מהן הזכויות הניתנות למקבלי קצבה לשירותים מיוחדים בארגונים ובמוסדות?

מהן הזכויות הניתנות למקבלי קצבה לשירותים מיוחדים בארגונים ובמוסדות?

חברת החשמל

החל מתאריך 1.5.12 מקבלי קצבת השירותים המיוחדים בגובה של 105% עשויים לקבל זכאות להנחה בחשמל בגובה של 50% עבור צריכת 400 קוטשץ

רשות המים

החל מתאריך 1.7.12 כלל מקבלי השירותים המיוחדים עשויים לקבל זכאות הקצבת מים נוספת בתעריף נמוך (7 קוב במקום 3.5 קוב). המוסד לביטוח לאומי יעביר לרשות המים את הרשימות של המועמדים לזכאות להטבות.

משרד הבינוי והשיכון

בעלי דרגת אי כושר בגובה של 75% ומעלה או מקבלי קצבת השירותים המיוחדים בגובה של 105% אשר שוהים בארץ תקופה הפחותה משנתיים, עשויים לקבל זכאות לסיוע בשכר דירה או להקצאת דירה בשיכון ציבורי או לסיוע במימון שינויים ושיפוצים בדירה. אנשים שאינם בעלי דירה יוכלו לקבל זכאות להלוואה עבור רכישת דירה.

משרד האוצר – פטור ממס הכנסה

נכים, להם נקבעה נכות רפואית בגובה של 100% או נכים, להם נקבעה נכות רפואיות בגובה של 90% לפי חישוב מיוחד או נכים, להם נקבעה נכות רפואית בגובה של 89% לצמיתות לפי חישוב מיוחד, עשויים לקבל זכאות לפטור מלא מתשלום מס הכנסה. הבקשות לפטור יוגשו לפקיד השומה בקרבת מקום המגורים.

משרד האוצר – מס רכישה קבוע

נכים, שהינם משותקים או קטועי רגל או יד, להם נקבעה דרגת נכות בגובה של 50% מינימום לצמיתות או אשר נקבעה להם דרגת נכות בגובה של 90% מינימום, עשויים לקבל זכאות למס רכישה קבוע של 0.5% עבור דירה בשווי מיליון ₪ ויותר. הבקשה תופנה לפקיד משרד האוצר בקרבת מקום המגורים.

משרד הרווחה – הנחה בתשלום חשבון הטלפון

נכים, להם נקבעה דרגת נכות בשיעור של 80% מינימום, עשויים לקבל הנחה בתשלום דמי המינוי החודשיים וכן הנחה בעלות השיחות בטלפון הקווי. בקשה להנחה תופנה לאגף השיקום במשרד העבודה והרווחה בכתובת: רח' יד חרוצים 10, ירושלים.

משרד הרווחה – שירותי טיפול ושיקום

נכים בעלי פיגור שכלי, אשר הוכרו על ידי ועדת אבחון או נכים בעלי נכויות חושיות, פיזיות, הפרעות קשב וריכוז ולקויות למידה, עשויים לקבל זכאות לשירותי שיקום וטיפול.

משרד התחבורה – הנחה ברכישת כרטיסיות

אנשים בעלי תעודת עיוור עשויים לקבל הנחה בת 33% עבור רכישת כרטיסיות, לנסיעה באמצעות התחבורה הציבורית.

מהן הזכויות הניתנות למקבלי קצבה לשירותים מיוחדים בארגונים ובמוסדות?

תעודת זכאות לקבלת ההנחה תונפק אוטומטית אחת לשנתיים. במידה והתעודה לא התקבלה, יש לפנות בכתב אל: אגף תחבורה ציבורית, רחוב המלאכה 8, ת.ד. 57109 תל אביב.

משרד התחבורה – מתן תו נכה

אדם, שהינו מוגבל בהליכה ונזקק לשימוש בכיסא גלגלים או נכה, שנזקק לרכב כאמצעי תחבורה בעקבות מוגבלות ברגליו, או נכה אשר דרגת נכותו 60% מינימום ותנועתו בדרכים ללא רכב עלולה לגרום לערעור במצבו הבריאותי – כל המצבים שפורטו כאן עשויים להעניק זכאות לתו חניה לנכה וכן לאגרת רישוי שנתית בסך 25 ₪ עבור הרכב הנמצא בבעלותם.

משרד הבריאות- סיוע במימון וזכאות למתן שירותים

נכים הנזקקים לכיסא גלגלים, להם נקבעה דרגת נכות לצמיתות, עשויים לקבל זכאות עבור סיוע במימון מכשירי ניידות ושיקום. נוסף על כך, נכים הנזקקים לטיפול נפשי עשויים לקבל זכאות למתן שירותי שיקום וטיפול.

רשויות מקומיות – הנחה בתשלום ארנונה

נכים, להם נקבעה דרגת נכות בגובה של 90% מינימום או נכים, שהינם בעלי תעודת עיוור, עשויים לקבל זכאות להנחה בגובה מקסימלי של 80% מתשלומי הארנונה והמס. הביטוח הלאומי מעביר את האישורים ישירות לרשויות המקומיות, לכן אין צורך בפניה לביטוח הלאומי בנדון.

מנהל מקרקעי ישראל – פטור והנחה בדמי הסכמה

נכים, להם נקבעה נכות רפואית בגובה של 80%, עשויים לקבל זכאות לפטור או הנחה בדמי הסכמה אשר משולמים למנהל מקרקעי ישראל. הבקשה לפטור או להנחה תופנה למנהל מקרקעי ישראל בקרבת מקום המגורים.

החלטות בדבר מתן ההנחות הינן באחריותם המוחלטת של הגופים השונים. לבירורים נוספים בגין סוגי ההטבות וגובהן ניתן לפנות לגורמים הרלוונטיים.

תפריט נגישות