חוק לרון – החוק המשופר למקבלי קצבת הנכות אשר יוצאים לעבודה

חוק לרון – החוק המשופר למקבלי קצבת הנכות אשר יוצאים לעבודה

הקמתה של ועדת לרון נועדה לבחינת שילובם של אנשים בעלי מוגבלויות בשוק העבודה. בהתאם להמלצותיה של הועדה, החל מתאריך 1.8.09 נכנס תיקון חוק הביטוח הלאומי לתוקף, לשם שיפור תנאיהם של מקבלי קצבת הנכות, אשר יוצאים לעבודה.
תיקון זה בחוק לא פוגע בזכויותיו של מי שאינו עובד, ומיטיב את תנאיו של מי שיוצא לעבודה.

נקודות מרכזיות במסגרת התיקון:

  1. במידה ונקבעה לך דרגה יציבה של אי כושר, לא תידרש לבדיקה מחודשת בצאתך לעבודה.
  2. סך הסכום אשר תקבל מקצבה ומן העבודה, תמיד יהיה גבוה יותר מגובה הקצבה לבדה. כתוצאה מכך, הגדלת הרווח מן העבודה, יגדיל את סך הכנסותיך.
  3. קבלת ההטבות הנילוות תימשך בהתאם לכללים שנקבעו.
  4. רשת ביטחון במהלך 3 שנים – במידה וקבלת קצבת הנכות הופסקה כתוצאה מהתחלת עבודתך או בעקבות עליית הכנסותיך מן העבודה, תהנה מהגנת רשת ביטחון: במהלך 3 שנים ממועד תום קבלת הקצבה, במקרה של הפסקת עבודה או ירידה בהכנסותיך, יש באפשרותך לחזור לקבל קצבת הנכות, ללא צורך בבדיקה מחודשת.
  5. לפי החוק ישנה קצבה חדשה, הנקראת: "קצבת עידוד". קצבה זאת משולמת כתחליף לקצבת הנכות, לאדם אשר הכנסתו מן העבודה גבוהה מן הסכום, אשר נקבע בחוק. באופן זה יישמר העיקרון על פיו תמיד יהא סך הסכום, שתקבל מן הקצבה והעבודה, גבוה יותר מקבלת קצבת הנכות לבדה.
  6. התיקון בחוק קובע  4 דרגות של אי כושר: 60%, 65%, 74% או 100%.

חוק לרון – החוק המשופר למקבלי קצבת הנכות אשר יוצאים לעבודה

 במידה וברצונך לצאת לעבודה, או במידה והינך עובד ומעוניין בבדיקת אופציות נוספות לתעסוקה, יעמדו לרשותך שירותי השיקום המקצועיים מטעם המוסד לביטוח לאומי.

תפריט נגישות