מידע כללי על השכלה גבוהה לאנשים עם מוגבלויות וזכויותיהם בקהילה

מידע כללי על השכלה גבוהה לאנשים עם מוגבלויות וזכויותיהם בקהילה

השכלה גבוהה ומוגבלות

אם יש לכם כל מוגבלות כלשהי, כדאי שתדעו שזה לא מגביל אתכם מללמוד. כל בן אדם רשאי לממש את יכולותיו.

המדינה מסייעת בכל האפשרויות הניתנות לה לאנשים עם מוגבלויות כדי ללמוד ולרכוש השכלה כמו לימודי תואר ראשון ושני.


בישראל יש הרבה אנשים עם מוגבלויות שונות הזכאים להטבות במוסדות המדינה ולקצבאות מביטוח לאומי. ניתן לפנות לביטוח לאומי כאדם בעל מוגבלות ולבדוק גם במישור הכללי וגם הלימודי מה מגיע לך.

ישנם הרבה עמותות וארגונים שונים שמסייעים לאנשים בעלי מוגבלויות וניתן לפנות אליהם באופן אישי בכל מיני אופנים בנוגע לזכויותיהם בקהילה. ניתן לקבל פרטי התקשרות באתר נציבות שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות.

גם במשרדי הרווחה ו/או ביטוח לאומי ניתן לקבל מידע לגבי העמותות המסייעות.

המאמר מתאר את הזכויות וההתאמות המגיעות לאדם עם מוגבלות ומה הדרך לקבל אותן.

אלו מוסדות להשכלה גבוהה צריכים להיות נגישים?

 • מוסד שנותן תואר אקדמי או נקודות זכות לתואר אקדמי, כגון אוניברסיטה או מכללה.
 • שלוחה של מוסד להשכלה גבוהה מחו"ל שפועל בארץ.
 • ישיבה תורנית גבוהה.
 • מוסד להכשרת מורים (סמינר למורים), בפיקוח משרד החינוך שאינו מעניק תארים אקדמיים.

מידע על תוכניות לימודים ותארים

מידע זה יכול לעסוק בתחומי הלימוד של המוסד, התארים האקדמיים שהוא נותן, הקריטריונים לקבלה, הליך הקבלה, וכן כל מידע נוסף שמספק המוסד.

הכוונה למידע הנמסר באמצעים הבאים:

 • בכתב, כגון באמצעות עלוני מידע או מכתבים
 • בעל-פה, כגון בייעוץ מקדים במפגש פנים אל פנים, או בטלפון
 • באמצעות האינטרנט ואמצעים דיגיטליים אחרים.

ישנם מקרים מסוימים בהם יש לעדכן את המוסד החינוכי על מנת להערך בהתאם, מספר דוגמאות לכך:

 • דפוס נגיש המאפשר לאנשים עם מוגבלות ראייה לקרוא את הכתוב.
 • קובץ קול הכולל הקלטה של המידע הכתוב או הקראה של המידע הכתוב.
 • פישוט לשוני ושימוש בסמליל מתאים עבור אנשים עם מגבלה קוגניטיבית.
 • מידע כתוב כהתאמה למידע הניתן בעל-פה, למשל עבור אדם עם מוגבלות שמיעה המתקשה לנהל שיחת טלפון או אדם עם מוגבלות קוגניטיבית המתקשה לעקוב אחר רצף השיחה.
 • תרגום לשפת הסימנים.

מיון וקבלה

על מוסד להשכלה גבוהה לספק את אמצעי הנגישות הנדרשים בהליך. הליך ההערכה והמיון של מועמדים עם מוגבלות צריך לאפשר לאנשים עם מוגבלות לקחת בו חלק ולהביע את יכולתם וכישוריהם.

את הפנייה לקבלת התאמות יש להגיש באמצעות טופס של המוסד. אדם עם מוגבלות הזקוק לעזרה במילוי טופס הבקשה, זכאי לקבלת עזרה זו מהמוסד.

הסתייעות בחיית שירות

אדם הנעזר בחיית שירות כדוגמת כלב נחייה, יכול להיכנס אתה לכל המקומות והפעילויות של מוסד הלימוד. זכות זו מתקיימת גם במהלך הליך המיון והופעה בפני ועדת מיון.

הסתייעות במלווה

מועמד הנעזר במלווה מטעמו, זכאי להיעזר בו גם כדי להשתתף בהליך המיון.

פטור מהמתנה בתור

מועמדים שיש בידיהם תעודת נכה המצוין בה כי הם פטורים מהמתנה בתור, יכולים להיכנס ללא המתנה בתור. יש לבקש זאת מנותני השירות במקום ולהציג תעודה מתאימה.

החלטת ועדת המיון

ניתן לקבל את החלטת הוועדה באופן נגיש ומותאם למוגבלות המועמד, בין אם באמצעות מכתב בדואר, טלפון או באופן מותאם אחר.

הרשמה ותשלומים

ההרשמה ללימודים והתשלום עבור הלימודים, כוללים בדרך כלל מילוי טפסים בכתב או במחשב.

אם מועמד עם מוגבלות לא יכול למלא את הטפסים בעצמו, לדוגמה בשל מוגבלות מוטורית באצבעותיו או בשל הפרעת קשב וריכוז, הוא זכאי לקבל עזרה במילוי הטפסים על-ידי נציג מטעם מוסד ההכשרה.

כמו כן, אם נדרשים להגיע למשרדי המוסד כדי להירשם או לבנות תכנית לימודים ויש תור, תלמידים שיש להם תעודת נכה המצוין בה כי הם פטורים מהמתנה בתור, אינם צריכים לעמוד בתור ויכולים לקבל את השירות מיד עם הגעתם עליהם לבקש זאת ולהציג תעודת מתאימה.

נגישות בלימודים

תלמידים הזקוקים לסיוע במהלך הלימודים זכאים להתאמות הבאות:

 • אפשרות בעת מבחן להכתיב את התשובות לאדם אחר הכותב בטופס המבחן את מה שהתלמיד מכתיב.
 • קבלה לפני השיעור של מצגת נגישה שתוצג בשיעור.
 • הקלטה של השיעור.
 • אפשרות למידה בקבוצות קטנות
 • הפרדה ברורה של המרצה בין זמני הרצאה לזמני שאלות
 • קורסים מצולמים עם כתוביות
 • שמירת מקומות לתלמידים עם מוגבלות בקדמת הכיתה
 • שימוש במערכת הגברה
 • חזרה על שאלות סטודנטים לפני מענה עליהן.
 • אפשרות ליצור קשר עם מרצה בזמני הקבלה שלו גם האמצעות הטלפון או המייל.

את ההתאמות על המוסד לספק ללא תשלום.

מידע כללי על השכלה גבוהה לאנשים עם מוגבלויות וזכויותיהם בקהילה

מרכז תמיכה

מרכז תמיכה אשר קיים במוסד החינוכי ומתמחה במתן סיוע לתלמיד עם מוגבלות, לקראת תחילת הלימודים במוסד מומלץ לפנות למרכז התמיכה, השייך פעמים רבות לדיקן הסטודנטים.

מרכז התמיכה מספק לתלמיד סיוע במספר תחומים:

התחום הלימודי

מרכז התמיכה מספק סיוע אישי בתחום שיפור יכולות הלמידה ומקיים סדנאות קבוצתיות העוסקות באסטרטגיות למידה.

התחום החברתי-רגשי

מרכז התמיכה יכול לסייע לתלמיד עם מוגבלות להשתלב לימודית – חברתית בקבוצות לימוד, סיוע, או כל קבוצה שפועלת במסגרת מוסד הלימודים.

אספקת אמצעי עזר

תפקיד נוסף של מרכז התמיכה הוא לספק אמצעי עזר לתלמיד ולסייע לו להפעיל אותם בעת הצורך.

תפקידו אף לדאוג לתחזוקת אמצעי העזר ולוודא כי הם תקינים וניתן לעשות בהם שימוש בעת שיש צורך בכך.

התאמות נגישות בסיורים

לעתים כחלק מתוכנית הלימודים יוצאים לסיורים לימודיים. על-מנת שתלמידים עם מוגבלות יוכלו אף הם ליטול חלק בסיורים, ניתן לבקש את ההתאמות הבאות מהמוסד:

 • מערכת עזר לשמיעה המותאמת לשירותי הדרכה; תמלול; או תרגום לשפת סימנים;
 • תיאור הסיור והסבר בקול של הדברים הנראים בסיור, ואם אפשר באמצעות מישוש;
 • שימוש או היעזרות בכלי רכב המותאם למוגבלותו של התלמיד, אם המוסד מספק הסעה;
 • שימוש בשפה המותאמת למוגבלותו של התלמיד;
 • הסבר על הצפוי להתרחש בסיור;
 • עריכת הסיור ככל האפשר, במקומות נגישים לאנשים עם מוגבלות;
 • אם התלמיד נעזר במלווה, אפשרות למלווה להשתתף בסיור.

על התלמיד לידע את המוסד מראש על הצורך בהתאמת הסיור, ולתת אישור על השתתפותו עד למועד שקובע המוסד. אין לדרוש תעודה או אישורים אודות מוגבלותו של התלמיד כתנאי לאספקת התאמות אלה.

תפריט נגישות