ערעור על החלטה

ערעור על החלטה

ערעור לוועדת העררים עבור ילד נכה, ניתן להגיש במקרים המפורטים להלן:

  • במקרה בו לא אושרה גמלה.
  • במקרה בו אושרה גמלה חלקית.
  • במקרה בו אושרה גמלה לתקופה זמנית.
  • במקרה בו לא אושר תשלום רטרואקטיבי עבור התקופה המרבית.

את הערר המנומק בכתב יש להגיש לידי פקיד התביעות בסניף הקרוב למקום המגורים. זאת בתוך 90 יום, ממועד קבלת מכתב ההחלטה. ועדות העררים לילד נכה נערכות בסניפים הבאים: תל אביב, ירושלים, חיפה, רמת-גן ורמלה.

החלטת ועדת העררים הינה סופית. בגין שאלות חוק או בגין תקנות בלבד, ניתן לערער על החלטת הוועדה בפני בית הדין לעבודה.

ערעור לבית הדין לעבודה ניתן להגיש במקרים בהם התביעה נדחתה עקב שאלות חוק בלבד, לדוגמא:

  • במקרה בו ההורה לא מבוטח בביטוח הלאומי.
  • במקרה בו הילד לא נמצא בישראל.
  • במקרה בו הילד מקבל הטבות בהתאם להסכם ניידות, ועדיין לא הוחזרה הלוואה עומדת.
  • במקרה בו הילד נמצא אצל משפחה אומנת או במוסד.

ערר מנומק בכתב ניתן להגיש תוך 12 חודשים ממועד קבלת מכתב ההחלטה.

יש באפשרותך להגיש בקשה עבור סיוע משפטי.

תפריט נגישות