סיוע בשכר דירה למקבלי קיצבת זיקנה לנכה

סיוע בשכר דירה למקבלי קיצבת זיקנה לנכה

מיהם האנשים הזכאים לקבלת סיוע זה?

מקבלי קיצבת זיקנה לנכה הם אנשים שקיבלו קצבת נכות כללית וכל זאת לפני שהגיעו לגיל הפרישה שלהם, בין אם הם גברים או נשים.

קיצבת נכות כללית משולמת על ידי המדינה לנכים אשר עקב המגבלה או הנכות שלהם, אינם מסוגלים עוד לעבוד על מנת להשתכר למחייתם. גם כיום, מעודדת המדינה מקבלי קיצבה זו לצאת לעבודה ולא להסתמך רק על קיצבה זו.
כיום, נכון לשנת 2013, שיעור הקיצבה המלא עומד על 2299 ₪ בלבד.

שיעורי קיצבת זיקנה לנכה, מעודכנים בהתאם לשיעור קיצבת הנכות שנקבע על ידי המוסד לביטוח לאומי. קיצבה זו ניתנת למי שזכאי לקצבת נכות כללית ורק לאחר שהגיע לגיל פרישה. כאן במקום קצבת נכות כללית, מקבל הנכה קיצבת זיקנה לנכה, המותאמת להם על פי הסכומים אותם קיבלו עוד בטרם הגיעם לגיל הפרישה.

מקבלי קיצבת זיקנה לנכה יכולים לקבל סיוע גם עבור תשלום של שכר הדירה שלהם בשוק הפרטי.

הקריטריונים שעל פיהם נקבע גובה הסיוע למקבלי הקיצבה

גובה שכר הדירה אותו יקבל נכה בעל קצבת זקנה משתנה על פי מספר קריטריונים ופרמטרים כגון: מיקומה של הדירה- באיזו עיר ממוקמת הדירה.
גודלה של הדירה- מהו שטחה הכולל של הדירה המיועדת לנכה.
כל אלה נמדדים על פי קריטריונים שנקבעו בחוק, ואינם מזכים את הנכה הזכאי לסיוע בשכר הדירה, בסיוע נוסף או בהטבות נוספות.

כיצד ניתן לקבל את הסיוע בפועל

יש מספר שלבים שחשוב מאוד להכיר אותם עוד לפני שמתחילים בתהליך על מנת שלא להסתבך או להסתרבל, וכאן נציג אותם לפי הסדר:

נכים מקבלי קצבת זיקנה זכאים בהחלט לסיוע בשכר דירה.
אך בטרם יקבלו סיוע זה עליהם לבצע את הפעולות הבאות:

1. להוציא תעודת זכאות לסיוע בשכר דירה, המהווה תנאי ראשוני וברור לשם קבלת הסיוע מהמדינה.
2. הנפקת התעודה עולה 95 ₪
3. תוקפה של תעודת הזכאות הוא עד שנה מיום הגשת הבקשה עבורה.

איפה מוציאים תעודת זכאות?
תעודת זכאות לסיוע בשכר דירה ניתן להנפיק אצל אחת מהחברות שמעניקות שירותים לכל מי שמבקש סיוע בשכר דירה חברות אלה נמצאות תחת ביקורת ומעקב צמוד בהתאם להנחיותיו של משרד הבינוי והשיכון

תפקידן של החברות המעניקות שירותים למבקשי סיוע בדיור:

* מוציאות תעודת זכאות לדיור הציבורי עבור הנכה
* מגישות את הבקשה לדיור ציבורי עבור הנכה המבקש
* מקבלות את ההצעה לדירה בדיור הציבורי עבור הנכה.

ואלה הן החברות:
חברת עמידר  טלפון:  *6266
חברת מ.ג.ע.ר  טלפון:  1-599-500-301
חברת מתן-חן:  טלפון 1-599-563-007

מסמכים וטפסים שיש להכין ולצרף לבקשה לסיוע

 • צילום של תעודת זהות+ ספח ותעודות זהות של ילדים עד גיל 21 המתגוררים בבית
 • חוזה שכירות תקני שאינו חתום על ידי קרובי משפחה מדרגה ראשונה
 • מסמך רשמי מהבנק הכולל את מס חשבון מס סניף ומס בנק (תצלום של שיק)
 • אישור מס' חודשי שירות חובה בצה"ל, שירות לאומי, או שירות אזרחי של שני בני הזוג המבקשים.  האישור יתקבל מקצין העיר ויכלול:
  שם, מספר אישי, מס חודשי שרות, ופירוט תקופת השירות בשנים ימים וחודשים. במידה ועשה שירות לאומי יש להביא אישור על שירות לאומי מאחד מהגופים הבאים:  משרד הביטחון, בת עמי, משרד החינוך, המרכז הרפואי שערי צדק, עמינדב,עירית ירושלים, האגודה להתנדבות בעם ישראל, האגודה להתנדבות בישראל.
 • אם יש למגיש הבקשה אחים או אחיות (כולל אחים חורגים)
  עליו לצרף את אחד מהמסמכים הבאים:

  * צילום תעודות הזהות של כל האחים והאחיות כולל שמם מס זהותם וכתובתם
  * צילום תעודת הזהות של האב או האם בו רשומים כל האחים והאחיות.
  * תצהיר שמכיל את כל הפרטים של האחים או האחיות של מגיש הבקשה.
 • אם אחד מהאחים של מגיש הבקשה נפטר יש לצרף בנוסף לכל הנ"ל גם את אחד מהמסמכים הבאים:
  * תעודת פטירה של שנפטר
  * תמצית מרשם האוכלוסין של האח שנפטר
  * אם אין בנמצא או אין אפשרות להשיג את אחד מהמסמכים הנ"ל,
    יש למלא את כל הפרטים בתצהיר על פרטי אחיות וגם פרטי האחים
    של מגיש הבקשה.
 • כעת יש למלא טופס בקשת סיוע בדיור, במשרדי החברה, אליה פנה דורש הסיוע, ולהכין תשלום על סך 95 ₪ .
  כעת החברה דואגת לבצע את כל ההליכים הביורוקרטיים, שבסיומם מנפיק משרד הבינוי והשיכון תעודת זכאות, שתועבר על ידי החברה אליה פנה מבקש הסיוע ותעביר אותה אליו.
 • הטופס האחרון אותו צריך הזכאי למלא הוא כתב התחייבות אל מול החברה שסייעה לו, ולאחר מכן יוכל לקבל את הסיוע הראשון.

מקרים המצריכים צירופם והצגתם של מסמכים נוספים

 • נכים: מקבלי קצבת נכות נדרשים להציג אישור מהמוסד לביטוח לאומי על קבלת הקצבה בחודש הקודם, וכן פירוט אישור הנכות והבהרה לגבי:

  סוג הנכות, סוג הגמלה אותה מקבל הנכה, אחוזי הנכות, מהי דרגת אי-כושר ההשתכרות של הנכה וכמובן גובה הקצבה המשולמת ותאריך תחילת התשלום הראשון.

 • נכי המלחמה בנאצים: אלה נדרשים לצרף אישור ממשרד האוצר שהם אכן מקבלים ממנו קצבה.

ערעורים על גובה הזכאות לסיוע בשכר הדירה

לעיתים ישנם מחלוקות באשר לגובהה של הזכאות לסיוע ולכן תמיד קיימת האפשרות לערער על ההחלטה של משרד הבינוי והשיכון.

על מה ניתן לערער?
1. על גובה הזכאות של הנכה לסיוע בשכר דירה.
2. על דחיית זכאותו של נכה לקבלת סיוע בשכר דירה.

למי פונים?
ישנן שתי וועדות ערעורים של משרד הבינוי והשיכון, וכל ערעור מועבר לוועדה המתאימה.

1. וועדת חריגים עליונה– וועדה זו מטפלת במקרים הדורשים סיוע חריג, מעבר לזה שהוגדר בחוק והינו מהכללים.

2. הוועדה הציבורית לערעורים– וועדה זו דנה בערעורים שהוגשו על החלטות של הוועדה העליונה.

ערעור שנדחה על ידי הוועדה הציבורית, משמעותו כי מגיש הערעור אינו רשאי להגיש ערעור נוסף, אלא רק לאחר שחלפו 12 חודשים מיום דחיית ערעורו.

כיצד מגישים את הערעור?
כדאי מאוד להגיש את הערעור באמצעות החברה שטיפלה במערער מגיש הבקשה שנדחתה, תוך צירופם של מסמכים שמחזקים ותומכים בבקשתו של הנכה לקבלתה וקביעתה של זכאות חריגה עבורו.

אילו מסמכים יש לצרף?

1. מכתב בקשה מפורט ומנומק היטב המסביר את טענותיו של המערער.
2. פירוט תדפיסי חשבון בחצי השנה האחרונה ואישור הכנסה לתקופה זו.
3. דו"ח סוציאלי הנוגע לתפקודה של המשפחה, לכל אלה המטופלים בשירותי הרווחה.
4. אישורים רפואיים שיכולים לסייע, לתמוך ואף לחזק את טענות הערעור .

נתונים חשובים שכדאי מאוד לזכור

קביעת הזכאות לסיוע בשכר דירה יכולה להתארך עקב בדיקות ואמותים שעורך משרד הבינוי והשיכון.

לקבלת סיוע בשכר דירה בשוק הפרטי אפשר לפנות לכל אחד מסניפי החברות שמספקות את השירותים הללו. מן הראוי לציין פה כי גם אם נרשם אדם בסניף מסוים, אין הוא חייב להשלים זאת דווקא בסניף הספציפי בו החל את התהליך.

לפני שאתם בכלל מתחילים את התהליך עם אחת החברות המסייעות, כדאי מאוד שתבדקו היטב אם תעודת הזכאות שלכם בתוקף, ומהו גובה הסיוע המעודכן בחוק אותו אתם תקבלו.

נזכיר כי תעודת הזכאות תקפה לשישה חודשים עבור נכים שנקבע להם אי כושר השתכרות זמנית, ושלושה חודשים בלבד, לאלה המקבלים קצבאות הבטחת הכנסה ומזונות.

אם במהלך השנה  שבה תעודת הזכאות בתוקף, חלו שינויים בנושאים כמו: הכנסה, תעסוקה, בעלות על דירות, או שינוי במצב האישי יש לדווח על כך.

על מנת לקבל סיוע מתמשך לאחר שמסתיימת לה תקופת הזכאות, כדאי מאוד לחדש את ההרשמה. המשמעות היא שלפני שנגמר תוקפה של תעודת הזכאות שלכם, כדאי מאוד להציג בפני אחת החברות שמסייעות ומטפלות בכם את כל המסמכים והאישורים העדכניים, או אפילו לפנות לחברה אחרת- תלוי במידת שביעות רצונכם מהחברה שטיפלה בכם בעבר.

פרטים נוספים ניתן לקבל באתר משרד הבינוי והשיכון

זכאויות נוספות:

הנחה בחשבון החשמל
הטבה בחשבון המים
ביטוח דמי בריאות בסכום מינימלי
הנחות בקופ"ח
הנחה בתשלום הטלפון לבזק
מענק חימום
הנחה בארנונה

תפריט נגישות