פיצוי שהינו חד-פעמי

פיצוי, שהינו חד פעמי, ישולם לנפגע לפי אחוזי המוגבלות בניידות או לפי אחוזי הנכות, אשר נקבעו לו לצמיתות.

אחוזי מוגבלות בניידות/אחוזי נכות רפואית

הסכום לפיצוי

עד 74%

50,000 ש"ח

75% עד 94%

100,000 ש"ח

95% ומעלה

120,000 ש"ח

בהסכם בין נציגי הנכים לבין שר האוצר נקבע, כי פיצוי חד פעמי ישולם בשני תשלומים שווים. תשלום ראשון משולם בזמן אישור הקצבה. תשלום שני משולם לאחר שנה.

פיצוי זה ניתן בנוסף לקצבה חודשית או למענק .

תפריט נגישות