מענק לימודים לילדים- למי מגיע באופן אוטומטי ומי צריך להגיש בקשה?

מענק לימודים לילדים- למי מגיע באופן אוטומטי ומי צריך להגיש בקשה? רוב הנכים זכאים למענק ומקבלים אותו באופן אוטומטי ללא צורך בהגשת תביעה , הם  אינם צריכים להגיש תביעה  למוסד לביטוח לאומי.

אך ישנם זכאים שצריכים להגיש תביעה למוסד לביטוח לאומי על מנת לקבל את המענק. כמפורט לעיל:

זכאים המקבלים את המענק באופן אוטומטי מהמוסד לביטוח לאומי:

 • הזכאים למענק (מלבד הורה גרוש) מתבקשים להימנע מפנייה למוסד לביטוח לאומי לפני שבדקו האם המענק הופקד בחשבון הבנק שלהם עד 14 באוגוסט .

 • הורה עצמאי/רווק, גרוש , אלמן שאין לו בן/בת זוג ידוע/ה בציבור .
 • הורה גרוש צריך להגיש תביעה למוסד לביטוח הלאומי על מנת לקבל את המענק באמצעות טופס תביעה .
 • אל טופס התביעה יש לצרף את המסמכים הבאים:
 • צילום תעודת זהות.
 • צילום פסק דין המראה מי מחזיק בילד

מענק לימודים לילדים- למי מגיע באופן אוטומטי ומי צריך להגיש בקשה?

! לידיעה:
טפסים אלו נשלחים על ידי המוסד לביטוח לאומי , למי ששינה את מעמדו לגרוש/ה במשרד הפנים. המענק משולם להורה למקבל את  קצבת הילדים . (אלא אם התקבל מידע אחר מההורה השני).

יש להגיש תביעה למענק לימודים תוך 18 ממועד הזכאות. המגיש תביעה למענק לאחר מועד זה . המענק ישולם לו רק.  על 18 החודשים שקדמו למועד הגשת התביעה ע"י המוסד לביטוח לאומי .

 • מקבל/ת קצבת הבטחת הכנסה שלא קשורה לבן/בת הזוג.
 • משפחה שלה 4 ילדים ויותר, ובה אחד ההורים זכאים לאחת מהקצבאות הבאות:
 • קצבת הבטחת הכנסה.
 • דמי מזונות.
 • קצבת נכות כללית.
 • קצבת זיקנה
 • קצבת שארים.
 • מי שמחזיק ילד שעלה לארץ לבדו.
 • מי שמחזיק בילד יתום משני הוריו
 • מי שמחזיק בילד נטוש או יתום כמפורט בחוק הבטחת הכנסה .
 1. מי שזכאי למענק לימודים ועליו להגיש תביעה למסד לביטוח לאומי

על הזכאים לפנות אל המוסד לביטוח לאומי ולהגיש תביעה  באמצעות טופס תביעה למענק לימודים , זאת על מנת שיוכלו לקבל את המענק.
את התביעה תצטרכו להגיש באחת מהדרכים הבאות: דואר, פקס או בתיבת השרות של המוסד לביטוח לאומי.

את התביעה יש להגיש בתוך 18 חודשים ממועד הזכאות . המגיש לאחר מועד זה , המענק ישולם לו עבור 18 החודשים שקדמו להגשת התביעה.

 • הורה שחי בנפרד מבן/בת הזוג

וזאת בתנאי שהו/י חי/ה בנפרד מבן/בת הזוג שנתיים לפחות והחל בהליכי גירושין בבית הדין הרבני או לחילופין בבית הדין לענייני משפחה כמו כן עליו לפעול לקידום הליכי הגרושים לפחות שנתיים.

 • אישה עגונה

אישה נשואה שבמשך שנתיים בעלה נעלם וכאישה שבעלה שוהה בחו"ל בניגוד להסכמתה והיא איה מקבלת ממנו דמי מזונות.

 • אישה החיה במקלט לנשים מוכות

בתנאים מסוימים.

 • עול/ה חדשה אשר שוהים בארץ יותר משנה ופחות משנתיים ובן/בת הזוג לא עלה/תה לארץ.

 

תפריט נגישות