מי זכאי לקבל גמלת סיעוד

מי זכאי לקבל גמלת סיעוד? על מנת שאדם יהיה זכאי לקבל גמלת סיעוד, הוא מחויב לעמוד בחמשת הסעיפים כפי שמפורט למטה:

1. האדם הנו תושב ישראלי אשר הגיע לגיל הפרישה.

2. האדם מתגורר בביתו או בדיור מוגן במחלקות עצמאיות. התגוררות במוסד המוגדר כמוסד סיעודי, אינה מאפשרת את קבלתה של הגימלה.
למרות שיש המשתכנים בבתי אבות המוכרים ותחת רישוי של משרדי הבריאות והרווחה, אלה יכולים לגרום לשלילת הזכאות לגמלה. (לא בכל המקרים).

3. גובה ההכנסות גם הן קריטריון משמעותי לזכאות לקבלתה של הגמלה כמפורט בטבלה הבאה של המוסד לביטוח לאומי:

סכום ההכנסה מעודכן ל- 01.01.2013

סכום הגמלה

 

יחיד

עד 8,828 ש"ח

גמלה מלאה

יחיד

מעל 8,828 ש"ח עד 13,242 ש"ח

גמלה מופחתת בשיעור של 50%

זוג

עד 13,242 ש"ח

גמלה מלאה

זוג

מעל 13,242 ש"ח עד 19,863 ש"ח

גמלה מופחתת בשיעור של 50%

חשוב לזכור:

קצבה חודשית נוספת אותה מקבל אדם בשל היותו קורבן רדיפות הנאצים, המשולמת לו ממדינה אחרת, לא תיכלל כהכנסה נוספת עבורו!

4. א. האדם אינו מקבל קצבה של השירותים המיוחדים הניתנים לנכים קשים. כלומר, הוא אינו נפגע עבודה או נכה כללי, ומן הסתם אינו מקבל קצבה מהמוסד לביטוח לאומי כל גמלה אחרת.
ב. הוא לא מקבל גמלה לטיפול אישי או להשגחה  מאוצר המדינה. במידה וכן, יהיה עליו לבחור בין הגמלה לטיפול אישי והשגחה, לבין גמלת סיעוד כפי שהוגדר בחוק.

5. אדם זה צריך להיות תלוי במידה רבה בזולת ,ולסיוע של אדם אחר למענו. זאת בשל אי יכולתו לבצע פעולות יומיות רגילות כמו להתרחץ, להתלבש, להתהלך בחופשיות בביתו, לאכול, לטפל בהפרשותיו וכד'.

אופציה נוספת היא של אדם שנמצא כזקוק להשגחה צמודה במשך כל שעות היום וזאת מחשש לבטיחותו האישית, ולבטיחותם של אלה הסובבים אותו (לדוגמה חולי אלצהיימר).

תקופת אכשרה של המבוטח

על מנת לקבל גמלת סיעוד, חייב האדם לעבור תקופת אכשרה. המשמעות לכך היא שהאדם משלם דמי ביטוח לאומי ברציפות על מנת שיוכל להיות זכאי לקבלתן של קיצבאות שונות או גמלאות.

על פי חוק ביטוח סיעודי, אדם יוכל לקבל גמלה מהמוסד לביטוח הלאומי, רק לאחר שעבר תקופת אכשרה של 12 חודשים ברציפות, הקודמים להגשת תביעתו.

גמלת סיעוד לעולה חדש

גמלת סיעוד יכולה להינתן לעולה חדש, גם אם לא סיים את תקופת האכשרה שלו, אך זאת בתנאי ש:

1. המבקש הנו עולה חדש בעל תעודת עולה.
2. העולה הגיע לגיל הפרישה.
3. העולה עומד בכל יתר הקריטריונים שהוזכרו קודם, חוץ מתקופת האכשרה.

תהליך הגשת הבקשה לגמלת סיעוד

יש למלא את הטופס תביעה לגמלת סיעוד של המוסד לביטוח לאומי מהקישור הזה.

חשוב לשים לב ש:
א. הרופא המטפל ימלא את התעודה הרפואית בטופס, ואף יצרף מידע רפואי נוסף ורלוונטי של המבקש.
ב. שסעיפים 13 ו14 וחתומים ובמידה ומגיש הבקשה אינו התובע, יש לוודא כי גם סעיף מספר 15 של טופס התביעה מולא במלואו וכהלכה.
ג. יש למלא את האישור בעמוד 4 של טופס התביעה, במידה והמבקש (מגיש התביעה) מתגורר במוסד או בבית אבות.

צרפו אישורי הכנסה משלושת החודשים האחרונים ברציפות (מתוך ארבעה) שקדמו להגשת התביעה. אינכם נדרשים להגיש את אישורי הכנסותיכם מקצבת הזקנה אותן אתם מקבלים מהמוסד לביטוח לאומי.

במידה והמגיש (להלן מגיש התביעה) סובל מירידה קוגניטיבית (כתוצאה ממחלה או מסיבה אחרת) עליכם לצרף את האבחונים והאישורים לכך מהגריאטרי או מפהסיכוגריאטרי שאיבחן זאת.

את כל הטפסים שמילאתם ובתוספת של כל המסמכים הנדרשים, יש להגיש בסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב ביותר לביתו של מגיש הבקשה, או לשלוח אותם למוסד לביטוח לאומי בדואר.

עם סיום הגשת התביעה לגמלה, יתבצע ביקור של מעריך מטעם המוסד לביטוח לאומי בבית הקשיש, מגיש הבקשה. מטרת פגישה זו היא להעריך את שיעור הגמלה לה הוא זכאי, ולקבוע את מידת זכאותו.

זמן הטיפול המקסימלי בתביעה עד לסיומה הוא עד 60 יום.

לפרטים נוספים לגבי סניפי המוסד לביטוח לאומי ויצירת קשר : 6050*  או בטלפון 04-8812345 מכל מכשיר טלפון נייח או סלולרי.

לפרטים נוספים והרחבה בנושא, ניתן לקבל באתר כל זכות.

תהליך מימוש הזכות להנחה בארנונה למקבלי גמלת סיעוד

להנחה בארנונה בקרב מקבלי גמלת סיעוד זכאים רק אלה המקבלים גמלה זו מהמוסד לביטוח לאומי.
באופן כללי, הנחה זו ניתנת בצורה אוטומטית על ידי הרשות המקומית, המקבלת כספים מהמוסד לביטוח לאומי בגין כל זכאי המופיע ברשימת הזכאים של כל רשות.

במידה וגמלת הסיעוד אושרה רק לאחר שנשלח למקבל הגמלה חשבון הארנונה, ניתן לפנות אל מחלקת הגזברות או הכספים של הרשות המקומית. שם עליכם להציג את אישורכם על קבלת הגמלה מהמוסד לביטוח לאומי.
חשוב מאוד להציג אישור זה משום שאם לא יוגש, תאלצו לחכות להעברת רשימת הזכאים המתבצעת רק בסוף כל שנה.

גם אם קיבלתם גמלת סיעוד לתקופה קצרה המונה מספר חודשים, חשוב שתציגו אישור זה בזמן על מנת שלא תפסידו את ההנחה בארנונה לה הנכם כבר זכאים בחודשים הנקובים.

 

תפריט נגישות