מי זכאי לקבל דיור ציבורי במדינת ישראל?

מי זכאי לקבל דיור ציבורי במדינת ישראל?- הדיור הציבורי מתחלק למעשה לשלוש קבוצות שונות של אנשים הזכאים לקבל דיור ציבורי.

קבוצה ראשונה היא קבוצת העולים החדשים, או הקטינים החוזרים. קבוצה זו, מוגדרת על פי החוק כקבוצה של מחוסרי בית. לכן, כל זמן שתעודת העולה שלהם בתוקף, הם זכאים לקבל דיור ציבורי ממדינת ישראל.

קבוצה שנייה עוסקת במשפחות קשות יום (אזרחים ישראלים), הזכאיות לקבל את הסיוע המיוחד תוך שהן עומדות בקריטריונים הבאים
1. משפחה חד הורית שבה יש שלושה ילדים ומעלה. במשפחה זו יש מיצוי של כושר השתכרות וההכנסה שלה נמוכה, ועומדת בקריטריונים שמזכים אותה במגורים בשכירות בדיור הציבורי.

מי זכאי לקבל דיור ציבורי במדינת ישראל?

 מתי תיחשב משפחה חד הורית  כבעלת מיצוי כושר השתכרות?

מיצוי כושר השתכרות נמדד על פי עמידה באחד מהקריטריונים הבאים:
כאשר הורה המשפחה האם או האב, זכאים ומקבלים הבטחת הכנסה מהמוסד לביטוח לאומי שנתיים ברציפות לפחות.

כאשר ההורה עובד ומשתכר משכר עבודתו, אך גם יתכן שכר ממקורות אחרים כגון: קצבת נכות, דמי מזונות, פנסיה או גמלה מהמוסד לביטוח לאומי, קצבת מזונות מהמוסד לביטוח לאומי או גמלת נכות מעבודה, קצבת שאירים, ואשר בנוסף לכך גם מקבל מהמוסד לביטוח לאומי דמי השלמת הכנסה למשך תקופה של שנתיים ברציפות .

כאשר להורה המשפחה נקבעה דרגת כושר אי-השתכרות קבועה המגיעה לשיעור של 75% ומעלה, וכל זאת אך ורק בתנאי שהקיצבה ניתנת למשפחה ולא לבן אדם יחיד.

2. משפחות רגילות בעלות שלושה ילדים לפחות אשר ממצות את כושר ההשתכרות שלהן,
ובשל כך גם מקבלות מהמוסד לביטוח לאומי גמלת הבטחת הכנסה.

מתי תיחשב משפחה כבעלת מיצוי כושר השתכרות?

משפחה תיחשב לבעלת מיצוי כושר השתכרות כאשר מתקיימים אחד מהמצבים הבאים:

משפחה שמקבלת כבר קצבת הבטחת הכנסה מהמוסד לביטוח לאומי שנתיים לפחות וברציפות.

משפחה המתקיימת ממשכורות של ההורים (או כל גמלה או הכנסה אחרת כמו המשפחה החד-הורית) ואשר מקבלת בנוסף גם השלמת הכנסה כבר תקופה של שנתיים רצופות לפחות.

כאשר אחד מההורים בעל דרגת אי כושר השתכרות קבועה ובשיעור של 75% נכות לפחות וכל זאת בתנאי שהקצבה הינה עבור המשפחה ולא עבור בן אדם אחד יחיד.

כאשר שני ההורים הם בעלי דרגת אי כושר השתכרות, הגבוהה מ75% נכות ומעלה.

3. הקבוצה השלישית של הזכאים לדיור הציבורי היא קבוצת הנכים.

נכים יוכלו לקבל את הזכות לדיור ציבורי במקרים הבאים:

זוג נכים נשוי מעל חמש שנים וללא ילדים, כאשר כל בן זוג מקבל מהמוסד לביטוח לאומי קצבת נכות כללית, ואשר נקבעה לו דרגת אי כושר השתכרות קבועה בעלת שיעור של 75% נכות ומעלה.

משפחה שבה אחד ההורים או בני הזוג מרותק לכיסא גלגלים, או גם יחיד המרותק לכיסא גלגלים, ואשר התנאי לקבלת ההטבה היא שההכנסות שלו נמוכות יותר מהשכר הממוצע במשק.

זוג נשוי עם ילד אחד או יותר, כאשר הילד שלהם מקבל גמלת ילד נכה בשיעור של 100% נכות מביטוח לאומי, ואשר בנוסף לכך אחד מבני הזוג  בעל דרגת אי כושר השתכרות קבועה בשיעור של 75% לפחות והוא מקבל קצבת נכות כללית מביטוח לאומי. ההטבה ניתנת אך ורק אם סך כל הכנסות המשפחה נמוכות מההכנסה שנקבעה בחוק, המזכה  בשכירת דירה בדיור הציבורי.

זוג נשוי עם שני ילדים או יותר, אשר במשפחה זו אחד מבני הזוג מקבל קצבת נכות כללית מהמוסד לביטוח לאומי והוא בעל דרגת אי כושר השתכרות קבועה של 75% לפחות, ושסך כל ההכנסות ביחד של כל המשפחה כולה, אינם עוברים את השכר או ההכנסה שנקבעה בחוק כמזכה בשכירת דירה בדיור הציבורי.

זוג נשוי עם ילד אחד לפחות (המקרה לא כולל הריון ראשון) כאשר שני בני הזוג מקבלים קצבת נכות כללית מביטוח לאומי, והם בעלי דרגת אי כושר השתכרות קבועה של 75% לפחות.

 

תפריט נגישות