קביעת אחוזי נכות רפואית

קביעת אחוזי נכות רפואית- אחוזי נכותך נקבעים על ידי ועדה רפואית בהתאם לרשימת המבחנים הרפואיים, במסגרת תקנות הביטוח הלאומי. ברשימה מוגדר אחוז נכות לכל ליקוי רפואי.

לדוגמא: לאדם שנקטעה רגלו בפרק הירך, יקבע הרופא נכות רפואית בגובה של 80%, על פי סעיף 47 (6) (א) אשר ברשימת המבחנים.

רשימת המבחנים קיימת ב"מדור חוקים ותקנות" (בספר המבחנים).

קביעת אחוזי נכות רפואית

בהתאם לדרגת אי הכושר שנקבעה למבוטח – המבוטח זכאי לקצבת נכות כללית. כמו כן הוא זכאי להטבות ולקצבאות (ארנונה, מים חשמל) נוספות כמו תוספת עבור ילדים, תוספת עבור בן או בת הזוג, פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי (בתנאים מסוימים), תעודת נכה, תג חניה לרכב (בכפוף לקריטריונים שנקבעו), הנחות והטבות מארגונים נוספים, סיוע מתומך בקבלת החלטות ועוד.

ראוי לציין כי יש מגוון קריטריונים לקביעת הזכאות לקצבת נכות, ואחוזי הנכות מהווים רק קריטריון אחד מתוכם. לכל קצבה המשולמת על ידי המל"ל נקבעו קריטריונים שונים, ויש הבדל משמעותי בין תביעה לקצבת נכות כללית לבין תביעה בגין נכות מעבודה או ממחלת מקצוע.

איך נקבע אחוז נכות עבור 2 ליקויים רפואיים ומעלה?

במקרה בו מאובחן הנבדק במספר מחלות, ונקבעו על ידי הרופא אחוזים לכל מחלה בנפרד, ייקבע אחוז נכות כולל על פי אחוזי הנכות הרפואיים בחישוב משוקלל (ולא מתוך חיבור סך הסכומים).

לדוגמא: במידה וקבע הרופא נכות רפואית עבור 2 מחלות לפי הפירוט הבא:

20% למחלה 1 בגב ו 10% למחלה 2 ברגל, ייערך החישוב באופן הבא –

למחלה בגב 20% (20% נכות בגב שיחושבו מתוך 100%)

8% למחלה ברגל (10%) נכות ברגל מחושבים מתוך 80% – אלו האחוזים אשר נשארו אחרי הפחתת 20% הנכות בגב מתוך 100% האפשריים.

סה"כ 28%

ליקויים רפואיים שלא נכללים בחישוב קביעת אחוז הנכות ("ליקויים מנופים")

רשימת המבחנים כוללת ליקויים רפואיים, שנקבע בתקנות שאינם בעלי השפעה על כושר העבודה וההשתכרות, כלומר: קיימת קביעת רופא לגבי קיום הליקויים, אך הם לא יחושבו לצורך קביעת אחוז הנכות הכללית.

לדוגמא: אדם שעבר כריתה של 2 צלעות מצד אחד, ונקבע לו ליקוי על ידי רופא לפי סעיף ליקוי 38 (1) (ב)

(4) נכות רפואית בשיעור 10%. אחוז זה לא יחושב לצורך קביעת אחוז הנכות הכללית

("ליקוי מנופה").

תפריט נגישות