ערעורים על גובה הזכאות לסיוע בשכר דירה

ערעורים על גובה הזכאות לסיוע בשכר דירה

משרד השיכון אינו מבחין בין סוגי מוגבלות, למשל (עיוורון או פיגור שכלי) למעט הבחנה בין נכים בלי כסאות גלגלים לנכים עם כסאות גלגלים, וגם הבחנה זאת אינה מתייחסת לסיוע בשכר דירה האמור בדף זה.

משרד השיכון מתייחס אך ורק לשיעור אי-כושר ההשתכרות בגינה ניתנת קצבת הנכות החודשית, והאם היא זמנית או קבועה. הזכאים ברשימה מטה הם בני 18 ומעלה המקבלים קצבת נכות בגין אי-כושר השתכרות בשיעור של 75% זמנית או קבועה, אלו הם הזכאים:

  1. נכה יחיד – סכום הסיוע הוא 650 ש"ח.
  2. נכה יחיד עם ילד – סכום הסיוע הוא 1170 ש"ח.
  3. זוג נכים ללא ילדים – סכום הסיוע הוא 950 ש"ח.
  4. זוג נכים עם ילדים – סכום הסיוע הוא 1170 ש"ח.
  5. משפחה עם ילדים או בלי ילדים  שאחד מבני הזוג מקבל קצבת נכות בגין אי-כושר השתכרות של 75% לפחות והקצבה כוללת תוספת בגין בן הזוג. שימו לב משרד השיכון עורך חקירה, על מנת לבדוק את הכנסות בן הזוג האחר. אם קצבת הנכה כוללת תוספת בגין בן הזוג לא תעשה חקירה.
  6. נכה שהפך לקשיש – על פי הכללים במוסד לביטוח לאומי זכאים שקיבלו קצבאות נכות והפכו לקשישים, מקבלים קצבת זקנה שאינה כוללת השלמת הכנסה. יחד עם זאת, זכאים אלה הם בגדר מתקיימים מקצבאות קיום, אם באישור שלהם רשום "קצבת נכות כללית" שולמה לך, בתכוף לפני מועד זכאותך לקצבת זקנה" קשישים אלו ידרשו להמציא אישורים רק פעם אחת. אותם האישורים ישמשו את הבנק בכל הרשמה נוספת או חידוש הרשמה.

ערעורים על גובה הזכאות לסיוע בשכר דירה

קיימות שלוש וועדות אליהם ניתן לפנות לערעור:
1. הוועדה הציבורית לערעורים
2. הוועדה הבין מחוזית
3. וועדת האכלוס העליונה

במידה וברצונכם להגיש את הערעור, כל שעליכם לעשות הוא להגיש אותו לאחת

מהוועדות, באמצעות סניף הבנק למשכנתאות בו בחרתם ושמטפל בעניינכם.

לעיתים ישנם מחלוקות באשר לגובהה של הזכאות לסיוע ולכן תמיד קיימת האפשרות לערער על ההחלטה של משרד הבינוי והשיכון.

על מה ניתן לערער?

1. על גובה הזכאות של הנכה לסיוע בשכר דירה.

2. על דחיית זכאותו של נכה לקבלת סיוע בשכר דירה.

למי פונים?

ישנן שתי וועדות ערעורים של משרד הבינוי והשיכון, וכל ערעור מועבר לוועדה המתאימה.
1. וועדת חריגים עליונה– וועדה זו מטפלת במקרים הדורשים סיוע חריג, מעבר לזה שהוגדר בחוק והינו ורג מהכללים.

2. הוועדה הציבורית לערעורים– וועדה זו דנה בערעורים שהוגשו על החלטות של הוועדה העליונה.

ערעור שנדחה על ידי הוועדה הציבורית, משמעותו כי מגיש הערעור אינו רשאי להגיש ערעור נוסף, אלא רק לאחר שחלפו 12 חודשים מיום דחיית ערעורו.

כיצד מגישים את הערעור?


כדאי מאוד להגיש את הערעור באמצעות החברה שטיפלה במערער מגיש הבקשה שנדחתה, תוך צירופם של מסמכים שמחזקים ותומכים בבקשתו של הנכה לקבלתה וקביעתה של זכאות חריגה עבורו.

אילו מסמכים יש לצרף?

1. מכתב בקשה מפורט ומנומק היטב המסביר את טענותיו של המערער.
2. פירוט תדפיסי חשבון בחצי השנה האחרונה ואישור הכנסה לתקופה זו.
3. דו"ח סוציאלי הנוגע לתפקודה של המשפחה, לכל אלה המטופלים בשירותי הרווחה.
4. אישורים רפואיים שיכולים לסייע, לתמוך ואף לחזק את טענות הערעור .

תפריט נגישות