חוק שיקום נכי נפש- פניה לוועדת השיקום

חוק שיקום נכי נפש- פניה לוועדת השיקום, ועדת השיקום האזורית אחראית על יישום חוק שיקום נכי נפש.

הזכאות לסל שיקום נבחנת מדי שנה מחדש לבדיקת צורך בשינויים. בנוסף מתקיימים
דיונים חוזרים בוועדות השיקום האזוריות בהם ניתן לבקש שינוי החלטה או שינוי נותן שירות.

אוכלוסיית היעד והתנאים לפניה לוועדה

הפניה לוועדה מתאפשרת לתושבי ישראל בלבד שגילם מעל ל 18 שנים אשר קיבלו הכרה
של מינימום 40% נכות רפואית נפשית בהתאם לביטוח הלאומי.

פניה לוועדה

• בעת הפניה יש למלא טופס הפניה לוועדת שיקום אזורית – את הטופס ניתן להוריד מקישור זה.
• בעת מילוי טופס הפניה מומלץ להיעזר באיש מקצוע המכיר את הפונה באופן אישי – רופא, עובד סוציאלי, פסיכולוג.
• אל הפנייה יתווספו המסמכים הדרושים בהתאם לכתוב בטופס.
• הפניה תישלח לכתובת מתוך הרשימה הנמצאת בעמוד האחרון של הטופס הנ"ל בהתאם לאזור המגורים.

הליך הדיון בוועדה

• כחודש לאחר הפניה יזומן הפונה לדיון בוועדת השיקום
• הרכב הועדה מונה שלושה מאנשי המקצוע המפורטים – פסיכיאטר, עובד סוציאלי, פסיכולוג, מרפא בעיסוק או עובד סיעוד. ניתן לצרף בן משפחה אחד שיתלווה לפונה במהלך הדיון.
• הפונה חייב לקחת חלק פעיל בדיון הנערך ויהיה חלק מההחלטה על תכנית השיקום.
• אם הפונה נמצא זכאי על ידי הועדה לתוכנית שיקום התוכנית תיקבע משירותים הכלולים בסל השיקום לפי היקף שיוחלט על ידי הועדה.
• הפונה יקבל רשימה מעודכנת בסוף הדיון עם נותני השירותים הרלוונטיים עבורו אשר יוכל לבחור מתוכה את המסגרת הרצויה לו.

הגשת ערעור

• היה והפונה מרגיש כי הדיון בוועדת השיקום לא התנהל כראוי, תכנית השיקום שהוצעה לו אינה מתאימה או אם נדחתה בקשתו לסיכום מסיבות שלדעתו אינן ענייניות, ניתנת לו האפשרות להגיש ערעור תוך 45 ימים מיום קבלת ההחלטה.
• הערעור מתבצע באמצעות פניה ישירה לאגף בריאות הנפש במשרד הבריאות, בהתאם להנחיות הרשומות בטופס ההחלטה של ועדת השיקום.
• וועדת הערר חייבת לדון הפניה תוך 60 ימים מיום הגשתה.

הזכאות לסל שיקום נבחנת מדי שנה מחדש לבדיקת צורך בשינויים. בנוסף מתקיימים דיונים חוזרים בוועדות השיקום האזוריות בהם ניתן לבקש שינוי החלטה או שינוי נותן שירות.

 

תפריט נגישות