מדריך להכרה באוטיזם

מדריך להכרה באוטיזם על יד משרד הרווחה
הטיפול הקהילתי והחוץ ביתי באוכלוסיית האוטיסטים בארץ מנוהל על ידי משרד הרווחה – השירות לטיפול באוכלוסייה עם אוטיזם ו P.D.D . לקבלת הכרה ושירותים מגוף זה יש לנהוג לפי ההליך המפורט במדריך זה.
שלבי ההליך
אוכלוסיית היעד המתאימה לתהליך זה הנה ילדים ובוגרים שאובחנו על הספקטרום האוטיסטי.
ראשית יש לפנות לעובדת הסוציאלית במחלקה לשירותים חברתיים באזור המגורים שלכם היא תדאג להעביר את פנייתכם אל השירות לטיפול באוכלוסיה עם אוטיסטים ו P.D.D
לרשימה המלאה של המחלקות לשירותים חברתיים לחצו כאן 
בעת הגשת הפנייה יש לצרף את המסמכים הבאים:
• דו״ח אבחון מעודכן החתום על ידי פסיכולוג קליני, פסיכיאטר, נוירולוג או המכון להתפתחות הילד.
• דו״ח תפקודי ו/או חינוכי עדכני מהמסגרת בה נמצא האוטיסט כרגע או לאחרונה. היה ואינו שוהה במסגרת מסוימת ישנה אפשרות שהעובדת הסוציאלית תכתוב את הדו״ח תוך כדי התייחסות לסדר היום, מידת עצמאותו והתנהגותו של האוטיסט.
• צו מינוי אפוטרופוס, אם קיים.
• היה והאבחנה אינה חד משמעית, השירות לטיפול באוכלוסייה עם אוטיזם רשאי לזמן אבחון חוזר מטעמו דבר היכול להאריך בכמה חודשים את התהליך.
• תשובת השירות תתקבל לידי העובדת הסוציאלית אשר תעביר את ההחלטה לידי ההורים.
מה מקבלים מהשירות לטיפול באוכלוסיה עם אוטיזם ו P.D.D
במסגרת השירות ניתן מענה לסידורים חוץ ביתיים וקהילתיים לאוטיסטים ולבני משפחתם שכוללים:
• מעונות, מסגרת חוץ ביתית – מספקים את כל הצרכים הטיפוליים, החינוכיים והשיקומיים אשר אינם יכולים להיות מסופקים בבית ובקהילה של אותם אנשים. במסגרות החוץ ביתיות מקנים מיומנויות יומיומיות, שיקום תעסוקתי, מענה לשעות הפנאי וכלים להשתלבות חברתית נורמטיבית.
המעונות עצמם מופעלים על ידי ארגונים ועמותות ולא על ידי משרד הרווחה עצמו.
• ייעוץ ותמיכה לבני המשפחה על ידי עובדים סוציאליים במחלקות הרווחה.
• מרכז תמיכה וייעוץ למשפחה הכולל מרכז מידע וקו פתוח.
• מועדוניות שיקומיות או טיפוליות, מטפחים סומכים בבית המשפחה.
• קיטנות ונופשונים ופעילויות פנאי למתבגרים ובוגרים.
• מעונות יום לגיל הרך ומעונות יום שיקומיים.
• מרכז תעסוקה לבוגרים עם אספרגר אקשטיין
• מרכז יום ותעסוקה לבוגרים עם אוטיזם / PDD
• שירות לאומי לבוגרים עם אוטיזם / PDD
שימו לב
הזכאות לשירותים הנ״ל ניתנת רק למי שהוכר במשרד הרווחה כזכאי, גם כאשר אותם שירותים ניתנים על ידי גורמים אחרים.
תקופת ההכרה לפעוטות וילדים ניתנת רק עד גיל 6 או למשך שלוש שנים )המוקדם מביניהם(. לאחר מכן יש להגיש דוחות שנית כדי לזכות שוב בהכרה.

תפריט נגישות