מסלול הגשת התביעה

מסלול הגשת התביעה- גמלת הניידות מתבססת על הטבות שונות. באחריותו של פקיד התביעות במחלקת הניידות לבדוק זכאות למכלול הטבות.

חשוב לדעת כי הגשת התביעה תיערך לאחר ביצוע הבדיקה בלשכת הבריאות.

בדיקת פרוטוקול רפואי באמצעות רופא מוסמך

הפרוטוקול הנשלח לנבדק, נשלח גם אל רופא המוסד אשר מחליט האם לקבל את החלטת הוועדה הרפואי והאם לקבוע אותה לצמיתות או לערער על החלטה זו.

הגשת ערעור לוועדה רפואית לעררים

לנבדק נתנה הזכות להגשת ערר על החלטתה של הועדה הרפואית. המוסד לביטוח לאומי רשאי אף הוא להגשת ערעור בגין החלטתה של הועדה.

בדיקת ועדה לגודל רכב במכון הרפואי לבטיחות בדרכים

במקרה בו סומנה בטופס התביעה בעמוד 6 בקשה לבדיקה בוועדה לגודל רכב, בקשה זו תועבר למכון הרפואי לבטיחות בדרכים. הנימוקים לדרישת הבדיקה יתבססו על בסיס הגבלות גופניות, סיבות בריאותיות או הגבלות בנהיגה.

את הערר בגין החלטתה של הועדה לגודל רכב, ניתן להגיש בפני ועדת ההשגה במכון הרפואי לבטיחות בדרכים, זאת תוך 60 יום מיום בו נשלח הפרוטוקול מטעם הועדה לגודל רכב. המוסד לביטוח לאומי יכול אף הוא לערער על החלטה זאת.

החלטה בגין התביעה תתקבל רק אחרי קבלת הפרוטוקול מטעמה של הועדה לגודל רכב.

מסלול הגשת התביעה

קבלת ההחלטה בתביעה

במחלקת ניידות יקבל פקיד תביעות את ההחלטה בגין התביעה, זאת לאחר שיקבל לידיו את הנתונים המלאים ואת כלל המסמכים הנדרשים. ההחלטה בגין תביעה תשלח באמצעות הדואר.

תפריט נגישות