חונכות לסטודנטים נפגעי נפש

חונכות לסטודנטים נפגעי נפש היא חלק משירותי סל השיקום הניתנים מתוקף חוק שיקום נכי נפש בקהילה בתחום ההשכלה. למעשה, זהו שירות של חונכות לסטודנטים נפגעי נפש אשר לומדים במסגרת אקדמית הניתן על ידי סטודנטים אחרים כדי לעזור להם להשלים את תכנית הלימודים

ולממש את היכולות שלהם בהתאם לרצונם וכישוריהם.

תכנית החונכות מתקיימת במוסדות הבאים:

  • אוניברסיטת חיפה
  • הטכניון
  • אוניברסיטת בר אילן
  • אוניברסיטת תל אביב
  • האוניברסיטה העברית בירושלים
  • מכללת ספיר

הסטודנט, יקבל  סיוע בקמפוס הכולל 4 שעות חונכות מקצועית בתחום הלימודים ורכז מקצועי באוניברסיטה המלווה ותומך באדם בחייו כסטודנט. ומתייחסת לשלושה תחומים:

  1. לימודי-אקדמי: הדרכה בנושא ארגון זמן הלימודים, החומר הלימודי ורכישת הרגלי למידה ואסטרטגיות למידה כגון הכנה למבחנים, שימושי מחשב, קריאה פעילה והתמצאות בספריה.
  2. רגשי–חברתי: סיוע והכוונה בפיתוח מיומנויות חברתיות לדוגמת השתתפות באירועים חברתיים, פנייה למרצה/ סטודנט לצורך סיוע לימודי ואף פנייה לקבוצות לימוד.
  3. מערכתי–ארגוני: בתחום זה יקבל הסטודנט סיוע בהתמצאות במסגרת האקדמאית, עזרה בהרשמה לקורסים, הבנת המערך הממוחשב, התמודדות עם גורמים שונים באוניברסיטה – דיקנאט, מזכירות, מרצים. בנוסף הסטודנט מקבל סיוע בהבנת זכויותיו והיכרות עם שירותי השיקום והטיפול בקהילה.

תהליך מימוש הזכאות

סטודנט לתואר אקדמי במוסדות שצויינו למעלה אשר נמצא במסגרת של חצי תכנית לפחות

וזכאי לשירותים במסגרת סל השיקום.

לקבלת פרטים נוספים בנושא מימוש הזכות ניתן לפנות לרכזת הארצית של חונכות

אקדמאית נתמכת , נא לפנות לגברת פנינה וייס

בטלפון: 050-9112031

בדוא"ל: pninaw.nathan@gmail.com

תפריט נגישות