מענק משלים לסל קליטה

מענק משלים לסל הקליטה-לסל הקליטה  התווסף המענק  משנת 2002, מענק זה מהווה תחליף להלוואת סל הקליטה שהייתה בתוקף עד סוף שנת /2001 

מי זכאי?

עולים שעלו לארץ מתאריך 01.01.1996 וקיבלו ממשרד הקליטה הלוואת סל קליטה זכאים להמיר את ההלוואה למענק אם חל במצבם אחד מהשינויים הבאים:

הוא נכנס לראשונה לישראל באשרת עולה.

הוא שהה בישראל לא יותר מ-24 חודשים רצופים או מצטברים, ב-3 השנים שקדמו לקבלת מעמד עולה, או זכאות כעולה.

הגעה לגיל פנסיה וזכאות לקצבת זקנה עם השלמת הכנסה .

זכאות לקצבת שארים עם השלמת הכנסה.

זכאות לקצבת נכות.

נפגעי פעולות איבה שהוכרו על ידי המוסד לביטוח לאומי – במקרה זה המרת ההלוואה תתבצע על ידי וועדה מיוחדת

מימוש הזכות

כבר במעמד העלייה בשדה התעופה ניתן לעולים ארצה התשלום הראשוני מתוך סל הקליטה, חלקו מועבר במזומן וחלקו באמצעות העברה בנקאית.

יתר המענק ניתן ב-6 תשלומים חודשיים לחשבון הבנק של העולה. לצורך זאת, יש לפתוח חשבון לעולה ארצה או חשבון משותף לשני בני הזוג שעלו לארץ ישראל באחד מהבנקים (במקרה של פתיחת חשבון בנק משותף לשני בני הזוג, על שניהם להגיע לבנק לשם פתיחת החשבון).

יש למסור את פרטי החשבון במשרד הקליטה. מומלץ לעשות זאת באחד מהימים הראשונים להגעה לארץ.

חשוב מאוד לא לשנות את מספר החשבון בשנים הראשונות לעלייה. עולה שבכל זאת נאלץ לשנות את פרטי החשבון צריך לדווח על כך מיידית למשרד הקליטה.

במקרים של תקלות כלשהן בקבלת הכספים, יש לפנות מיידית ללשכת משרד הקליטה הסמוכה למקום מגורי העולה.

הסיוע למימון שכר דירה כלול בתוך סל הקליטה.

עולה שעונה על אחד מתנאי הזכאות יפנה לאחת מלשכות משרד הקליטה לינק ישיר עם צירוף מסמכים מעודכנים על הקצבה אותה מקבל מהביטוח הלאומי. 

מידע חשוב

מטרתו של המענק לסייע בתשלומי שכר הדירה עד סוף שנת הקליטה הראשונה ומתווסף כתשלום שמיני של סל הקליטה.

עולים קשישים הזכאים לקצבת זקנה והשלמת הכנסה ובנוסף מי שיגיע לזכאות לקצבת זקנה  תוך 44 חודשים מיום עלייתם ימשיכו לקבל את המענק המשלים בסכומים שהיו בתוקף עד עכשיו.

תפריט נגישות