סיוע במימון מכשירי שיקום

סיוע במימון מכשירי שיקום, ניידות והליכה מתבצע על ידי משרד הבריאות.

מאמר זה עוסק במימון מכשירי שיקום.

לפירוט בנושאים מכשירי ניידות והליכה תוכלו למצוא כאן.
מכשירי ניידות – לחצו על הקישור סיוע במימון מכשירי ניידות
מכשירי הליכה – לחצו על הקישור סיוע במימון מכשירי הליכה

מה הם מכשירי השיקום שניתן לקבל מימון עבורם?

 • מכשירי שמיעה ומכשירי אפ אם. לילדים ונוער עד גיל 18.
 • תותבות עיניים – לכל הגילאים. משנת 2012 מתאפשר מימון גם
  לתותבות סקלראליות.- מימון מלא, אין צורך בהשתתפות עצמית.
 • *מכשירי עזר לראייה -משקפיים טלסקופיות ומיקרוסקופיות.
 • עדשות מגע לראייה לילדים ונוער עד גיל 18, למצבים בהם המשקפיים אינם עוזרים.
 • תותבות פנים – אף/אוזן/אורביטלית.
 • תותבות שד – אחת לשנתיים. אין צורך בהשתתפות עצמית.
 • חזיה לתותבת שד -ההשתתפות ניתנת פעם אחת.
   (ללא השתתפות עצמית, משרד הבריאות מממן את מלוא העלות)
 • מכשירי תקשורת תומכת וחלופית
 • פרטים נוספים בנוהל משרד הבריאות תמצאו כאן: אישור מכשירי שיקום וניידות 

פירוט גובה ההשתתפות ברכישת המכשיר השיקום

גובה השתתפות המשרד הוא 75% מהמחיר שנקבע בהתאם לסוג המכשיר,
לפי חלוקה לקבוצות:

 • מכשירים שנקבע להם סכום מירבי ולא המחיר המלא של המכשיר.
 • מכשירים שיש לבדוק עבורם שלוש הצעות מחיר. המחיר ייקבע לפי הצעת
  המחיר הנמוכה ביותר.
 • ההשתתפות העצמית הנה 25% מהסכום שקבע משרד הבריאות. מלבד
  המקרים בהם משרד הבריאות שישנו פטור.

מכשירי תקשורת תומכת לאנשים עם מוגבלויות- לחצו
על הקישור: מכשירי תקשורת תומכת לאנשים עם מוגבלויות

?מי זכאי

 • אדם המתגורר בקהילה, בעל מוגבלות קבועה הזקוק למכשיר שיקום.
 • מי ששוהה במסגרת חוץ ביתית של משרד הרווחה (לפי קביעת בג"ץ
  המדינה אחראית למימון מכשיר השיקום)
 • קטינים חסרי מעמד המבוטחים בביטוח רפואי לילדים שאינם תושבים זכאים
  לסיוע כפי שהוא ניתן לקטינים בעלי תושבות.
 • ככלל, נפגעי תאונות דרכים זכאים כיום לקבל מכשירי שיקום וניידות ממשרד
  הבריאות לאחר סיום התהליך המשפטי בעניינם מול חברת הביטוח. ובתנאי
  שפסק הדין שנקבע אינו כולל פיצויים עבור המכשירים גם לעתיד
  ואינו מונע ממשרד הבריאות להיפרע מחברת הביטוח. עד למתן ההחלטה
  המשפטית, חברת הביטוח אחראית לאספקה או למימון של המכשירים הנחוצים.

מי אינו זכאי?

אדם המשתייך לאחת מהקבוצות הבאות אינו זכאי לקבל מימון למכשיר ניידות:

 • נפגע תאונת עבודה
 • נפגע פעולת איבה
 • נפגע צה״ל
 • ניצולי שואה המקבלים תגמול ממשרד האוצר
 • נכי המלחמה בנאצים
 • ניצולי שואה המקבלים קצבה ליוצאי מחנות וגטאות משרד האוצר
 • מאושפז בבית חולים כולל מוסדות סיעודיים

סיוע במימון מכשירי שיקום

פטור מתשלום השתתפות עצמית

האנשים המשתייכים לקבוצות הבאות פטורים מתשלום השתתפות עצמית (יש להציג אישורים מתאימים על הקצבה):

 • מקבלי תוספת השלמת הכנסה לקצבת זקנה
 • מקבלי תוספת השלמת הכנסה לקצבת שארים
 • מקבלי קצבת נכות מלאה הכוללת תוספת משפחה
 • עקרות בית המקבלות קצבת נכות כללית*
 • מקבלי גמלת הבטחת הכנסה
 • משפחה אשר הנטו שלה לאחר ניכויים למס הכנסה, ביטוח לאומי, פנסיה,
  ביטוח בריאות וועד עובדים ( אינה עולה על סכום
  גמלת זקנה עם תוספת השלמת הכנסה.
 • מי שמתקשה לממן את חלקו יכול לפנות לעו״ס בלשכת הבריאות
  עם אישורי הכנסה של שני בני הזוג – תלוש שכר/פנסיה/קצבה, שומת
  מס לעצמאים ומסמכים אחרים רלוונטיים.

העו״ס רשאי/ת להגדיל את ההשתתפות עד ל:90% מעלות המכשיר במקרים הבאים:

 • אם באותה השנה רכשה המשפחה מכשיר נוסף. 
 • במשפחה ישנם אנשים נוספים הזכאים למימון מכשיר באותה השנה. 
 • למבקש היו הוצאות נוספות הקשורות לנכותו ולא קיבל עבורן סיוע מגורם אחר.
 • המשפחה מממנת שהות לילד או בן משפחה מדרגה ראשונה במוסד.

תהליך מימוש הזכות

כדי לממש את הזכות לסיוע במימון מכשיר שיקום יש לפנות לרופא הרלוונטי בקופת החולים לשם קבלת המלצה.
הגשת המסמכים ללשכות הבריאות יכולה להיעשות על יד קופת החולים
או באופן עצמאי על ידי הפונה או נציג מטעמו.
את הבקשה יש להגיש לרכישת המכשירים במחלקה למחלות ממושכות
ושיקום בלשכת הבריאות הקרובה
.ניתן להגיש את המסמכים הבאים במחלקה, בדואר או בפקס

יש להגיש את הבקשה יחד עם המסמכים הבאים:

המלצה מרופא רלוונטי: 

 • עבור מכשירי שמיעה – הפניית רופא אא״ג והמלצת קלינאית תקשורת בצירוף בדיקה אודיולוגית.
 • מכשירי עזר לראייה-כולל תותבות עיניים– המלצה מרופא עיניים.
 • תותבות שד – המלצה מרופא משפחה/ אונקולוג/ כירורג/ רופא פנימי.
 • תצלום תעודת זהות.

לאחר הגשת הבקשה

 • ועדה מקומית תדון בבקשה והחלטת הוועדה תישלח במכתב לפונה בין אם זה אישור או דחייה.
 • המשך התהליך יפורט במכתב האישור שישלח. 

מי שקיבל אישור זכאות לרכישה עצמית יעביר ללשכת הבריאות את
המסמכים הבאים לצורך קבלת החזר כספי:

 • אישור הזכאות.
 • טופס אישור קבלת המכשיר – חתום.
 • חשבונית וקבלה – מקוריים.
 • פרטי חשבון הבנק לצורך העברה בנקאית של ההחזר הכספי- שליחת צילום צ'ק מבוטל.

ערעור

 • מי שבקשתו נדחתה רשאי לערער על החלטת הוועדה.
 • הערעור יוגש בכתב באמצעות לשכת הבריאות.
 • הדיון בוועדת ערר ייעשה תוך 30 ימים מתאריך קבלת הערעור והטיפול בו בלשכת הבריאות.

חשוב לדעת – האישור למימון המכשיר יהיה בתוקף למשך חצי שנה.

 

תפריט נגישות