן על תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, כאלו אשר טומנות בחובן התאמות נגישות למקומות ציבוריים קיימים, מקומות ציבוריים כדוגמת מוסדות לימוד ושירותי השכלה גבוהה. בין מגוון התקנות השונות, תוכלו לפגוש  במערכת הגברת קול לכיתות, מערכת להגברת שמע אישית, מקומות ישיבה בלעדיים במידת הצורך וכיוצא בכך.

נגישות במבנה הלימודי

בעת בה אנו מדברים על הנגשת בניין לימודי לאנשים עם מוגבלות, הרי שיש מספר תקנות בהן חייבים לעמוד מוקדי הלימוד השונים, ביניהם:

נגישות מעברים – הסטודנט זכאי לכך כי כלל המעברים הנמצאים בבניין ובין פריטי הריהוט השונים המפוזרים לאורכו אכן יהיו נגישים עבורו, נגישים באופן כזה המעניקים לו את האפשרות לנוע בחופשיות ובעצמאיות לאורך כל המבנה.

חניה נגישה – סטודנט עם מוגבלות כזו או אחרת זכאי לחניה נגישה, כזו אשר תהיה קרובה ככל הניתן לדרך הנגישה שבבניין ולכניסות הנגישות של של המבנים השונים הנמצאים בקרבת מקום.

שלטים נגישים – על כל השלטים המוצבים במבנה להיות מותאמים על פי הצורך לאנשים עם מוגבלויות כאלו ואחרות באופן כזה שבין השאר, ליד כניסה לא נגישה למבנה תהיה חובת הצבה של שלט שמכוון אל הכניסה הנגישה של אותו מבנה. יש להציג שילוט הכוונה בליווי הסימול המתאים לעמדת מודיעין, בתי שימוש, מעליות, מדרגות וכיוצא בכך.

מכונות למתן שירות אוטומטי – בעת בה מדברים על מוסד המספק שירות באמצעות מכונות שירות אוטומטי כדוגמת מכונות שתייה מתוקה, שתיה חמה, חטיפים, מכונות תשלום, מדפסות אוטומטיות  וכן הלאה, חייבים לספק את השירות בצורה כזו שהמכונות יהיו נגישות לשימוש עצמאי בקרב אנשים עם מוגבלויות כאלו ואחרות. כך בין היתר, ההנחיות להפעלת המכונה חייבות להיות כאלה הכתובות בשפה ברורה ופשוטה לצד מסלול ומידע שמיעתי על גבי הצג.


יחד עם האמור, חשוב לציין כי סטודנט שנקבעו לו 20% נכות לכל הפחות וכן, עומד בפרמטרים לשיקום מקצועי, יהיה זכאי בסיוע כלכלי מהמוסד לביטוח לאומי לאורך תקופת הלימודים שכן, הזכאות הבסיסית עומדת על שנה, אך כל אותם אנשים בעלי נכות רפואית של 40% ומעלה, יקבלו קצבת נכות שעשויה לסייע לתקופת זמן ארוכה יותר.

 

מידע כללי על השכלה גבוהה לאנשים עם מוגבלויות וזכויותיהם בקהילה

סיוע בהשלמת השכלה

שיקום חברתי בקהילה

ברוב קולות נגישות בשרות באקדמיה משנת 2018!

חונכות לסטודנטים

השכלה

תפריט נגישות