מיהם נפגעי הנפש הזכאים לסיוע בשכר דירה

מיהם נפגעי הנפש הזכאים לסיוע בשכר דירה

הזכאים המוגדרים כנפגעי נפש שזכאים לסיוע בדיור ובשכר הדירה הם אנשים בוגרים, בני 18 ומעלה, המקבלים קצבת נכות מהמדינה. אנשים אלה בעצם הגדרתם זו, מוכרים ומוגדרים על ידי המדינה כמחוסרי דיור. לכן, אנשים אלה בשל מגבלתם הנפשית, יכולים לעמוד בקריטריונים של המדינה, וזכאים לסיוע חודשי לסיוע בתשלום של שכר דירה חודשי.

מידע על קצבת נכות כללית

מהי קצבת נכות כללית?

קצבת נכות כללית משולמת על ידי המדינה לאנשים הסובלים ממוגבלות או נכות אשר מגבילה את התפקוד שלהם בצורה משמעותית (מעל ל50% אחוזי נכות).
עקב המגבלה או הנכות (הנפשית) שלהם, הם אינם מסוגלים עוד לעבוד על מנת להשתכר למחייתם בעצמם. לפיכך הם זכאים לקצבת נכות כללית.

הקיצבה נקבעת אך ורק לאחר שנבדקו ועברו מספר וועדות רפואיות הקובעות את חוסר יכולתם בהסתמך על קריטריונים הקבועים בחוק ובהתאם לספר המבחנים הרפואיים של המוסד לביטוח לאומי בישראל.
בספר זה מצויינים כל ההפרעות הנפשיות או הליקויים והמחלות מהם סובלים אנשים אלה על פי החוק, כמו גם אחוזי הנכות מהם סובל כל אחד או אחת.

מי שמקבל קצבת נכות כללית מהמדינה, פטור למעשה מתשלום דמי ביטוח לאומי בכל התקופה שהם זכאים לקצבה זו, תוך התאמתם לתנאים וההגבלות בחוק.

נתונים על קצבת נכות כללית

נכון לינואר 2013, קצבת נכות כללית עומדת על סך של 2299 ₪.

המדינה מעודדת אוכלוסיה זו לצאת לעבודה ולהשתכר בעצמה, והדבר הוסדר בחוק בהתאם ל"חוק לרון", המשפר את תנאיהם מחד, אך אינו פוגע בזכויותיהם בשל העובדה שהם יוצאים לעבודה  או באלה שאינם עובדים מאידך.
המדינה מעודדת שיקום תעסוקתי וחזרה למעגל העבודה של נכים ונפגעי נפש.
פרטים נוספים בנושא זה, ניתן לקרוא באתר המוסד לביטוח לאומי.

מי זכאי לקצבת נכות כללית?

כל אדם המבוטח ותושב מדינת ישראל מעל גיל 18 ועד לגיל הפרישה, אשר בעקבות ליקוי גופני,נפשי או שכלי שמתקיים בהתייחס אליו אחד מהתנאים הבאים:

1. בעל אי-יכולת השתכרות שעולה על 50%

2. אין לו כל מקור הכנסה מעבודה או משלח יד.

3. הכנסתו מעבודה אינה עולה על 60% מהשכר הממוצע (5297 ₪) לזכאי לקצבה לתקופה ממושכת או בשל העובדה כי הוא סובל מליקוי חמור. משמעותו של ליקוי זה הינו 70% נכות ומעלה, או לכל הפחות 40% נכות, או שהיה זכאי ל60 חודשים של קצבת נכות בין התאריכים 1.8.2002- 31.7.2009

4.  הכנסתו מעבודה אינה גבוהה מ45% מהשכר הממוצע (3973 ₪)- למי שזכאי לקצבה שאינה ממושכת ואין לו ליקוי חמור כמו בסעיף 3 ואשר לא היה זכאי ל60 חודשי קצבת נכות בין התאריכים 1.8.2002- 31.7.2009

מי לא זכאי לקצבת נכות כללית?

כל מי שאי כושר ההשתכרות שלו נגרם לו בחו"ל ובזמן שלא היה תושב של מדינת ישראל.
כל מי שנמצא תחת קטגוריה זו, אינו זכאי כלל לקצבת נכות כללית.

מיהם נפגעי הנפש הזכאים לסיוע בשכר דירה

התנאים לקבלת סיוע בשכר דירה עבור נפגעי נפש

מי זכאי לסיוע?
1. מקבל קצבת נכות כללית
2. בעל דרגת אי כושר השתכרות העולה על 75% נכות.
3. מגיש הבקשה הוגדר על ידי המוסד לביטוח לאומי כ"חסר דירה".

תנאים כלליים ומגבלות לקבלת הסיוע

ישנם הגבלות וסייגים לגבי מה מותר ומה אסור לעשות וכמו כן הגבלות ותנאים שהם הכרחיים על מנת לקבל את הסיוע בשכר הדירה עבור נפגעי נפש. חשוב מאוד לשים לב לכתוב ולהקפיד לעמוד בתנאים וההגבלות:

  • הסיוע מראש ינתן עבור תקופה מקסימלית של חצי שנה בלבד
  • לא ינתן סיוע עבור השכרת דירה מקרוב משפחה מדרגה ראשונה
  • כספי הסיוע אינם ניתנים למימוש בבנק למשכנתאות,עבור דיור ציבורי
  • אפשר לממש את הסיוע באמצעות החברות המאכלסות למי שגר בתנאי שכר דירה חופשי
  • קונה דירה ימשיך ויקבל את הסיוע עד למועד כניסתו לדירה אך לא יותר מחצי שנה מיום החתימה על חוזה הרכישה, ולא מעבר לתקופת הזכאות.
  • קונה דירה מיד שנייה זכאי לקבל המשך המשך סיוע עד לכניסתו לדירתו החדשה לדירה אך לא יותר מחצי שנה מיום החתימה על חוזה הרכישה, ולא מעבר לתקופת הזכאות.

התהליך לבקשת הסיוע וקבלתה של תעודת הזכאות

תהליך הגשת הבקשה לסיוע הינו תהליך שלוקח זמן וחשוב לזכור זאת. לכן, על מנת להיות יעילים וחדים כדאי מאוד לדעת מה הולכים לעשות ואילו טפסים או אישורים עליכם למלא  כדי שיאשרו לכם במהירות את הבקשה.
מוצגים לפניכם התעודות והמסמכים הנדרשים להגשה כדי לקבל את תעודת הזכאות והסיוע:

ראשית, נציין כי את הבקשה שלכם תוכלו להגיש בכל סניף של בנק למשכנתאות בכל רחבי הארץ.

אילו מסמכים יש להביא?

  • תעודת זהות של מגיש הבקשה לסיוע
  • אישור מספר חודשי שירות החובה של המגיש בצה"ל או בשירות לאומי
  • צילום תעודות הזהות של כל האחים והאחיות של מגיש הבקשה כולל מס זהות וכתובתם
  • אישור על קבלת קצבת נכות מחודש קודם ואישורים עדכניים מדי פעם. אם קצבת אי כושר ההשתכרות מביטוח לאומי הינה זמנית,יש להציג אישור עדכני כל חצי שנה. במידה והיא יציבה,יש להציג אישור פעם בשנה.

כאשר מסתיים ההליך הבירוקרטי והתבצעו כל הבדיקות הנדרשות, תונפק עבורכם תעודת זכאות, שתינתן לכם בבנק בו הגשתם את בקשתכם לסיוע.

חשוב לזכור
תעודת הזכאות היא המסמך היחיד המאשר את זכאותכם לסיוע בשכר דירה, ובתוכה נקובים הן רמת הסיוע לו הנכם זכאים וגם התנאים והמגבלות כפי שנקבעו מראש.
תוקפה של תעודת הזכאות הוא לשנה אחת בלבד, מיום הגשת הבקשה שלכם עבור הסיוע בדיור.
כפי שצויין למעלה, את הסיוע ניתן לקבל בכל אחד מסניפי הבנקים למשכנתאות, ולא רק בסניף בו הונפקה לכם באופן רשמי, תעודת הזכאות.

רמת הסיוע לה הנכם זכאים

סכומי הסיוע משתנים מעת לעת, ולכן על מנת לקבל מידע מדויק, כדאי לבדוק זאת בקפידה בבנקים למשכנתאות, שיוכלו לספק לכם את הסכום המדויק.
חשוב לזכור רק כי סכום הסיוע, בכל מקרה, לא יהיה בגובה שכר הדירה אלא רק כ95% ממנה.

ערעורים בנושא הזכאות לסיוע

כל אדם שחש כי בקשתו נדחתה מסיבה שאינה מוצדקת ורוצה לערער על החלטתה של הוועדה, על מנת לקבל את הסיוע, יכול להגיש ערעור בפני אחת מוועדות הערעורים של משרד הבינוי והשיכון.

קיימות שלוש וועדות אליהם ניתן לפנות לערעור:
1. הוועדה הציבורית לערעורים
2. הוועדה הבין מחוזית
3. וועדת האכלוס העליונה

במידה וברצונכם להגיש את הערעור, כל שעליכם לעשות הוא להגיש אותו לאחת מהוועדות, באמצעות סניף הבנק למשכנתאות בו בחרתם ושמטפל בעניינכם.

רוצים לדעת יותר על זכויות של נפגעי נפש?

הנכם מוזמנים להיכנס לאתר של עמותת אנוש, שהיא העמותה הישראלית לבריאות הנפש.
באתר זה תוכלו לקבל מידע נוסף על שירותי העמותה, זכויות נפגעי הנפש, פעילויות שמקיימת העמותה, קבוצות התמיכה, מאמרים ומחקרים ועוד מגוון נושאים.

 

תפריט נגישות