נגישות באוטובוסים

נגישות באוטובוסים- באוטובוסים ישנים (שהחלו לפעול לפני שנת 2004) חייבים להיות אמצעי ההנגשה הבאים:

 • שלט המורה על מספר הקו בחזית האוטובוס.
 • לחצני עצירה, מאחזי יד ובליטות בצבע צהוב.
 • פתחי כניסה, פתחי יציאה וקצות מדרגות מסומנים לכל רוחב הסף בפס אזהרה.
 • שלושה מקומות ישיבה לאנשים עם מוגבלות הנעים בלא כיסא גלגלים, מתוכם מקום ישיבה אחד לאדם עיוור המלווה בכלב נחייה, וזאת במחצית הקדמית של כל אוטובוס משני צדי המעבר.
 • מערכת כריזה פנימית להכרזה על התחנה.

נגישות באוטובוסים

אוטובוסים אלו אינם מסומנים בסמל הנגישות הבינלאומי (לוגו של אדם בכיסא גלגלים), והם אמורים לצאת משירות בשנים הקרובות.

באוטובוסים חדשים (לאחר שנת 2004) חייבים להיות אמצעי ההנגשה הבאים:

 • אוטובוסים נגישים שנוספו לאחר סוף שנת 2003 הם נמוכי רצפה ונושאים את סמל הנגישות הבינלאומי.
 • האוטובוסים החדשים חייבים את אמצעי ההנגשה הבאים, בנוסף לאלו שצוינו לגבי אוטובוסים ישנים:
  • דלת כניסה רחבה יותר מ-100 ס"מ.
  • מתקן הרמה לכניסה ויציאה של נוסע על כיסא גלגלים וכן מנגנון למניעת תזוזה של האוטובוס בעת הפעלת המתקן.
  • מקום מתאים לכיסא גלגלים ולידו לחצן עצירה ייחודי.
  • אמצעים לעיגון כיסא גלגלים באוטובוס כדי להבטיח את יציבותו בשעת הנסיעה (כגון חגורת בטיחות).
  • אם קיימים מסעדי יד במושבים, על המסעדים במקומות המיועדים לאנשים עם מוגבלות להיות ניתנים להרמה.
  • מערכת כריזה פנימית (לנוסעים באוטובוס) וחיצונית (עבור הממתינים בתחנה).
  • מספר הקו ויעד הנסיעה בחזית האוטובוס, ומספר הקו על שלט בצד האוטובוס הפונה למדרכה וכן בגב האוטובוס – בכתב צהוב על רקע שחור.

פעולות להן אחראי נהג באוטובוס נגיש

 • הנהג חייב לכרוז פנימה מידע על התחנה הבאה.
 • הנהג חייב לכרוז החוצה את מספר הקו כשהוא עוצר בתחנה.
 • הנהג צריך להתקרב לרציף התחנה.
 • הגישור בין האוטובוס לרציף עבור נוסע בכיסא גלגלים נעשה באמצעות כבש (רמפה) ידני או אוטומטי, אשר נהג האוטובוס אחראי על תפעולו.
 • בכדי להעלות נוסע בכיסא גלגלים, הנהג צריך לפתוח את הכבש בעת העצירה בתחנה.
 • לאחר שהנוסע עלה, על הנהג לעגן את כסא הגלגלים שלו, כשגבו לכיוון הנסיעה.

האם הכללים נאכפים בפועל?
למרות הגברת המודעות הציבורית בעשור האחרון לנגישות נכים ובעלי מוגבלויות בתחבורה הציבורית, קיים עדיין פער גדול בין התקנות בחוק, לבין מימושן בפועל. יש להמשיך לחזק את מודעות חברות התחבורה ולהמשיך לפעול במרץ לשיפור המצב.

תפריט נגישות