טפסי העסקת עובד זר

טפסי העסקת עובד זר- החלטתם או נאלצתם להעסיק עובד זר? להלן רשימת טפסים שעליכם לדאוג להם.

ישנם מטופלים שאינם שוהים במוסד סיעודי ונמצאים בביתם הפרטי וזקוקים להשגחה של מטפל סיעודי במשרה מלאה, הם בהחלט עשויים להיות זכאים לקבלת היתר להעסקת עובד זר. אצלנו בMYINSPIRE תמצאו מידע על תנאי הזכאות, קבלת ההיתרים וזכויות העובד שחובת המעסיק למלא.

חשוב לזכור כי עובד זר זכאי לכל הזכויות ככלל עובד ישראלי כולל הפרשות לפנסיה, פיצויי פיטורים וכל זאת  באחריותו של מי שמעסיק עובד זר, על המעסיק לספק זכויות אלו ולהתכונן ליום שבו ההעסקה תסתיים, עקב פיטורים, התפטרות או מוות של המטופל חלילה.

טפסי העסקת עובד זר

קישורים עם הנחיות וטפסים למילוי לקראת העסקת עובד זר:

תביעה לגמלת סיעוד

תביעה לקיצבת שרותים מיוחדים

הנחיות להגשת בקשה לקבלת היתר להעסקת עובד זר במתן טיפול סיעודי

תביעה לבדיקה מחדש של זכאי לגמלת סיעוד עקב טענת החמרה

בקשה לפנקס דיווחים למעסיק יחיד המעסיק עובד זר

טפסים למילוי במהלך ובתום העסקת עובד זר:

טופס בקשה להקפאת רישיון לעובד הזר

טופס בקשה לביטול הקפאת הרישיון לעובד זר

בקשה לקבלת גמלה בכסף לזכאי גמלת סיעוד המעסיק מטפל צמוד

מתן אשרת כניסה לארץ לאדם סיעודי

חוזה העסקה בין המעסיק לעובד זר.

עליכם לערוך חוזה העסקה מסודר המגן על שני הצדדים במקרים של פיטורין/התפטרות, המעגן יחסי עובד-מעביד כחוק במדינת ישראל.

החתימה על הסכם עבודה מחויב על פי חוק וחל איסור להעסיק ללא הסכם עבודה בתוקף. חוזה העבודה ביניכם המעסיקים לבין העובד הזר אמור להגן עליכם ולמנוע דרישות עתידיות ותביעות מיותרות. על החוזה להיות מעודכן בהתאם לשינויים בחוק, ובהתאם לתנאי העבודה הנדרשים.

חברת הסיעוד תצייד אתכם בחוזה סטנדרטי כדוגמא, כחלק משירות, התאגיד (משרד הכלכלה/משרד הפנים מחייב אותו לספק ללקוח חוזה לדוגמא). שים לב שלכל חוזה ניתן בהסכמה הדדית להוסיף סעיפים, עליו חותמים כל הצדדים.

תפריט נגישות