פירוט תנאי הזכאות

פירוט תנאי הזכאות

המבוטח נדרש לעמוד בכל התנאים הבאים:

 1. מבוטח בביטוח הלאומי החל מגיל 18 שנה ו 90 יום ועד לגיל הפרישה, אשר נמצא בישראל.
 2. אדם המקבל קצבת נכות מן המוסד לביטוח לאומי, אשר קבע לו נכות רפואית בגובה של 60% מינימום (לעניין שירותים מיוחדים). או אדם שאינו מקבל קצבת נכות, אך המוסד לביטוח לאומי קבע לו נכות רפואית בגובה של 75% (לעניין שירותים מיוחדים), ובלבד שיענה גם על התנאים שיפורטו להלן.
 3. אדם שלא מקבל הטבות לפי הסכם ניידות, להוציא מקרים שיפורטו להלן.
 4. אדם שלא נמצא במוסד בו ניתנים שירותי שיקום, רפואה או סיעוד.

 

להלן פירוט התנאים:

 1. אדם שהינו מבוטח בביטוח הלאומי וגילו החל מ 18 שנה ו 90 יום ועד גיל פרישה, אשר נמצא בישראל.
  עבור אדם הנמצא בחו"ל, ישלם הביטוח הלאומי את הקצבה למשך שלושה חודשים, במידה וקיבל, בסמוך לנסיעה, קצבה במהלך חודשיים רצופים מינימום.במקרה של יציאה לחו"ל לשם טיפול רפואי או לצורכי עבודה, שלו או של בת/בן הזוג, מטעם מעסיק ישראלי – הביטוח הלאומי, בהתאם לשיקול דעתו, רשאי להוסיף תשלום קצבה עד 24 חודשים (החל מן חודש בו נערכה היציאה לחו"ל).
  עבור אדם הנמצא בחו"ל בשליחות המדינה, לדוגמא: מטעם משרד החוץ, תימשך קבלת הקצבה גם בסיומם של 24 חודשים, ללא הגבלה, ובהתאמה לקריטריונים אשר נקבעו.

 

 1. אדם המקבל קצבת נכות מן הביטוח הלאומי, ואשר הביטוח הלאומי קבע לו נכות רפואית בשיעור של 60% מינימום; או אדם שאינו מקבל קצבת נכות, אך המוסד לביטוח לאומי קבע לו נכות רפואית בגובה של 75%, ובתנאי שיענה בנוסף על התנאים הבאים:א) לא מקבל קצבה מיוחדת לנפגעי עבודה מן המוסד לביטוח לאומי או תשלום עבור עזרה בבית או טיפול אישי על פי חוק כלשהו.ב) הכנסתו החודשית מעבודתו לא תעלה על מכפלת השכר הממוצע פי 5 : 44,140 ש"ח (החל מתאריך 1.1.2013).

 

 1. אדם המקבל הטבות לפי הסכם ניידות הינו זכאי בנוסף לקצבה לשירותים מיוחדים. זאת בתנאי שקיימת קביעה מטעם ועדה רפואית של משרד הבריאות בגין מוגבלות בניידות בגובה של 100%, או שהינו נזקק ומשתמש בכיסא גלגלים, או שהינו מרותק למיטה.במקרה של בעל רכב – מתקיים תנאי נוסף: בתנאי שקצבת השירותים המיוחדים אשר נקבעה עבורו הינה בגובה של 100% מינימום.

 

 1. אדם שלא נמצא במוסד בו ניתנים שירותי שיקום, רפואה או סיעוד.

תפריט נגישות