ערעור בגין החלטות המוסד לביטוח לאומי – בתי דין אזוריים לעבודה

ערעור בגין החלטות המוסד לביטוח לאומי – בתי דין אזוריים לעבודה

יש באפשרותך לפנות לבית הדין לעבודה ולהגיש ערעור על ההחלטה של הביטוח הלאומי.

אם ובמידה והחלטת להגיש ערעור בגין החלטות המוסד לביטוח לאומי, יש באפשרותך לבקש סיוע משפטי חינם מהלשכות לסיוע משפטי של משרד המשפטים.

בתי הדין האזוריים לעבודה

את הערעור יש באפשרותך להגיש לבית הדין האזורי בתוך 12 חודשים מיום שבו נמסרה לך החלטת הביטוח הלאומי.

שים לב!! ערעור בנושא דמי מזונות יש להגיש בתוך 6 חודשים מיום קבלת ההחלטה.

הפרוצדורה וסדרי הדין בערעור

מה שחשוב בהליך הטכני של הגשת הערעור הינו ערכאת הערעור אליה יש לפנות, מועדי הגשת הערעור והגשת ההעתקים.

בתי הדין לעבודה כוללים את ערכאת בית הדין האזורי ואת בית הדין הארצי, המתפקד כערכאת ערעור של בית הדין האזורי. ערכאת בית הדין האזורי מונה חמישה בתי דין אזוריים הפזורים ברחבי הארץ, ועל פסקי הדין המתקבלים בהם ניתן להגיש ערעור בבית הדין הארצי לעבודה.

על פסיקותיו של בית הדין הארצי לא ניתן לערער, אך כן ניתן להגיש עתירה לבית הדין הגבוה לצדק אשר יתערב בפסיקה רק במקרים חריגים ובשני תנאים מצטברים בלבד: במקרה שבהכרעת בית הדין הארצי נמצאה טעות משפטית וכאשר הצדק מחייב התערבות של בג"צ.

בנוסף, מחויב בית המשפט העליון לבדוק האם לערעור יש חשיבות ציבורית הנוגעת לכלל וחורגת מעבר לעניינו הפרטי של העותר.

ערעור בגין החלטות המוסד לביטוח לאומי – בתי דין אזוריים לעבודה

עיר

כתובת

מיקוד

טלפון

ירושלים

רח' בית הדפוס 20

97300

6546444 (02)

תל אביב

רחוב הרב יצחק ניסנבויים 7

66532

5128222 (03)

חיפה

רח' פליים 12, היכל המשפט

33095

8698000 (04)

נצרת עילית/נוף הגליל

קריית יצחק רבין, היכל המשפט

16000

6087777 (04)

באר שבע

רח' התקווה 5, היכל המשפט

84102

6470444 (08)

בית הדין הארצי לעבודה

על החלטה של בית הדין האזורי אפשר לערער לפני בית הדין הארצי לעבודה בירושלים.
כתובת: רחוב קרן היסוד 20, ירושלים
טלפון: 077-270-3333 או 3852*

 

לפרטים ומידע נוסף בנושא השאירו פרטים ואנו בMYINSPIRE נחזור אליכם בהקדם האפשרי

תפריט נגישות