ערעור במקרה של אי סיוע בשכר דירה לנפגעי נפש

ערעור במקרה של אי סיוע בשכר דירה לנפגעי נפש- במקרה ונדחתה הבקשה לסיוע בשכר דירה לנפגעי נפש ,יכול כל אדם שחש כי בקשתו נדחתה מסיבה שאינה מוצדקת לערער על החלטתה של הוועדה, על מנת לקבל את הסיוע. את הערעור  ניתן להגיש בפני אחת מוועדות הערעורים של משרד הבינוי והשיכון.

מדינת ישראל באמצעות משרד הבינוי והשיכון מסייעת לקבוצות של אנשים לשכור דירה ובכללן אנשים עם מוגבלות באמצעות חברות משכנות כמו עמידר או עמיגור, אבל גם באמצעות השכרת דירה בשוק החופשי.

 אלו נכים זכאים לסיוע בשכר דירה?

משרד השיכון אינו מבחין בין סוגי מוגבלות, למשל (עיוורון או פיגור שכלי) למעט הבחנה בין נכים בלי כסאות גלגלים לנכים עם כסאות גלגלים, וגם הבחנה זאת אינה מתייחסת לסיוע בשכר דירה האמור בדף זה.

משרד השיכון מתייחס אך ורק לשיעור אי-כושר ההשתכרות בגינה ניתנת קצבת הנכות החודשית, והאם היא זמנית או קבועה. הזכאים ברשימה מטה הם בני 18 ומעלה המקבלים קצבת נכות בגין אי-כושר השתכרות בשיעור של 75% זמנית או קבועה, אלו הם הזכאים:

  1. נכה יחיד – סכום הסיוע הוא 650 ש"ח.
  2. נכה יחיד עם ילד – סכום הסיוע הוא 1170 ש"ח.
  3. זוג נכים ללא ילדים – סכום הסיוע הוא 950 ש"ח.
  4. זוג נכים עם ילדים – סכום הסיוע הוא 1170 ש"ח.
  5. משפחה עם ילדים או בלי ילדים  שאחד מבני הזוג מקבל קצבת נכות בגין אי-כושר השתכרות של 75% לפחות והקצבה כוללת תוספת בגין בן הזוג. שימו לב משרד השיכון עורך חקירה, על מנת לבדוק את הכנסות בן הזוג האחר. אם קצבת הנכה כוללת תוספת בגין בן הזוג לא תעשה חקירה.
  6. נכה שהפך לקשיש – על פי הכללים במוסד לביטוח לאומי זכאים שקיבלו קצבאות נכות והפכו לקשישים, מקבלים קצבת זקנה שאינה כוללת השלמת הכנסה. יחד עם זאת, זכאים אלה הם בגדר מתקיימים מקצבאות קיום, אם באישור שלהם רשום "קצבת נכות כללית" שולמה לך, בתכוף לפני מועד זכאותך לקצבת זקנה" קשישים אלו ידרשו להמציא אישורים רק פעם אחת. אותם האישורים ישמשו את הבנק בכל הרשמה נוספת או חידוש הרשמה.

קיימות שלוש וועדות אליהם ניתן לפנות לערעור:
1. הוועדה הציבורית לערעורים
2. הוועדה הבין מחוזית
3. וועדת האכלוס העליונה

במידה וברצונכם להגיש את הערעור, כל שעליכם לעשות הוא להגיש אותו לאחת

מהוועדות, באמצעות סניף הבנק למשכנתאות בו בחרתם ושמטפל בעניינכם.

פרטים נוספים על הוועדות תפקידן, הרכבן ועוד, ניתן לקבל בלחיצה על הלינק הבא.

רוצים לדעת יותר על זכויות של נפגעי נפש?

הנכם מוזמנים להיכנס לאתר של עמותת אנוש, שהיא העמותה הישראלית לבריאות הנפש.
באתר זה תוכלו לקבל מידע נוסף על שירותי העמותה, זכויות נפגעי הנפש, פעילויות שמקיימת העמותה,

קבוצות התמיכה, מאמרים ומחקרים ועוד מגוון נושאים.

תפריט נגישות