סיוע במימון מכשירי ניידות

סיוע במימון במכשירי ניידות ממשרד הבריאות ישנה השתתפות במימון של מכשירי שיקום, ניידות והליכה ממשרד הבריאות. מאמר זה עוסק במימון מכשירי ניידות.

לפירוט בנושא מכשירי שיקום עברו למאמר: סיוע במימון מכשירי שיקום .

לפירוט בנושא סיוע במכשירי הליכה עברו למאמר: סיוע במימון מכשירי הליכה.

השירות ניתן לציבור באמצעות לשכות הבריאות- "המחלקות למחלות ממושכות ושיקום"

משרד הבריאות מממן 90% ממחיר מכשיר הניידות,

סיוע במימון במכשירי ניידות

ההשתתפות במימון ניתנת לפי שתי קבוצות:

 1.  מכשירים שנקבע להם סכום מרבי (על ידי משרד הבריאות) שאינו בהכרח מחירו המלא של המכשיר.
 2.  מכשירים עבורם יש לבדוק שלוש הצעות מחיר ומחיר המכשיר ייקבע לפי ההצעה הזולה ביותר.

גובה ההשתתפות העצמית הינו 10% מהסכום שאותו קבע משרד הבריאות.

מי זכאי?

 • אדם שצריך מכשיר ניידות עקב מגבלות קבועה אך מתגורר בקהילה ולא במסגרת שיקומית או סיעודית.
 • תושבים עם נכות קבועה המאושפזים במוסדות סיעודיים, בתי חולים ומוסדות של משרד הרווחה, זכאים למכשירי הליכה ותותבת גפיים בלבד (הניתנים באמצעות מכון לואיס) וכן למערכות תקשורת תומכת וחלופית.
 • ניצולי שואה שלא הוכרו ככאלה במשרד האוצר

מי לא זכאי?

אדם המשתייך לאחת הקבוצות הבאות אינו זכאי לסיוע במימון מכשיר ניידות

 • תושבים שאינם עם נכות קבועה ואינם זקוקים למכשירים לצמיתות.
 • תושבים הזכאים לשירותי בריאות מגורמים אחרים: נכי צה"ל ומשרד הביטחון, נפגעי פעולות איבה, נפגעי תאונות עבודה, ונפגעי פעולות הנאצים (שימו לב: ניצולי שואה שלא הוכרו ככאלה יהיו זכאים לקבל מימון ממשרד הבריאות).
 • נכים השוהים במוסדות שבאחריות משרד הרווחה.
 • נפגעי תאונות דרכים: נפגעי תאונות דרכים מבוטחים לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים. עם זאת, החל מיום 17.5.2012 נפגעי תאונות דרכים יוכלו לקבל מכשירי שיקום וניידות ממשרד הבריאות, לאחר סיום הליך משפטי בעניינם מול חברת הביטוח.

למי מגיע פטור מתשלום השתתפות עצמית

תושבים העומדים בקריטריונים שלהלן זכאים לפטור מהשתתפות עצמית (לפי נוהל אישור מכשירי שיקום וניידות):

 • מקבלי גמלת זקנה המקבלים בנוסף השלמת הכנסה.
 • מקבלי גמלת שאירים המקבלים בנוסף השלמת הכנסה
 • מקבלי גמלת נכות מלאה (לא כולל מי שאינו זכאי לתוספת בת זוג בשל הכנסות)
 • מקבלי גמלת השלמת הכנסה
 • עקרות בית המקבלות קצבת נכות כללית
 • חסידי אומות העולם
 • ילדים ונוער עד גיל 18 – פטורים מהשתתפות עצמית רק לגבי מכשירי ניידות.
 • מבקשים אשר ההכנסות נטו של משפחתם אינן עולות על גובה קצבת זקנה עם השלמת הכנסה, המשולמת לפי הרכב משפחה.

הכנסה נטו – לאחר ניכויים למס הכנסה, ביטוח לאומי, ביטוח בריאות, פנסיה וועד עובדים.

מה הם מכשירי ניידות?

לפי התוספת השלישית לחוק ביטוח בריאות ממלכתי ברשימת מכשירי ניידות נכללים:

 •  כסאות גלגלים ידניים
 •   טיולונים
 •  כסאות טיולון (BUGGY)
 •  כסאות גלגלים ממונעים
 • כסאות גלגלים לשירותים
 • כריות מיוחדות לכסאות גלגלים
 • אינסרטים (מערכות ישיבה) לכיסאות גלגלים
 •  מיטות פאולר מלא + HI-LOW הידראוליות וחשמליות
 • מזרוני אויר חשמליים (סטנדרטיים) למניעת פצעי לחץ
 • מנופים ביתיים חשמליים והידראוליים
 • הליכונים סטנדרטי ואחורי
 • רולטורים
 • מקלות הליכה
 • קביים קנדיות
 • זחלילים/מעלי מדרגות ניידים – במקרים חריגים
 • עמידונים לילדים ונוער עד גיל 21.

כיצד מממשים את הזכות?

בתחילה יש לפנות לרופא המשפחה בקופת החולים. ילדים הלומדים במסגרות לחינוך מיוחד  יכולים לפנות באמצעות המסגרת החינוכית.

הפניה תעבור רופא המשפחה או רופא מומחה אחר לפיזיותרפיסט או מרפא בעיסוק, בעלי תעודת הרשאה להמליץ, לצורך בדיקת הזכאות להשתתפות במימון המכשיר.

בקופת החולים יונחה הפונה על ידי גורמים מקצועיים על המשך התהליך והמסמכים שזקוק להם על מנת להגיש את הבקשה למשרד הבריאות.

המסמכים הנדרשים:

 דו״ח רפואי חתום על ידי אחות ורופא.

המלצה של פיזיותרפיסט ו/או מרפא בעיסוק של קופ״ח המבטחת.

דו״ח סוציאלי חתום על ידי עו״ס

תצלום ת.ז

פרטי חשבון הבנק למי שאושרה רכישה עצמית – יש להביא תשלום שיק.

הגשת המסמכים יכולה להתבצע על ידי הפונה או דרך קופת החולים ללשכות הבריאות. את הבקשה מגישים לרכזת המכשירים במחלקה למחלות ממושכות ושיקום בלשכת הבריאות הקרובה.

לאחר הגשת המסמכים בדואר או בפקס תדון הועדה המקומית בבקשה והחלטתה תשלח במכתב לפונה.

אם הבקשה דנה במימון מכשירים מורכבים כגון: מיטה עם מנגנון חשמלי, כסא גלגלים ממונע, מנוע עזר לכסא גלגלים ידני, מנוף עם הפעלה חשמלית וזחליל. היא מועברת לדיון בוועדה המחוזית.

תהליך ערעור

היה והבקשה לסיוע נדחתה, ניתן לערער תוך 30 יום מקבלת התשובה ממשרד הבריאות והערעור יופנה לוועדת חריגים באמצעות לשכת הבריאות.

סיוע בתיקון מכשירי ניידות ממונעים

 • משרד הבריאות משתתף ב 90% מעלות התיקון של מכשירי ניידות ממונעים כאשר השתתפות הנכה היא 10%.
 • נכים המקבלים קצבאות פטורים מהשתתפות במימון התיקון.
 • נכה המקשה לממן את התיקון יפנה לעובדת סוציאלית בלשכת הבריאות.
 • לתיקון המכשיר יש לפנות לרכזת הכוונה במחלקה למחלות ממושכות ושיקום בלשכת הבריאות המקומית.

החזרת מכשירים בתום השימוש

המכשירים הרשומים מטה יוחזרו ללשכת הבריאות עם סיום השימוש בהם:

 • כיסאות גלגלים ידניים (על כל סוגיהם)
 • כיסאות גלגלים לשירותים
 • כיסאות גלגלים ממונעים
 • כיסאות גלגלים עם מנועי עזר
 • טיולונים
 • מיטות
 • מנופים
 • זחלילים/ מעלי מדרגות ניידים
 • הליכונים מיוחדים (רולטורים)

כאשר מקבלים את המכשיר על מקבל המכשיר וערב נוסף לחתום על טופס התחייבות ושטר חוב בעת הקבלה המבטיחים החזרת המכשיר בתום השימוש בו.

אישור למימון המכשיר בתוקף לחצי שנה בלבד.

תפריט נגישות