כיצד תוכלו לממש את זכותכם לקבלת דיור ציבורי?

כיצד תוכלו לממש את זכותכם לקבלת דיור ציבורי?- על מנת לממש את זכותכם וזכאותכם לקבל דיור ציבורי מסובסד מהמדינה, עליכם לעבור מספר שלבים חשובים, שיובילו אתכם לבסוף אל המטרה הסופית שלכם- דיור מסובסד מהמדינה.

דיור ציבורי (סוציאלי), הינו מדיניות דיור שמטרתו לספק פתרון דיור למשקי הבית שאינם יכולים לעמוד בתנאי הרכישה בשוק הפרטי. המונח מתייחס לבניה, לאכלוס ולניהול הנכסים הללו וכן למגזר הנדל"ן ולמדיניות החברתית כלכלית הקובעת את ניהולו.

הדיור הציבורי במדינת ישראל הוא תכנית המיועדת לרוב למשקי בית השרויים במצוקה כלכלית, לנכים ולעולים חדשים. לטובת הזכאות, עם זאת, מצב של חדלות פירעון אינו נחשב, כשלעצמו, מצוקה כלכלית. מאז שנות התשעים, כחלק ממגמת ההפרטה בישראל יורד בהתמדה מלאי הדירות הציבוריות ותחזוקתן ירודה.

חוק זכויותיו של הדייר בדיור הציבורי מחייב את המדינה "להתחיל בביצוע תיקון של ליקוי בדירה ציבורית… בדחיפות המתחייבת, ולא יאוחר מ-60 ימים מיום שנודע לה על הצורך בתיקון, ולהשלימו בתוך זמן סביר". בנוסף, על פי סעיף 8 לחוק על המדינה לקבוע "מפרט לאחזקה שוטפת של דירות ציבוריות".

המפרט מציין רשימת פריטים שיש לתקן או להחליף במידת הצורך: צנרת מים וביוב, מערכת חשמל, דוד חימום, נגרות, מרצפות ותיקון סדקים.

כיצד תוכלו לממש את זכותכם לקבלת דיור ציבורי?

זכאות לדיור ציבורי

 במדינת ישראל הזכות לדיור היא זכות בסיסית ולצורך זה יש ברשותה של המדינה מאגר של דירות המושכרות במחיר מסובסד לחסרי דירה העומדים בתנאי הזכאות. במסגרת חוק הדיור הציבורי, וחוקים נלווים לו, מחולקים זכאי הדיור הציבורי למספר קטגוריות.

  • דיור ציבורי לזוגות נשואים – זוגות נשואים, עם 3 ילדים לפחות, אשר הם חסרי דירה ונתמכים שניהם על ידי הבטחת הכנסה או זכאים ומקבלים השלמת הכנסה לפחות שנתיים, עשויים להיות זכאים לדירה בדיור ציבורי.
  • דיור ציבורי למשפחות חד הוריות – בדומה לזוגות נשואים, הורים עצמאיים (כלומר חד-הוריים) ל-3 ילדים ומעלה, אשר נתמכים בקצבה חודשים קבועה במשך 12 או 24 חודשים, עשויים להיות זכאים לדירה בדיור הציבורי.
  • דיור ציבורי לנכים – נכים, המרותקים לכיסא גלגלים, או אלה המקבלים קצבת נכות כללית, העומדים בכללים הקבועים בחוק עשויים להיות זכאים לדירה בדיור הציבורי.
  • דיור ציבורי לעולים חדשים – עולים חדשים, חסרי דירה, עשויים להיות זכאים לדיור ציבורי מטעם משרד העלייה והקליטה למשך 15 שנה מיום עלייתם לארץ.
  •  
  • חשוב מאוד להכיר היטב את תהליך מימוש הזכות, ולעבוד בשלבים ובסדר  הנכון.

1. דאגו לגשת למשרד הבינוי והשיכון, ולהוציא תעודת זכאות. תעודת זכאות זו מאשר כי הנכם זכאים לדיור הציבורי והנכם עומדים בתנאי הסף, וכמו כן יקבעו רמת הסיוע שתקבלו והמגבלות והתנאים הנלווים לכך.

2. אם הנכם מתקיימים מגמלת הבטחת הכנסה בלבד, עליכם לצרף את כל אישורי ההכנסות שלכם בעשרים וארבעה החודשים (שנתיים) שקדמו להגשת הבקשה לדיור ציבורי הזו.
בנוסף לכך, עליכם לצרף גם אישורים מהמוסד לביטוח לאומי, על שנים עשר החודשים שקדמו להגשת בקשתכם.

תפריט נגישות