סיוע במימון אביזרי הליכה

סיוע במימון אביזרי הליכה משרד הבריאות משתתף במימון מכשירי הליכה עבור אלו המתהלכים הליכה עצמאית
ותפקודית. כלומר, ישנה יכולת הליכה עצמאית עם או בלי אביזרי עזר למרחק של כ – 10 מ' לפחות.

משרד הבריאות משתתף במימון אביזרי הליכה, אביזרי שיקום וניידות. כאן נתרכז במידע כיצד
תוכלו לקבל סיוע במימון לאביזרי הליכה כגון רכישת תותבות גפיים, מכשירי הליכה, נעליים רפואיות
וחגורות תומכות גו לבעלי צרכים מיוחדים להם נקבעה נכות קבועה.
ההשתתפות במימון מתבצעת באמצעות ספק חיצוני.

טיפ חשוב : כדי לקבל את ההשתתפות במימון צריך לפנות ללשכת הבריאות לפני הרכישה ולא בדיעבד.

מי זכאי לעזרה למימון מכשירי הליכה?

כל תושב/ת כהגדרתו בחוק בריאות ממלכתי זכאי לפנות ללשכת הבריאות באזור מגוריו בבקשה
להשתתפות במימון רכישת תותבות גפיים, מכשור להליכה, נעליים רפואיות וחגורות תומכות גו.

הגורמים המפנים הם:

 •  מרכזי שיקום.
 • מערכות בריאות בקהילה.
 • מוסדות אשפוז סיעודיים.
 •  שירותי רווחה (במקרה של זכאות במימין לנעליים רפואיות לחוסים במוסדות משרד הרווחה.

מי אינו זכאי לעזרה במימון מכשירי הליכה?

האוכלוסיה הרשומה מטה אינה זכאית לעזרה במימון תותבות גפיים, מכשירי הליכה נעליים
רפואיות וחגורות תומכות גו ממשרד הבריאות.

 •  נכי צ.ה.ל וכוחות הביטחון, הזכאים לפי חוק הנכים, או חוק המשטרה
 •  נפגעי פעולות איבה הזכאים לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה.
 •  עובדים שנפגעו בתאונות עבודה הזכאים לפי חוק הביטוח הלאומי.
 • ניצולי שואה הזכאים לפי חוק נכי רדיפות הנאצים או חוק נכי המלחמה בנאצים או חוק
  התגמולים לחסידי אומות העולם.
 • נפגעי תאונות דרכים, הזכאים לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות הדרכים החל משנת 1975 .

במידה ולנפגע קיימת זכות לפיצוי מצד שלישי, עליו לפעול למיצוי זכויותיו במישור
הנזיקי ומשרד הבריאות ישתתף במימון המכשור והאביזרים, רק במידה בה אין הנפגע זכאי לפיצוי
מכל גורם אחר.

רשימת אביזרי ההליכה אשר ניתן לקבל עבורם מימון ממשרד הבריאות.

 • תותבות לגפיים.
 • גרבי גדם.
 • כפפה לכיסוי תותבת יד.
 • אורטוזות – מכשירי הליכה.
 • נעליים רפואיות מיוחדות.
 • חגורות תומכות גו.
 • אביזר הליכה בהתאמה אישית – WALKER HART או דומיו.

 משרד הבריאות אינו משתתף במימון של : 

תותבות רחצה, תותבות ומכשירים העשויים מחומרים חדישים, תותבות אלקטרוניות. תותבות קוסמטיות לגפיים תחתונות.

מהו גובה המימון לאביזרי הליכה?

משרד הבריאות משתתף במימון המכשור לזכאים  בסך 75%  מעלות המכשיר.
ההשתתפות עצמית במימון המכשור היא 25% מעלות האביזר.
ניתן לבקש השתתפות מוגדלת ממשרד הבריאות דרך פנייה לעובדת הסוציאלית בלשכה
בצרוף אישורי הכנסות ממעביד, ביטוח לאומי שומה וכד'.

במקרים הבאים גובה ההשתתפות העצמית נמוך מ25%:
1 .תותבת ראשונה לאחר הקטיעה גובה השתתפות עצמית 10% מעלות התותבת.
2 .תותבת מעל הברך 15% מעלות התותבת.
3 .שתי תותבות לאותו קטוע – 10% מעלות התותבות.
4 .תותבת מעל המרפק – 15% מעלות התותבת.

מהו תהליך הפניה לבקשה להשתתפות במימון לאביזר הליכה:

תהליך הפניה מורכב ממספר תחנות שעל הפונה לעבור או לשלוח אליהן את הטפסים

התחנות הן: לשכת הבריאות, רופא מורשה, בית מלאכה, ספק חיצוני ושוב חזרה לרופא המורשה.

שלב ראשון 

ראשית יש להגיש את המסמכים הבאים ללשכת הבריאות :

1 .תעודה רפואית עם אבחנה והמלצה חתומה ע"י רופא אורתופד או רופא שיקום.
2 .כאשר נדרש מכשור הליכה תתקבל גם המלצה של פיזיותרפיסטית.

רכז/ת בלשכת הבריאות:  יבדקו וירכזו את המסמכים הנדרשים, יבדקו עם המכשיר
המומלץ נמצא ברשימה של המכשירים שמשרד הבריאות משתתף במימונם,
ירשמו את פרטי המבקש/ת בספר מעקב, יפתח כרטיס לסוג המכשיר (מכשיר או תותבת),
ישלח העתק מהכרטיס לספק החיצוני (הגוף שמונה ע"י משרד הבריאות לרכז את התחום).

לאחר שהבקשה הועברה לספק, המבקש יקבל הודעה שבקשתו הועברה לספק
אבל אין בכך התחייבות להשתתפות במימון, אלא רק לאחר אישור רופא מורשה.

לכן תשלח לפונה גם רשימה של רופאים מורשים שניתן לבחור ממנה למי לפנות.

בשלב השני 

הרופא המורשה: יבדוק את פרטי המבקש ויקבע את זכאותו למכשיר ההליכה על פי אמות
המידה שנקבעו ע"י משרד הבריאות. הרופא ,ימלא טופס הזמנה בארבעה העתקים
ויאשר את ההזמנה בחתימת ידו ובחותמת.

שלושה העתקים ורשימת בתי מלאכה מורשים שנקבעה ואושרה ע"י הספק החיצוני בשיתוף עם
משרד הבריאות ישלחו לפונה בדואר.

בית המלאכה:

המבקש יפנה לבית המלאכה עם טופס ההזמנה (הכולל 3 העתקים) ובו מפורט האביזר הדרוש,
חתום ע"י רופא מורשה.
תוקף הטופס הינו 3 חדשים מהתאריך בו ניתן אישור ביצוע לבית המלאכה.
מנהל / בעל בית המלאכה ימלא את המספרים הקטלוגיים ומחירם בהתאם למפרט הרופא
ולמחירון הספק החיצוני, וישלח לספק החיצוני עותק אחד מההזמנה.

הספק החיצוני יבדוק:

א. אם האביזר כלול ברשימה.
ב. אם הצעת המחיר הינה בהתאם למחירון התקף בעת ההזמנה.
ג. זכאות המבקש להשתתפות משרד הבריאות במימון האביזר.
ד. תקפות גובה ההשתתפות העצמית של התושב

בשלב האחרון 

במידה וכל האמור לעיל נמצא תקין, יאשר הספק החיצוני את ביצוע ההזמנה לבית המלאכה.
המבקש ישלם את ההשתתפות העצמית שנקבעה לו ישירות לבית המלאכה.

לאחר קבלת המכשיר מבית המלאכה – יבדוק הרופא את איכותו והתאמתו לצרכי המבקש
ולמפורט בהזמנה ויאשר בחתימת ידו ובחותמתו את מסירת המכשיר למבקש.

יש לפעול באותה דרך גם בעת טיפול בבקשה לתיקון מכשיר או תותבת.

ועדת חריגים

במקרים בהם התעוררו קשיים בבניית האביזר והתאמתו, או התעורר צורך
בהתייעצות נוספת ו/או במכשור חריג, ניתן להפנות המבקש לועדת חריגים.
ההפניה תעשה ע"י הרופא המורשה.

תפריט נגישות