קבלת קצבת הנכות במהלך עבודה

קבלת קצבת הנכות במהלך עבודה

ב 1 לאוגוסט בשנת 2009 נכנס התיקון לחוק הנכות לתוקף. מטרתו של תיקון זה הינה לעודד נכים ליציאה לעבודה (חוק לרון). הצטרפותך למעגל העובדים מזכה בתנאים משופרים:

  1. הגדלת ההכנסה השוטפת: במידה ותצא לעבוד, תיהנה מן האפשרות לשלב את הכנסותיך מן העבודה עם המשך קבלת קצבה. קצבת נכותך לא תופסק, אלא פחת בהדרגתיות בהתאם לגידול בהכנסתך מן העבודה.
  2. שמירת הזכאות: עם צאתך לעבודה, לא תידרש לבדיקה מחודשת בנושא נכותך הרפואית ובנושא דרגת אי כושר.
  3. רשת הביטחון: במקרה בו תפסיק את עבודתך או במקרה בו יפחתו הכנסותיך, יש באפשרותך לשוב לקבלת קצבת הנכות באותם התנאים שנקבעו עבורך לפני תחילת עבודתך, זאת לפני שעברו 36 חודשים מן המועד בו הופסקה קבלת קצבת הנכות.
  4. שמירת כלל ההטבות: בצאתך לעבוד, קבלת ההטבות הנילוות תימשך (הנחה בתחבורה הציבורית, בארנונה וכדומה), לפי פירוט הכללים שנקבע.

קבלת קצבת הנכות במהלך עבודה

אם בעתיד תתרחש החמרה במצב התעסוקתי או הרפואי שלך (הפסקת עבודתך או ירידה בהכנסותיך), הינך רשאי לפנות באופן מידי לפקיד התביעות לבקש בדיקה מחודשת.

בנוסף, יש להודיע למוסד לביטוח לאומי בדבר התחלת עבודה או שינוי ברמת ההכנסה.

מי זכאי לקצבת נכות כללית?

  1. לא יכול לעבוד או שהכנסתך פחותה מ-60% השכר הממוצע במשק.
  2. תושב הארץ.
  3. גיל 18 עד  גיל פרישה.
  4. הכנסה מתחת ל60%  מהשכר הממוצע במשק.
  5. נכות רפואית : אחוזי נכות שנקבעים על ידי וועדה רפואית בהתאם למצב רפואי. 60% ומעלה או 40% משוקללת במידה ונקבעה לפחות לאחת המוגבלויות נכות של 25% ומעלה.
  6. דרגת אי כושר: נקבעת גם היא על ידי הוועדה ומהותה האם המצב הרפואי גורם לאבדן כושר השתכרות באחד מהשיעורים: 60%, 65%, 74% או 100%.

תפריט נגישות