חקיקה – ספר המבחנים לנפגעי עבודה ולנכות כללית

חקיקה – ספר המבחנים לנפגעי עבודה ולנכות כללית

בספר המבחנים ניתן למצוא את רשימת המחלות, הליקויים והאחוז הרפואי שקובע עבורם החוק. רשימת הליקויים מצויה בסעיף פ'.
ספר חוקים לנכות כללית ולנפגעי עבודה

תפריט נגישות