זכאות במקרים של שהות בחו"ל

זכאות במקרים של שהות בחו"ל

לא פעם ולא פעמיים עולה השאלה הסובבת סביב עניין הזכאות לקבלה של קצבת נכות במהלך של שהות בחו"ל שכן, בעת בה מדובר על מקבלי קצבאות נכות, הרי שהם עשויים להמשיך קבל את הקצבה שלהם גם בעת בה הם יוצאים לחו"ל, בין אם מדובר על טיול קצר ובין אם מדובר על שהייה המתלווה אל פרק זמן ארוך וממושך. כאשר מדובר על טיסה לחו"ל לפרק זמן קצר, ניכר כי נכה שיוצא ממדינת ישראל יהיה זכאי בהמשך תשלום של קצבת נכות כללית בעת בה הוא עונה על התנאים הבאים:

1. האדם חוזר בחודש יציאתו לחו"ל
2. האדם חוזר שלושה חודשים לאחר מועד היציאה מהארץ.

כמו כן, על פי הפרשנות בחוק, היום בו תופסק קבלת קצבת הנכות תהיה בראשון לחודש לאחר שיעברו שלושה חודשים ממועד היציאה מהארץ.

תשלום קצבת נכות ללא הגבלה של זמן

בחלק מהמקרים יהיה זכאי הנכה בקבלה של קצבת נכות גם בעת בה הוא שוהה בחו"ל לפרק זמן ארוך במיוחד ואף לתקופה בלתי מוגבלת בזמן שכן, על מנת להבטיח זכאות זו, על הנכה יהיה לעמוד במספר תנאים רלוונטיים:

1. הנכה דרוש בביצוע טיפול רפואי שמתבצע בחו"ל באופן מיוחד
2. הנכה או לחילופין בן/בת זוגתו מועסקים בחו"ל על ידי מעסיק תושב הארץ בעזרת חוזה עבודה תקף, כאשר המעסיק מספק עבורו שכרה והוא משלם דמי מס הכנסה וביטוח לאומי על פי הנדרש בחוק.
3. הנכה נמצא במדינה שמדינת ישראל כרתה עמה אמנה בכל הנוגע לביטוח נכות. זאת בעוד שרשימת המדינות שאיתה כרתה מדינה ישראל אמנה לביטוח נכות מורכבת מאיטליה, אוסטריה, אורוגואי, בלגיה, בולגריה, הולנד, שוויץ, צ'כיה, רומניה, שבדיה, הולנד, דנמרק, גרמניה, נורבגיה, פינלנד, סלובקיה, רוסיה ושבדיה.

על כן, ישנם מקרים נוספים בהם ניתן לאשר קצבת נכות לנכה שנמצא בשהייה ארוכה בחו"ל:

• לימודים
• השתתפות בתכנית שיקום
• ביקור אצל קרוב משפחה מדרגה ראשונה או שנייה במידה והנכה בודד.

מוגבל בניידות הינו, בין היתר, תושב/ת ישראל הנמצא/ת בישראל. במקרה בו לפני יציאתו מהארץ קיבל קצבת ניידות משך תקופה מינימלית של 3 רצופים, תשולם עבורו הקצבה במשך 6 חודשים בחו"ל.
במקרה בו לפני היציאה מן הארץ קיבל קצבת ניידות בתקופה הקטנה מ 3 חודשים רצופים, והינו יוצא מן הארץ לתקופה העולה על חודש קלנדרי (מ-1 בחודש עד 30 או 31 לחודש), תשלום הקצבה יופסק ב-1 בחודש שלאחר יציאתו מהארץ.
למוגבל בניידות אשר אינו נמצא בארץ, לא תאושר הלוואה עומדת לרכישת רכב וכן הטבות אחרות, אלא לאחר שיחזור לארץ, כאשר מרכז חייו בישראל, לדוגמא: מקום שהותה של המשפחה, מקום מגורים קבוע, מקום חינוך הילדים, מקום הלימודים או מקום העבודה העיקרי. על הטוען לתושבות מוטלת הוכחת קיומה.

זכאות במקרים של שהות בחו"ל

ערעור החלטות המוסד לביטוח לאומי

במידה ואין החלטתו של המוסד לביטוח לאומי מניחה את דעתך, הנך רשאי לערער בגינה בפני בית הדין לעבודה. את הערעור יש למסור לבית הדין לעבודה תוך 12 חודשים ממן היום בו קיבלת את ההודעה הכתובה בדבר ההחלטה מטעם המוסד לביטוח לאומי.

תפריט נגישות