הפיצוי הניתן לנפגעי פוליו
איך מגישים תביעה?
המסמכים שיש לצרף לתביעה
הטיפול בתביעה
מי שחלה בחו"ל במחלת פוליו
פיצוי שהינו חד-פעמי
מענק או קצבה חודשית

הפיצוי הניתן לנפגעי פוליו

מטרתו של החוק לפיצוי נפגעי פוליו, התשס"ז 2007, הינו פיצוי נפגעי הפוליו, שהינם תושבי ישראל, אשר לקו במחלת שיתוק ילדים בישראל, או אלו שחלו מחוץ לישראל, ונותחו בשל המחלה בישראל עד לתאריך 1.1.1970.

על-פי החוק, למי שהינו מוכר כנפגע פוליו, ואשר נגרמה לו נכות בעקבות המחלה, ישנה זכאות לפיצוי חד-פעמי, ובנוסף, זכאות לקצבה חודשית או למענק כתחליף לקצבה, בהתאם לאחוזי המוגבלות בניידות או בהתאם לאחוזי הנכות. לקצבה ולפיצוי, הניתנים לנפגעי פוליו, אין השפעה על יתר הקצבאות המשולמות להם.

לתשומת לבכם, מי שחלה בחו"ל נדרש להגיש תביעה לביטוח הלאומי, במשך פרק זמן מוגבל, כקבוע בחוק. ראו פירוט ב"מי שחלה בחו"ל במחלת פוליו” (לינק פנימי).

איך מגישים תביעה?

לשם קבלת פיצוי חד-פעמי, קצבה חודשית או מענק נדרשת הגשת תביעה על גבי טופס תביעה . את התביעה עליכם לשלוח באמצעות פקס או בדואר לאחד מן הסניפים האמונים על טיפול בתביעות ומפורטים להלן (סה"כ 4 סניפים):

סניף רמת-גן מטפל בסניפי הערים הבאות:, בני-ברק, רמת-גן, תל-אביב, בת ים, יפו, פתח-תקוה, נתניה, כפר-סבא, רמלה, בית שמש והרצליה.

סניף חדרה מטפל בסניפי הערים הבאות: עפולה, חדרה, טבריה, מגדל העמק, צפת, מרר, קריית שמונה, נצרת, שפרעם, נצרת עילית, עכו, כרמיאל, חיפה, קריות ונהריה.

סניף ירושלים מטפל בסניפי הערים הבאות: קריית גת, רחובות, קרית מלאכי, חולון, ראשון לציון וירושלים.

סניף באר-שבע מטפל בסניפי הערים הבאות: אשקלון, אשדוד, באר-שבע, שדרות, אילת ודימונה.

את התביעה ניתן להגיש גם בסניף הביטוח הלאומי, שקרוב למקום מגוריכם, ומשם תועבר התביעה אל הסניף המטפל.

המסמכים שיש לצרף לתביעה

מי שטרם נבדק בעבר לצורך קבלת גמלת ניידות, קצבה לשירותים מיוחדים או קצבת נכות כללית – נדרש לצרף מסמכים רפואיים לתביעה, לשם קביעת אחוזי נכות.

מי שנולד מחוץ למדינת ישראל – נדרש לצרף מסמכים, שמעידים כי חלה בישראל.

מי שחלה בחו"ל – נדרש לצרף מסמכים, שמעידים כי עבר ניתוח בישראל עד לתאריך 1.1.1970 עקב מחלת הפוליו.

הטיפול בתביעה

למטרת טיפול בתביעה, ייבחנו גם נתונים הקיימים בביטוח הלאומי בעניין מגישי תביעה עבור גמלת ניידות, קצבת נכות כללית או קצבת שירותים מיוחדים.

(אין בידי המוסד פרוטוקולים מועדות רפואיות, אשר בוצעו בעבור מס הכנסה).

הביטוח הלאומי מבצע פניות, במידת הצורך, על מנת לקבל מסמכים רפואיים מעודכנים ונוספים. בנוסף, קיימת אפשרות להזמנה עבור בדיקה בוועדה רפואית, על-פי החלטת רופא מוסמך.

הליך הגשת תביעה לאנשים שחלו במחלת פוליו בחו"ל

מי שחלו בחו"ל במחלת הפוליו, נדרשים להגשת תביעה לביטוח לאומי בהתאמה לכללים, שפורטו לעיל ובהתאם לפירוט בסעיף "מי שחלה בחו"ל במחלת פוליו" (לינק פנימי).

מי שחלה בחו"ל במחלת פוליו

החל מן ה 1 בפברואר 2012, על פי התיקון בחוק, גם נפגע פוליו שהינו תושב ישראל, אשר חלה במחלת שיתוק ילדים מחוץ למדינת ישראל, ייתכן ויקבל זכאות לפיצוי, זאת בתנאי שהניתוח שעבר בוצע בישראל בעקבות המחלה עד לתאריך 1.1.1970.

לקבלת הפיצוי יש למלא את טופס התביעה לפיצוי נפגעי פוליו התשסז 2007, ולשלוח אותו באמצעות הפקס או הדואר לסניף הקרוב למקום מגוריכם.

גם במקרה של הגשת תביעה בעבר לביטוח הלאומי, שנדחתה כיוון שמחלת הפוליו החלה בחו"ל, יש להגיש תביעה נוספת.

לתשומת לבכם:

למגישי תביעה מתאריך 2.12.2012 ועד לתאריך 1.3.2015 – ישולם הפיצוי רק החל ממועד הגשת התביעה. הגשת תביעה לאחר תאריך 1.3.2015 תידחה. לביטוח הלאומי ניתנת תקופה בת עשרה חודשים, על מנת להיערך לביצוע תשלומים בהתאם לתיקון בחוק. הודעה בדבר החלטה בעניין התביעה תשלח לתובע.

פיצוי שהינו חד-פעמי

פיצוי, שהינו חד פעמי, ישולם לנפגע לפי אחוזי המוגבלות בניידות או לפי אחוזי הנכות, אשר נקבעו לו לצמיתות.

אחוזי מוגבלות בניידות/אחוזי נכות רפואית/

הסכום לפיצוי

עד 74%

50,000 ש"ח

75% עד 94%

100,000 ש"ח

95% ומעלה

120,000 ש"ח

בהסכם בין נציגי הנכים לבין שר האוצר נקבע, כי פיצוי חד פעמי ישולם בשני תשלומים שווים. תשלום ראשון משולם בזמן אישור הקצבה. תשלום שני משולם לאחר שנה.

פיצוי זה ניתן בנוסף לקצבה חודשית או למענק (לינק פנימי).

מענק או קצבה חודשית

הקצבה החודשית

הקצבה החודשית תשולם למי אשר נקבעה לו מוגבלות בניידות או נכות רפואית בגובה של 20% ויותר.

  • למי אשר נקבעו לו מוגבלות בניידות או נכות רפואית בגובה של 100% תשולם קצבה מלאה בגובה של 4,414 ש"ח החל מתאריך 1.1.2013.
  • למי אשר נקבעו לו אחוזי מוגבלות בניידות או נכות רפואית בשיעור הנמוך מ100% – תשולם הקצבה בהתאמה לאחוזי המוגבלות בניידות או הנכות הרפואית.

מענק חד פעמי – כתחליף לקצבה חודשית

מי אשר נקבעה לו מוגבלות בניידות או נכות רפואית, שהינה נמוכה משיעור של 20%, הינו זכאי למענק חד פעמי כתחליף לקצבה, על-פי החישוב שלהלן: סכום הקצבה החודשית היחסית, אשר היתה משולמת לו במידה והיה מקבל קצבה, כפול 70.

תפריט נגישות