מתן קצבת נכות לחיילים

מתן קצבת נכות לחיילים- חייל בשירות חובה אינו מבוטח על-פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, את השירותים הרפואיים הוא זכאי לקבל מהצבא ולא באמצעות קופות החולים. לחייל במסגרת שירות החובה או חייל שהינו מתנדב וכן אדם המתנדב במסגרת שירות לאומי, אשר יגישו תביעה לקבלת קצבת נכות בפעם הראשונה, תבוצע בדיקת זכאות כמקובל בקרב מבוטחים אחרים. לשם הערכת כושר ההשתכרות יידרש, במקרים מסוימים, מידע אודות תפקודו של המתנדב או החייל במסגרת בה יימצא.

הקצבה המשולמת למתנדב במסגרת שירות החובה או לחייל וכן למתנדב במסגרת השירות הלאומי, להם נקבעה קצבת נכות לתקופה שאינה מוגבלת, טרם תחילת שרותם בצה"ל או במסגרת השירות הלאומי, לא תופחת כל זמן שישרתו בשירות החובה או במסגרת השירות הלאומי.

מי שנקבעה לו נכות רפואית זמנית ודרגת אי כושר לתקופת זמן מוגבלת, יוזמן להמשכו של האבחון הרפואי ולשם הערכתה של המשך זכאותו כמקובל.

חיילים וחיילות עשויים להיות זכאים לקצבאות במצבים הבאים:

אימהות, ילדים, מזונות, שאירים, בני משפחה של נפטר מתאונת עבודה/ התנדבות, בני משפחה של נפטר בפעולות איבה, נפגעי גזזת, נפגעי עירוי דם (איידס), נכות כללית, שירותים מיוחדים לנכים קשים, ניידות, פגיעה בזמן התנדבות, הבטחת הכנסה, נפגעי פעולות איבה, מענק לחייל משוחרר העובד בעבודה נדרשת.

מתן קצבת נכות לחיילים

עדכונים לחוק

  • תיקון מס' 4 (מענק הוני למקרה מוות בשל נכות או פטירה שאירעה לפני מועד התחולה), התשע"ב–2011:
    • התיקון שהתקבל ביום 19.12.2011 קובע תשלום מענק כספי למקרה מוות בסכום של 100,000 ₪ להורים ולבני/בנות זוג של חיילי מילואים שנספו לפני מועד התחולה הקבוע בחוק (1 בינואר 1999).
    • בקשה לקבלת מענק הוני יש להגיש תוך שנתיים מיום 01.04.2012 או ממועד פטירתו של החייל, לפי התאריך המאוחר. במקרים חריגים, תינתן אפשרות להאריך את המועד להגשת הבקשה.

לפרטים נוספים בנושא מתן קצבת נכות לחיילים ולחיילות ניתן להשאיר פרטים ואנו צוות MYINSPIRE נחזור אליכם בהקדם האפשרי.

תפריט נגישות