מענק או קצבה חודשית

מענק או קצבה חודשית

הקצבה החודשית

הקצבה החודשית תשולם למי אשר נקבעה לו מוגבלות בניידות או נכות רפואית בגובה של 20% ויותר.

  • למי אשר נקבעו לו מוגבלות בניידות או נכות רפואית בגובה של 100% תשולם קצבה מלאה בגובה של 4,414 ש"ח החל מתאריך 1.1.2013.

  • למי אשר נקבעו לו אחוזי מוגבלות בניידות או נכות רפואית בשיעור הנמוך מ100% – תשולם הקצבה בהתאמה לאחוזי המוגבלות בניידות או הנכות הרפואית.

מענק חד פעמי – כתחליף לקצבה חודשית

מי אשר נקבעה לו מוגבלות בניידות או נכות רפואית, שהינה נמוכה משיעור של 20%, הינו זכאי למענק חד פעמי כתחליף לקצבה, על-פי החישוב שלהלן: סכום הקצבה החודשית היחסית, אשר היתה משולמת לו במידה והיה מקבל קצבה, כפול 70.

תפריט נגישות